Статьи

Види аудиторського висновку

Висновок, складений за результатами проведеного аудиту, може бути різного виду:

  • а) безумовно позитивне - складається в тому випадку, якщо аудитор приходить до думки, що бухгалтерська звітність аудируемого особи з урахуванням усіх істотних обставин достовірно відображає його фінансовий стан, а вчинені ним фінансові та господарські операції в основному відповідають нормативним актам, чинним в Російській Федерації.
  • б) умовно позитивне - складається в разі, якщо аудитор вважає, що безумовне висновок не може бути складено, але перешкоджають цьому чинники не є настільки суттєвими, щоб скласти негативний висновок аудитора або відмовитися від його складання.
  • в) негативне - складається в тому випадку, якщо аудитор вважає, що бухгалтерська звітність аудируемого особи містить суттєві викривлення і може ввести в оману користувача бухгалтерської звітності, і (або) у разі, якщо в ході аудиторської перевірки аудитором були відзначені істотні відхилення порядку ведення бухгалтерського обліку від передбаченого нормативними актами і при цьому аудитор вважає, що за підсумками аудиту не може бути складено умовно-позитивний висновок.

Відмова від складання висновку складається тоді, коли аудитор не в змозі отримати аудиторські докази, достатні для підготовки висновку, а також в тому випадку, якщо в ході аудиту виникли обставини, що порушують принцип незалежності аудитора.

І. Epшoвa

Підприємницьке право...

Контакти

Зворотній зв'язок Зворотній зв'язок

Пошук по сайту

Всі розташовані на сервері матеріали є власністю їх авторів. Будь-яке відтворення, копіювання з метою комерційного використання цих матеріалів має узгоджуватися з авторами матеріалів.

© 1999-2019 www.inventech.ru
Москва

Новости