Статьи

Урок 6. Соціальна психологія

 1. Поняття соціальної психології
 2. Проблеми, предмет і об'єкт соціальної психології
 3. Методи соціальної психології
 4. Методи емпіричного дослідження
 5. моделювання
 6. Методи управлінсько-виховного впливу
 7. Методи соціально-психологічного впливу
 8. Деякі закони соціальної психології
 9. література
 10. Перевірте свои знання

Будь-яка людина, якщо тільки він не прийняв аскетизм і не живе життям відлюдника, є частиною соціуму Будь-яка людина, якщо тільки він не прийняв аскетизм і не живе життям відлюдника, є частиною соціуму. Він взаємодіє з іншими людьми і виконує свою соціальну роль. І, як правило, спілкування різних людей один з одним завжди різниться. Всі люди різні і вони можуть ставитися до різних соціальних груп, займати різне соціальне становище, мати різний статус і т.д. На спілкування і відносини людей впливають багато чинників і нашим завданням, як людей, що прагнуть до саморозвитку та кращому розумінню природи людини, є розібратися в тому, що ж це за фактори і які взагалі особливості взаємодії людей і їх поведінки. І в цій темі нам допоможе розібратися соціальна психологія, якої ми присвячуємо черговий урок нашого курсу.
У представленому уроці ми розберемося в тому, що таке прикладна соціальна психологія, знання з області якої ми зможемо успішно застосовувати на практиці. Ми дізнаємося, на чому ґрунтуються взаємини людей, розберемося в тому, які завдання і проблеми соціальної психології, поговоримо про її предмет, об'єкт і методи. І почнемо ми з пояснення самого поняття соціальної психології.

Зміст:

Поняття соціальної психології

Соціальна психологія - це розділ психології, який присвячений вивченню поведінки людини в суспільстві і різних групах, його сприйняття інших людей, спілкування з ними та впливу на них. Знання основ соціальної психології представляється дуже важливим для психологічно правильного виховання людини і організації взаємодії особистості і колективу.

Соціальна психологія є наукою, яка перебуває на стику психології і соціології, тому і вивчає соціальна психологія аспекти, характерні для цих обох наук. Якщо бути конкретніше, то можна сказати, що соціальна психологія вивчає:

 • Соціальну психологію особистості
 • Соціальну психологію груп людей і спілкування
 • соціальні відносини
 • Форми духовної діяльності

Соціальна психологія має і свої розділи:

На думку  Галини Андреєвої  - людини, з ім'ям якого пов'язують розвиток соціальної психології в СРСР, дана наука поділяється на три основні розділи: На думку Галини Андреєвої - людини, з ім'ям якого пов'язують розвиток соціальної психології в СРСР, дана наука поділяється на три основні розділи:

 • Соціальна психологія груп
 • Соціальна психологія спілкування
 • Соціальна психологія особистості

Виходячи з цього, можна описати коло проблем соціальної психології.

Проблеми, предмет і об'єкт соціальної психології

Соціальна психологія, розглядаючи, головним чином, особистість в соціумі, ставить своїм завданням визначити, в яких умовах особистість засвоює соціальні впливу і в яких умовах вона реалізує свою соціальну сутність. Виявляється те, яким чином формуються соціально-типові риси, чому в одних випадках вони проявляються, а в інших з'явилися якісь нові. При вивченні в розрахунок береться система міжособистісних відносин, поведінкова і емоційна регуляція. Крім цього, поведінка і діяльність особистості розглядаються в конкретних соціальних групах, вивчається внесок окремої людини в діяльність всієї групи і причини, що впливають на величину і цінність цього вкладу. Головним орієнтиром в дослідженні особистості для соціальної психології є взаємини особистості і групи.

Предмет соціальної психології - це закономірності виникнення, функціонування і прояви соціально-психологічних явищ на мікро-, середньому і макрорівнях, а також в різних областях і умовах. Але це більше відноситься до теоретичної сторони науки. Якщо ж говорити про практичну сторону соціальної психології, то її предметом виступатиме сукупність закономірностей психодіагностики, консультування та застосування психотехнологій у сфері соціально-психологічних явищ.

