Статьи

Ведення бухгалтерського обліку при спрощеній системі оподаткування

 1. Основні вимоги до організації ведення бухгалтерського обліку в 2014 році
 2. Ведення Книги доходів і витрат при УСН
 3. Бухоблік основних засобів і нематеріальних активів при ССО
 4. ПДВ при спрощеній системі оподаткування. Облік вхідного ПДВ
 5. План рахунків при ССО
 6. Звітність для підприємств на ССО в 2014 році
 7. Нульова звітність при спрощеному режимі

Зміст статті:


Бухгалтерський облік є необхідною впорядкованоїсистемою збору, класифікації та узагальнення різних кількісних і вартісних даних, що стосуються господарської діяльності підприємства Бухгалтерський облік є необхідною впорядкованоїсистемою збору, класифікації та узагальнення різних кількісних і вартісних даних, що стосуються господарської діяльності підприємства.

Згідно з чинним до 2013 року законодавством, для організацій, які застосовують УСН, було передбачено полегшене ведення бухобліку. Тепер же бухоблік при спрощеній системі не має на увазі подібних пільг - його зобов'язані вести всі підприємства, за винятком ВП.

Основні вимоги до організації ведення бухгалтерського обліку в 2014 році

Сьогодні можна виділити наступні моменти ведення бухгалтерії при ССО:

 • підприємства мають право самостійно вирішувати, як вести бухгалтерський облік, проте при цьому керуватися слід вимогами Федерального закону від 6.12.2011 №402-ФЗ;
 • підприємство на ССО має право застосовувати спрощену форму оформлення первинної документації та ведення Книги обліку доходів і витрат;
 • спрощенці, згідно зі ст. 346.24 НК РФ, для визначення податкової бази зобов'язані вести облік прибутку і витрат у Книзі обліку доходів і витрат;
 • порядок відображення всіх вироблених господарських операцій в Книзі обліку доходів і витрат, а також її форма, встановлюється Мінфіном Російської держави;
 • платники податків, які застосовують УСН, але по окремих видах діяльності були переведені на ЕНВД, повинні вести окремий облік прибутку і витрат по цих режимів. Якщо ж поділ неможливо, то їх слід розподіляти пропорційно частці доходів в загальному обсязі виручки (п.8 ст. 346.18 НК РФ);
 • чинним для підприємств на спрощеній системі залишається порядок ведення касових операцій і подачі обов'язкової звітності.

Відповідальність за достовірність бухгалтерської звітності, а також за організацію і ведення обліку на підприємстві відповідає несе керівник організації.

Ведення Книги доходів і витрат при УСН

Підприємства зобов'язані реєструвати свої доходи і витрати. Реєстрація проводиться в Книзі доходів і витрат на підставі первинної документації з дотриманням хронологічної послідовності. Правила заповнення цієї Книги відрізняються в залежності від того, яку саме податкову ставку вибрав платник податків. Так при спрощеному режимі «доходи» порядок заповнення буде наступний:

 • в 1 розділі відображаються доходи. У разі отримання бюджетних коштів на створення нових робочих місць або ж розвиток бізнесу слід відобразити витрати, що пов'язані з використанням даних коштів;
 • в 4 розділі слід вказати суму сплачених обов'язкових страхових внесків, а також лікарняних посібників, що були видані за рахунок підприємства. Зауважимо, що лікарняні посібники, які були сплачені за рахунок Фонду соціального страхування, в четвертому розділі не вказують.

При спрощеному режимі «доходи мінус витрати» порядок заповнення Книги дещо інший:

 • в 1 розділі відображаються впливають на податкову базу доходи і витрати;
 • другий розділ заповнюється при наявності у організації власних основних засобів або нематеріальних активів;
 • в 3 розділі зазначаються збитки минулих років.

По закінченню року Книгу обліку доходів і витрат слід прошити, пронумерувати і поставити печатку організації, а також підпис керівника на останньому аркуші.

У правилах заповнення цієї Книги відбулися і деякі приємні зміни. Наприклад, її не потрібно тепер завіряти в податковій інспекції. Також з 2013 року в Книзі не відбиваються курсові різниці, тобто майно і зобов'язання, вартість яких виражається в іноземній валюті, вже не переоцінюються (п.5 ст. 346.17 НК РФ).

Бухоблік основних засобів і нематеріальних активів при ССО

Бухгалтерськой облік нематеріальних активів та основних засобів обов'язковий для всіх ТОВ, які застосовують спрощений режим.
Витрати на придбання основних засобів враховуються в залежності від часу їх покупки. У момент введення в експлуатацію основних засобів можна врахувати в складі витрат витрати на їх придбання, у разі, якщо їх купили в період застосування спрощеної системи оподаткування.

Якщо ж придбання основних засобів довелося на період, коли ще компанія не застосовувала ССО, то витрати на їх придбання списується по наведеній нижче схемі:

 • основні засоби, у яких строк корисного використання до трьох років - протягом одного року використання ССО;
 • якщо строк корисного використання від 3 до 15 років - 50 відсотків протягом першого року, 30% - протягом другого і 20% протягом третього;
 • якщо строк корисного використання від п'ятнадцяти років і більше - рівними частками протягом 10 років.

При передачі або перепродажу НМА і основних засобів до закінчення їх строків корисного використання, платнику податків потрібно зробити перерахунок по податковій базі за весь період експлуатації даних об'єктів з моменту придбання до моменту продажу і перерахувати в бюджет держави донараховану суму податку та пеню.

