Статьи

Види інструкцій з охорони праці

 1. Зміст статті
 2. завантажуйте інструкції
 3. Форма титульного аркуша примірної інструкції з охорони праці
 4. Форма заголовного аркуша примірної інструкції з охорони праці
 5. Охорона праці на підприємстві
 6. Форма першої сторінки інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві
 7. Форма останньої сторінки інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві

Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або в рамках певної професії, а які бувають види інструкцій з охорони праці та вимоги до кожної з них - читайте далі.

Зміст статті

пунктом 1.2 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (Далі - Положення № 9), визначається, що інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимоги по охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або в рамках певної професії на робочих місцях у виробничих приміщеннях, на території підприємства і будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням роботодавця виконуються ці роботи, трудові чи службові обов'язки.

Топ-3 статті з Довідника

Цим же пунктом Положення № 9 визначено, що інструкції діляться на:

Ці інструкції розробляються:

 • для персоналу, що виконує вибухові роботи;
 • для персоналу, який обслуговує електричні установки і пристрої, вантажопідіймальні машини та ліфти, котельні установки , Ємності, що працюють під тиском;
 • для інших працівників, правила безпеки праці яких встановлюються міжгалузевими нормативними актами про охорону праці, затвердженими органами державного нагляду за охороною праці.

Такі інструкції затверджуються відповідними органами державного нагляду за охороною праці за погодженням з міністерствами або іншими органами, до компетенції яких входить дана інструкція або окремі її вимоги.

Їх дотримання є обов'язковим для працівників відповідних професій або при виконанні відповідних видів робіт на всіх підприємствах незалежно від їх підпорядкованості, форми власності та виду діяльності.

завантажуйте інструкції

Ці інструкції затверджуються:

 • міністерствами або іншими органами виконавчої влади;
 • виробничими, науково-виробничими та іншими об'єднаннями підприємств, які мають відповідну компетенцію.

Такі інструкції узгоджуються:

 • з органами державного нагляду за охороною праці, до компетенції яких входить дана інструкція або окремі її вимоги;
 • з Національним НДІ охорони праці.

Ці інструкції можуть використовуватися як основа для розробки інструкцій, що діють на підприємстві.

Форма титульного аркуша примірної інструкції з охорони праці

Форма титульного аркуша примірної інструкції з охорони праці

Форма заголовного аркуша примірної інструкції з охорони праці

Форма заголовного аркуша примірної інструкції з охорони праці

Інструкції, що діють на підприємстві, належать до нормативних актів про охорону праці, що діють в межах конкретного підприємства.

Такі інструкції розробляються на основі:

 • чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці;
 • примірних інструкцій;
 • технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів обладнання, що використовується на даному підприємстві.

Вони затверджуються роботодавцем і є обов'язковими для дотримання працівниками відповідних професій або при виконанні відповідних робіт на цьому підприємстві.

Охорона праці на підприємстві

Форма титульного аркуша інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві

Форма титульного аркуша інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві

Форма першої сторінки інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві

Форма першої сторінки інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві

Форма останньої сторінки інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві

Форма останньої сторінки інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві

Зверніть увагу!

 • Постійний контроль за дотриманням працівниками вимог інструкцій покладається на роботодавця.
 • Громадський контроль за дотриманням всіма працівниками вимог інструкцій здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених і професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників.

Інструкції повинні відповідати:

 • чинному законодавству України;
 • вимогам державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці: правил, норм, стандартів, інших нормативних і організаційно-методичних документів з охорони праці, на основі яких вони розробляються.

Інструкції повинні містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, які обов'язково повинні дотримуватися самими працівниками.

Читайте у свіжому № 5 Довідника

Організація вивчення інструкцій працівниками забезпечується роботодавцем згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці .

Порушення працівником цих вимог має розглядатися як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення відповідно до чинного законодавства .

 • Постійний контроль за дотриманням працівниками вимог інструкцій покладається на роботодавця.
 • Громадський контроль за дотриманням всіма працівниками вимог інструкцій здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених і професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників.

Громадський контроль за дотриманням всіма працівниками вимог інструкцій здійснюють трудові колективи через обраних ними  уповноважених  і професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників

гарячі статті

Новости