До об'єктів соціальної психології відносяться самі носії соціально-психологічних явищ:

 • Особистість в групі і системі відносин
 • Взаємодія людини з людиною (родичі, колеги, партнери тощо)
 • Мала група (сім'я, клас, компанія друзів, робоча зміна і т.п.)
 • Взаємодія людини з групою (лідери і ведені, начальники і підлеглі, вчителі та учні і т.п.)
 • Взаємодія груп людей (змагання, дебати, конфлікти і т.п.)
 • Велика соціальна група (етнос, соціальний шар, політична партія, релігійна конфесія і т.п.)

Щоб було зрозуміліше, чим займається соціальна психологія і що вона вивчає, ви можете запитати себе на тему того, чому, наприклад, одні учні в класі поводяться одним чином, а інші - іншим? Як впливає на становлення особистості людини, наприклад, то, виховують його батьки-алкоголіки або батьки-спортсмени? Або чому одні люди схильні давати вказівки, а інші схильні їх виконувати? Якщо вам цікаво дізнатися психологічні деталі спілкування людей або взаємодії груп людей один з одним, то ваші потреби в цьому питанні як не можна краще задовольнить саме соціальна психологія.

І, звичайно ж, щоб вивчення предмета і об'єкта соціальної психології було найбільш ефективним, і щоб дослідження давали максимальні результати, соціальна психологія, як і будь-яка інша наука повинна мати в своєму арсеналі певний набір методів. Про них ми і поговоримо нижче.

Методи соціальної психології

Взагалі, про конкретні методи соціальної психології не можна сказати, що вони є незалежними від загальних методів психології . Тому, використання будь-якого методу повинно бути обумовлено специфікою представленої науки, тобто будь-який метод повинен застосовуватися в певному «методологічному ключі».

Самі ж методи соціальної психології мають свою класифікацію і поділяються на чотири групи:

 • Методи емпіричного дослідження (спостереження, експеримент, апаратурні методи, соціометрія, аналіз документів, тести, опитування, групова оцінка особистості);
 • Метод моделювання;
 • Методи управлінсько-виховного впливу;
 • Методи соціально-психологічного впливу.

Розглянемо кожну групу методів коротко.

Методи емпіричного дослідження

Метод спостереження. Під наглядом в соціальній психології мається на увазі збір інформації, який здійснюється шляхом безпосереднього, цілеспрямованого і систематичного сприйняття і реєстрації соціально-психологічних явищ в лабораторних або природних умовах. Основний матеріал з питання спостереження міститься в нашому другому уроці , З якого ви можете дізнатися про те, які види спостереження існують і чим вони характеризуються.

Про те, як працює метод спостереження, ви можете дізнатися, перевіривши його на своєму особистому досвіді. Наприклад, ви хотіли б дізнатися, що викликає найбільший інтерес у вашого підростаючого дитини в процесі звичайної життя. Щоб це з'ясувати, потрібно всього лише спостерігати за ним, його поведінкою, настроєм, емоціями, реакціями. Найбільше увагу варто звертати на мовні акти, їх спрямованість і зміст, фізичні дії і їх виразність. Спостереження допоможе вам виявити якісь окремі цікаві риси у своїй дитині або, навпаки, побачити, що відбувається закріплення будь-яких тенденцій. Головним завданням під час організації стеження є точне визначення того, що ви хочете побачити і зафіксувати, а також вміння виявити фактори, що на цей вплив. При необхідності спостереження можна проводити систематично, використовувати для нього певні схеми, оцінювати результати з яких-небудь систем.

Метод аналізу документів - це один з різновидів способів аналізу продуктів людської діяльності. Документом вважається будь-яка інформація, зафіксована на будь-якому носії (папір, фотоплівка, жорсткий диск і т.д.). Аналіз документів дозволяє скласти досить точну психологічну характеристику особистості людини. Цей метод дуже популярний серед психологів і простих людей. Наприклад, багато батьків, зауважуючи деякі відхилення у розвитку своїх дітей і намагаючись з'ясувати їх причину, звертаються за допомогою до психологів. А ті, в свою чергу, просять батьків, що б вони принесли малюнки, які намалювали їх діти. На основі аналізу цих малюнків психологи приходять до якоїсь думки і дають батькам відповідні рекомендації. Є ще приклад: як відомо, багато людей ведуть щоденники. На основі вивчення цих щоденників досвідчені фахівці можуть скласти психологічний портрет їх власників і навіть визначити, які чинники вплинули на те, що особистість людини сформувалася конкретним чином.