ПДВ при спрощеній системі оподаткування. Облік вхідного ПДВ

При застосуванні УСН п.2 ст. 346.11 НК РФ передбачена заміна сплати ПДВ сплатою єдиного податку. Винятком є ​​ПДВ, що підлягає сплаті при ввезенні продукції і товарів на митну територію Росії. Звичайно, підприємство, що знаходиться на спрощеному режимі, може виставляти на прохання клієнта рахунки-фактури з виділеної в них сумою ПДВ, правда це створить суттєві проблеми для обох сторін.

По-перше, контрагент не зможе заявити вирахування по такому документу.

По-друге, відповідно до п.5 ст.173 НК РФ, спрощенець зобов'язаний буде сплатити виставлений в рахунку-фактурі обсяг податку в бюджет. При цьому пред'явлений покупцеві ПДВ збільшує доходи компанії, але списати до витрат його не можна.
По-третє, спрощенець повинен буде подати до контролюючого податкового органу декларацію з податку на додану вартість. З 01.01.14 декларація з ПДВ має подається тільки в електронному вигляді, відповідно до пункту 1 статті п.5 ст. 174 НК РФ.
[Goo_mid]
Організації, що застосовують УСН «доходи мінус витрати» можуть включати в розрахунок податкової бази вхідний ПДВ по придбаної продукції, робіт і послуг. При цьому в податковій базі ПДВ відображається в вартості придбаних підприємством нематеріальних активів і основних засобів або ж за певною статтею витрат при купівлі продукції (робіт або послуг), та інших матеріальних цінностей.

Списання вхідного ПДВ на витрати проводиться на дату визнання витрат на придбання майна.

Якщо податок на додану вартість був сплачений по товарах, що призначені для подальшого перепродажу, то списання відбувається в міру їх реалізації.

Обсяги вхідного ПДВ, що були враховані за окремою статтею витрат, відображаються у витратах в тому випадку, якщо податок був повністю оплачений постачальнику, а вартість придбаних товарів (робіт або послуг), яких стосується ця сума ПДВ, була списана у витрати.

План рахунків при ССО

Для ведення бухгалтерського обліку, організація, яка застосовує спрощену систему оподаткування, може скоротити кількість синтетичних рахунків і використовувати:

 • для ведення обліку МПЗ рахунок 10 «Матеріали»;
 • для відображення виробничих і комерційних витрат - рахунок 20 «Основне виробництво», а також 44-й рахунок «Витрати на продаж»;
 • для обліку готової продукції (товарів) - рахунок 41 «Товари»;
 • для узагальнення інформації щодо дебіторської та кредиторської заборгованостей - 76-й рахунок «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»;
 • для того, щоб вести облік грошових коштів на банківських рахунках - бухгалтерський рахунок 51 «Розрахункові рахунки»;
 • для відображення капіталу - рахунок 80 «Обліковий капітал»;
 • для ведення обліку фінансових результатів - рахунок 99 «Прибутки та збитки».

Звітність для підприємств на ССО в 2014 році

Організації, що застосовують спрощену систему оподаткування, повинні представляти наступну звітність:

 • до податкового органу за місцем обліку платники податків на ССО зобов'язані подавати лише річну звітність. Термін її подання - пізніше трьох місяців і після завершення звітного року. Так до 31 березня подається податкова декларація (у тому числі нульова), а також супутня їй документація на паперових або електронних носіях за встановленою формою. З першого січня 2014 року за заповненні декларації з ССО, згідно листом ФСП РФ від 17.10.13 № ОД-4-3 / 18585, рекомендується в поле «код Окатий» вказувати код ОКТМО. Крім того, підприємство має до 1 квітня подати звітність за формою 2-ПДФО, а до 20 січня - дані про среднесписочном кількості співробітників;
 • до Пенсійного фонду здаються індивідуальні персоніфіковані відомості, а також звіт за формою РСВ-1 (щокварталу);
 • до Фонду соціального страхування - звітність за формою № 4-ФСС (щокварталу);
 • в органи статистики щоквартально подається форма №ПМ «Відомості про основні показники діяльності малого підприємства», а також річна звітність, що включає в себе баланс за підсумками року, звіт про фінансові результати і додатки. У разі, коли на підприємстві відсутня будь-яка діяльність, представляється нульова звітність.

На сьогодні, відповідно до НК РФ, індивідуальні підприємці, які застосовують УСН здають до податкового органу декларацію тільки один раз в рік, незалежно від обраного ними об'єкту оподаткування. Якщо в штаті індивідуального підприємця числяться наймані співробітники, то він зобов'язаний також представляти форму 2-ПДФО.

Нульова звітність при спрощеному режимі

Якщо з будь-яких причин на підприємстві не вівся (або не встигла розпочатися після реєстрації) господарська діяльність, до контролюючого органу в обов'язковому порядку надається нульова звітність. Для підприємств на ССО такою звітністю є нульова декларація по єдиному податку. У ній слід вказати об'єкт оподаткування, а також відомості про ТОВ або ІП.

Даний документ подається один раз на рік, згідно із затвердженими законодавством термінів. Якщо підприємство прийняло рішення про закінчення своєї діяльності, то нульова податкова звітність надається за неповний рік.

Нульова звітність подається і тоді, коли в організації відсутні співробітники. У такій ситуації в податкову інспекцію подаються звіти з прочерками за формою 2-ПДФО, а в Пенсійний фонд і соцстрах - за формами РСФ-1 і ФСС-4.

Новости