Статьи

Зразок наказу про списання основних засобів 2019

 1. інвентаризація
 2. Зразок наказу на інвентаризацію основних засобів
 3. Зразок наказу на модернізацію основного засобу
 4. Консервація
 5. Зразок наказу про консервацію основних засобів
 6. ліквідація
 7. Зразок наказу про списання основних засобів

Основний засіб підлягає списанню в разі його вибуття: продажу, ліквідації, в інших випадках. Як документально оформити списання, як відобразити бухгалтерському та податковому обліку, розповімо в нашій статті, наведемо приклади документації, в тому числі приклад наказу на списання основних засобів.

Ухвалення на облік, рух і вибуття основних фондів регламентується в бухгалтерському обліку ПБО 6/01 "Облік основних засобів" (Наказ Мінфіну 26н від 30.03.01) та Методичними вказівками з бухгалтерського обліку основних засобів (ОС) (Наказ Мінфіну 91н від 13.10.03).

Списання вартості майна з обліку проводиться в разі його вибуття або нездатності приносити економічні вигоди в майбутньому. Вибути об'єкт може в разі:

 • продажу;
 • дарування;
 • припинення використання через морального або фізичного зносу;
 • ліквідації при надзвичайній ситуації;
 • виявлення недостач при інвентаризації;
 • передачі у вигляді внеску в статутний капітал іншої компанії;
 • інших випадках.

інвентаризація

З метою встановлення збереження майна організації проводять інвентаризацію. Порядок її проведення регламентується Методичними вказівками, затвердженими Наказом Мінфіну N 49 від 13.06.95 .

Інвентаризація також необхідно для виявлення основних фондів, непридатних до експлуатації, або подальше використання яких в діяльності компанії недоцільно. Зразок наказу на проведення інвентаризації основних средствможно скачати в кінці статті.

Проведення перевірки може бути обов'язковим та ініціативним. Обов'язкова інвентаризація в наступних випадках (п.1.5 Методичних вказівок):

 • складання річної звітності (допускається проведення інвентаризації основних фондів раз на три роки);
 • зміна матеріально відповідальної особи;
 • виявлення фактів псування, розкрадання майна;
 • стихійних лих.

Для проведення інвентаризації керівництво компанії призначає комісію. У неї доцільно включити представників адміністрації, працівників інженерних і технічних служб, фінансових співробітників. Проводиться перевірка в присутності особи, відповідальної за збереження майна.

При виявленні морально застарілого або зіпсованого устаткування комісія може прийняти рішення про ремонт, відновлення ОС або про його ліквідацію.

Зразок наказу на інвентаризацію основних засобів

Ремонт, модернізація і реконструкція

Щоб ОС можна було експлуатувати тривалий період, необхідно проводити його ремонт. В ході ремонту не поліпшуються характеристики об'єкта, а лише підтримується його життєздатність. Витрати на ремонт відносяться до витрат поточного періоду і в бухгалтерському і в податковому обліку (п.1 ст. 260 НК РФ ).

Модернізація або реконструкція обладнання проводиться з метою поліпшення характеристик його роботи, потужності, збільшення терміну корисного використання або зміни його призначення. Витрати на проведення таких робіт враховуються як капітальні вкладення і збільшують вартість модернізованого об'єкта (п. 27 ПБУ 6/01, п. 2 ст. 257 НК РФ ).

Нарахування амортизації по реконструюються або модернізованих обладнання продовжує нараховуватися весь період робіт. Але якщо роботи з модернізації та реконструкції триватимуть більше 12 місяців, то нарахування амортизації слід припинити до моменту закінчення робіт (п. 2 ст. 322 НК РФ ).

Зразок наказу на модернізацію основного засобу

Зразок наказу на модернізацію основного засобу

Консервація

В період простою ОС може бути переведено на консервацію. Дана процедура включає комплекс заходів щодо збереження цілісності і справності майна, поки його не почнуть використовувати в діяльності знову.

Порядок консервації об'єктів розробляється і затверджується організацією самостійно. Слід мати на увазі, що переклад на консервацію простоює обладнання не є обов'язком компанії, таке рішення приймається керівництвом компанії.

Витрати на консервацію і на виведення з неї обладнання включаються до витрат підприємства в поточному періоді. При перекладі на консервацію слід мати на увазі, що майно на цей період не буде звільнений від оподаткування податком на майно. А ось нарахування амортизації слід призупинити при консервації об'єкта на термін більше трьох місяців (п. 2 ст. 322 НК РФ ).

Зразок наказу про консервацію основних засобів

Зразок наказу про консервацію основних засобів

ліквідація

Для визначення можливості подальшого використання об'єкта майна, рішенням керівництва компанії створюється комісія в яку включаються відповідальні за збереження майна особи, технічні фахівці, фінансові працівники (п. 77 Наказу Мінфіну 91н від 13.10.03 ).

На комісію покладаються обов'язки по обстеженню об'єкта, прийняття рішення про його ліквідацію, виявлення причин неможливості подальшої експлуатації і винних в цьому осіб, а також складання акта на списання. Акт на списання може бути розроблений організацією самостійно, а може бути використана одна їх уніфікованих форм: ОЗ-4, ОС-4а, ОС-4б ( Постанова Держкомстату РФ 7 від 21.01.03 ). На підставі акта списується об'єкт з обліку і в його інвентарній картці ставиться відмітка про вибуття.

Залишкова вартість об'єкта, що списується відбивається у позареалізаційні витрати і в бухгалтерському і в податковому обліку на дату акта на списання. Також у позареалізаційні витрати слід відобразити витрати на демонтаж, вивіз і інші дії, пов'язані з ліквідацією об'єкта.

Складові частини ліквідованого об'єкта, придатні для подальшого використання, оприбутковуються за поточною ринковою вартістю, з відображенням у позареалізаційні доходи.

Зразок наказу про списання основних засобів

Зразок наказу про списання основних засобів

Наказ на інвентаризацію основних засобів

Наказ на модернізацію основного засобу

Наказ про консервацію основних засобів

Наказ про списання основних засобів

Новости