Метод опитування, а зокрема, інтерв'ю та анкетування, широко поширені в сучасному суспільстві. Причому, не тільки в психологічних колах. Інтерв'ю беруться у людей з абсолютно різних соціальних шарів з метою отримання різного роду інформації. Анкетування проводяться аналогічно. Якщо ви, наприклад, є керівником відділу в який-небудь організації і намагаєтеся знайти можливість поліпшити показники роботи свого відділу чи зробити обстановку в колективі більш дружній, ви можете провести серед своїх підлеглих анкетування, попередньо склавши список питань. А підвидом інтерв'ю можна сміливо назвати співбесіду при працевлаштуванні на роботу. Як роботодавець, ви можете скласти список питань, відповіді на які дадуть вам об'єктивну «картинку» здобувача, яка допоможе прийняти вірне рішення. Якщо ж ви здобувач, який претендує на серйозну (і не тільки) посаду, то це привід підготуватися до інтерв'ю, для чого сьогодні є безліч корисної інформації в Інтернеті.

Метод соціометрії відноситься до способів соціально-психологічного дослідження структури малих груп і людини, як члена групи. За допомогою даного методу вивчають відносини людей між собою і всередині групи. Социометрические дослідження можуть бути індивідуальними і груповими, а їх результати зазвичай представляють у вигляді социометрических матриць або соціограм.

Метод групової оцінки особистості (ГОЛ) полягає в отриманні характеристики людини в певній групі, заснованої на опитуванні членів цієї групи відносно один одного. Використовуючи цей метод, фахівці оцінюють рівень вираженості психологічних якостей людини, які проявляються в його появі, діяльності та взаємодії з оточуючими.

Метод тестів. Як і деякі інші методи психології, тести вже розглядалися нами в одному з перших уроків і детально ознайомиться з поняттям «тести» ви можете там. Тому, торкнемося лише загальних питань. Тести - це короткі, стандартизовані та, в більшості випадків, обмежені за часом випробування. За допомогою тестів у соціальній психології визначають відмінності між людьми і групами людей. Під час виконання тестів випробуваний (або група таких) виконує певні завдання або вибирає з переліку відповіді на питання. Обробка та аналіз даних виконуються в співвідношенні їх з певним «ключем». Результати виражаються в тестових показниках.

Шкали, що вимірюють соціальні установки, відносяться до числа тестів, яким все ж приділяється особлива увага. Шкали соціальних установок застосовують з різними цілями, але найчастіше їх використовують для характеристик наступних напрямків: громадська думка, споживчий ринок, вибір ефективної реклами, ставлення людей до роботи, проблем, іншим людям і т.д.

Експеримент. Ще один метод психології, якого ми торкалися в уроці « методи психології ». Експеримент передбачає створення дослідником певних умов взаємодії між випробуваним (або групою таких) і певними ситуаціями з метою відновлення закономірностей цієї взаємодії. Хороший експеримент тим, що дозволяє моделювати явища і умови для дослідження і впливати на них, вимірювати реакції випробовуваних і відтворювати результати.

моделювання

У попередньому уроці ми вже торкалися методу моделювання в психології і ознайомитися з ним ви можете, перейшовши за посиланням. Варто лише зауважити, що в соціальній психології моделювання розвивається в двох напрямках.

Перше - це технічна імітація процесів, механізмів і результатів психічної діяльності, тобто моделювання психіки.

Друге - це організація і відтворення будь-якої діяльності, за допомогою штучного створення середовища цієї діяльності, тобто психологічне моделювання.

Метод моделювання дозволяє отримати безліч найрізноманітніших достовірних соціально-психологічних відомостей про людину або групу людей. Наприклад, для того, щоб дізнатися, як співробітники вашої організації будуть діяти в екстремальній ситуації, будуть під впливом панічного стану або стануть діяти спільно, змоделюймо ситуацію виникнення пожежі: включіть тривогу, повідомте співробітників про спалах і спостерігайте за тим, що відбувається. Отримані дані дозволять вам визначити, чи варто приділити увагу роботі з співробітниками з поведінки на робочому місці в надзвичайних ситуаціях, зрозуміти, хто є лідером, а хто - веденим, а також дізнатися про ті якості і риси характеру ваших підлеглих, про які ви, можливо , не знали.

Методи управлінсько-виховного впливу

Під управлінсько-виховними методами мається на увазі сукупність дій (розумових або практичних) і прийомів, виконуючи які можна досягти потрібних результатів. Це своєрідна система принципів, яка дає установку на організацію продуктивної діяльності.

Вплив методів виховання проявляється через безпосередній вплив однієї людини на іншу (переконання, вимога, загроза, заохочення, покарання, приклад, авторитет і т.п.), створення спеціальних умов і ситуацій, що змушують людину проявити себе (висловити думку, зробити якесь дія). Також вплив виявляється через громадську думку і спільну діяльність, передачу інформації, навчання, отримання освіти, виховання.

Серед методів управлінсько-виховного впливу виділяють:

 • Переконання, що формують певні психічні прояви (погляди, поняття, уявлення);
 • Вправи, що організують діяльність і стимулюючі позитивні мотиви;
 • Оцінку і самооцінку, що визначають вчинки, що стимулюють діяльність і надають допомогу в регуляції поведінки

Чудовим прикладом управлінсько-виховного впливу є виховання дитини її батьками. Саме за допомогою виховання в людині зароджуються і формуються основні риси і властивості його особистості. Неважко здогадатися, що, якщо ви бажаєте, щоб ваша дитина виріс самостійним, впевненим в собі і успішною людиною, що володіє набором позитивних якостей (відповідальність, цілеспрямованість, стресостійкість, позитивність мислення і т.п.), то і виховувати його слід належним чином. У процесі виховання важливо проводити довірчі бесіди, вміти спрямовувати діяльність дитини і його поведінку, заохочувати за успіхи і давати зрозуміти, коли здійснений якусь провину. Потрібно наводити вагомі доводи, аргументи, приклади. Ставити в приклад авторитетних людей, видатних особистостей. Також важливо намагатися завжди давати правильну оцінку поведінці, діям, вчинкам і результатами вашої дитини, формувати в ньому адекватну самооцінку. Це, звичайно, лише кілька прикладів. Але важливо зрозуміти, що тільки в разі правильного управлінсько-виховного впливу на особистість людини стає можливим надати на нього позитивне і конструктивне вплив.

І останньою групою методів соціальної психології є методи соціально-психологічного впливу.

Методи соціально-психологічного впливу

Методи соціально-психологічного впливу - це сукупність прийомів, що впливають на потреби, інтереси, схильності людини, його установки, самооцінку, емоційний стан, а також соціально-психологічні установки груп людей.

За допомогою методів соціально-психологічного впливу можна впливати на потреби людей і їх мотивацію, змінювати їх бажання, прагнення, емоції, настрій, поведінку. Уміло використовуючи дані методи можна змінювати погляди людей, думки і установки, а також створювати нові. Надаючи правильне соціально-психологічний вплив на людину, можна забезпечити максимально сприятливе положення людини в суспільстві, зробити його особистість більш стійкою до впливу різних чинників, сформувати у нього здорове світогляд і ставлення до людей, світу, життя. Іноді методи соціально-психологічного впливу застосовуються з метою руйнування вже наявних властивостей особистості, зупинки будь-якої діяльності, мотивації до пошуку нових цілей і т.п.

Як ми бачим, методи соціальної психології - це одна з найбільш складних тем в псіхологічній науке. Щоб детально розібратіся в ціх методах, нужно провести за їх вивченню не один місяць. Але, незважаючи на це, можна зробити один точний висновок: з огляду на все методологічних проблем, в будь-якому соціально-психологічному дослідженні має бути присутнім вміння чітко позначати і розмежовувати змогу оцінити потреби, вибирати об'єкт, формулювати досліджувану проблему, уточнювати використовувані поняття і систематизувати весь спектр застосовуваних для дослідження методів. Тільки так можна зробити соціально-психологічні дослідження максимально точними і результативними.

Деякі закони соціальної психології

Деякі закони соціальної психології

Але для того, щоб ви могли вже зараз почати впроваджувати отримані знання в своє життя, не займаючись поглибленим вивченням спеціалізованих матеріалів, слід знати кілька важливих законів і закономірностей соціальної психології, які впливають на життя людини в суспільстві і його взаємодію з цим суспільством та іншими людьми.

1

Люди завжди тим чи іншим чином сприймають знаходяться поруч людей.

Зазвичай ми приписуємо людям, з якими контактуємо, певні властивості, які відносяться до соціальних стереотипів. Стереотипи можуть підписуватися людям за антропологічним ознакою, тобто на основі особливостей тієї раси, до якої належить людина. Є також соціальні стереотипи - це образи, що приписуються людям, які займають певні посади, мають різний статус і т.п. Стереотипи можуть бути і емоційними, тобто пов'язаними з фізіологічними властивостями людей.

Тому, спілкуючись з різними людьми, ви повинні розуміти, що ваше їх сприйняття може бути підсвідомо засноване на стереотипах. Так, наприклад, красивий чоловік може виявитися тим, з ким краще не зв'язуватися, а непривабливий зовні може вразити вас красою і глибиною своєї душі. Якщо ви упереджено ставитеся до людей певної раси, це зовсім не означає, що вони такі, як ви про них думаєте. Адже люди будь-якого кольору шкіри, статі, віросповідання, світогляду можуть бути як хорошими, так і поганими. Важливо навчитися сприймати людей, які не грунтуючись на стереотипах, а тільки на особистому досвіді. Як то кажуть, не судіть по одягу, а судите по уму.

2

Люди легко привласнюють нав'язані їм соціальні ролі.

Людина, що знаходиться в постійній взаємодії з суспільством, вибудовує свою поведінку згідно з тим, яку соціальну роль присвоїло йому це суспільство. Це легко простежується на прикладі людини, якого раптом підвищили на посаді: він стає дуже важливим, серйозним, спілкується з людьми з висока, ті, хто ще вчора були з ним на рівних, сьогодні йому вже не до пари і т.д. Нав'язані соціумом соціальні ролі можуть зробити людину і слабовольним, безсилим щось змінити. Люди, на яких надано такий вплив, можуть «опуститися» до найгірших вчинків (навіть вбивства) або самі піднести себе до висот.

Потрібно завжди пам'ятати про те, що соціальні ролі, нав'язані суспільством, роблять сильний вплив на людину. Щоб мати можливість не «прогнутися» під тиском соціальної ролі і залишитися собою, необхідно бути сильною особистістю, мати внутрішнім стрижнем, мати переконання, цінності і принципи.

3

Кращий співрозмовник - це той, хто вміє слухати.

Бесіда - це невід'ємна частина людського спілкування. Зустрічаючись з іншими людьми, ми починаємо розмову: про те, як у кого справи, про новини, про зміни, цікаві події. Бесіда може бути дружньою, ділової, інтимної, офіційної чи ні до чого не зобов'язує. Але багато людей, якщо звернути на це увагу, набагато більше люблять говорити, ніж слухати. Практично в кожній компанії є людина, яка постійно перебиває, хоче висловитися, вставити своє слово, нікого не слухає. Погодьтеся, це не дуже приємно. Але це яскраво виражена потреба в розмові. У інших людей вона може бути менш виражена, але, в будь-якому випадку, завжди існує.

Якщо людині дати можливість говорити без угаву, то попрощавшись з вами, він буде відчувати тільки найприємніші емоції від спілкування. Якщо ж постійно говорити будете ви, то йому, швидше за все, стане нудно, він буде кивати головою, позіхати, і спілкування з вами стане для нього непосильною ношею. Сильна особистість - це людина, здатна керувати своїми емоціями і бажаннями. А найкращий співрозмовник - це той, хто вміє слухати і не говорити ні слова, навіть якщо дуже хочеться. Візьміть це на озброєння і попрактикуйтесь - ви побачите, як приємно буде людям з вами спілкуватися. До того ж, це буде тренуванням вашого самоконтролю, самодисципліни і уважності.

4

Установки людей впливають на їх сприйняття дійсності і оточуючих.

Якщо у людини є заздалегідь сформована схильність реагувати на щось певним чином, то і робити це він буде відповідно до неї. Ось, наприклад, ви повинні зустрітися з якоюсь людиною і вам заздалегідь розповіли про нього щось дуже нехороше. При зустрічі ви будете відчувати до цієї людини гостру неприязнь, небажання спілкуватися, негатив і відторгнення, навіть якщо ця людина насправді дуже хороший. Будь-, навіть один і той же чоловік, може постати перед вами в абсолютно різному світлі, якщо перед цим вам буде дана певна установка на його сприйняття.

Не варто брати на віру все, що ви чуєте, бачите, дізнаєтеся від когось іншого. Головне завжди - це довіряти тільки особистого досвіду і перевіряти все самому, беручи, звичайно, до уваги все, що ви дізналися, але не грунтуючись на цьому. Тільки особистий досвід дозволить вам дізнатися достовірну інформацію і винести об'єктивні судження з приводу інших людей, подій, ситуацій, речей тощо. У цьому випадку ідеально підходить приказка: «Довіряй, але перевіряй!».

5

Поведінка людей часто залежить від того, як їх сприймають інші.

У психології це називається рефлексією. Це властиво, звичайно ж, не всім, але дуже багатьом. Є люди, які цілком залежать від того, як їх сприймають оточуючі. Гіпертрофоване почуття важливості чужої думки призводить до того, що людина починає відчувати постійний дискомфорт, емоційне напруження, залежність від іншої людини, нездатність відстояти свою позицію, висловити свою думку і безліч інших досить неприємних відчуттів. Причому, проявлятися ці відчуття можуть по-різному: від невеликих перепадів настроїв протягом дня до затяжних і глибоких депресій.

Щоб уникнути подібних ситуацій, потрібно розуміти, що чужу думку - це всього на всього чужу думку. Не дарма успішні люди кажуть, що чужу думку ніколи не нагодує вас і ваших близьких, не купить вам одяг, не принесе успіху і щастя. Зовсім навпаки, практично завжди чужу думку змушує людей опускати руки, переставати до чогось прагнути, розвиватися і рости. Те, як вас сприймають оточуючі - це їх особиста справа. Ви не зобов'язані ні під кого підлаштовуватися і завжди повинні залишатися самими собою.

6

Люди схильні до засудження оточуючих і виправдання себе.

Ситуації в житті бувають різні, як і люди, які в них потрапляють. Але реакції, викликані у людей, що потрапили в ці ситуації, можуть сприйматися нами зовсім по-різному. Наприклад, якщо ви стоїте в черзі, щоб зробити покупку і перед вами стоїть людина, яка дуже довго щось купує, це викликає негативні емоції у вас, ви можете почати висловлювати невдоволення, квапити стоїть попереду і т.д. У той же час, якщо ви з якоїсь причини затримайтеся на касі, а стоїть за вами людина почне щось вам вимовляти, ви почнете приводити цілком розумні доводи з приводу того, чому ви так довго стоїте. І матімете рацію. Люди потрапляють в подібні ситуації практично кожен день.

Істотним плюсом для вас в плані свого розвитку буде оволодіння навичкою критичної оцінки ситуації та людей, в ній опинилися (інших і себе). Всякий раз, коли ви відчуваєте, що починаєте відчувати в силу будь-яких обставин негативні емоції, роздратування, бажання висловити невдоволення в сторону іншої людини, абстрагуйтеся ненадовго. Погляньте на ситуацію з боку, критично оцініть себе і інших, подумайте про те, чи винен інший в ситуації, що склалася і як би ви повелися і відчували себе на його місці. Найімовірніше, ви помітите, що ваша реакція не зовсім вірна і слід вести себе спокійніше, тактовніше, осознаннее. Якщо зробити таку практику систематичної, життя стане набагато приємніше, ви будете менше дратуватися, почнете відчувати більше позитивних емоцій, станете більш позитивно і т.д.

7

Люди часто ідентифікують себе з іншими людьми.

У соціальній психології це називається ідентифікацією. Дуже часто наша ідентифікація з іншими відбувається під час нашого спілкування з ким-то: людина розповідає нам якусь історію або описує ситуацію, учасником якої був, ми ж підсвідомо ставимо себе на його місце, щоб відчути те, що відчував він. Також ідентифікація може відбуватися під час перегляду кінофільму, читання книги і т.п. Ми ототожнюємо з себе з головним героєм або іншими учасниками. Таким чином ми глибше занурюємося в ту інформацію, яку вивчаємо (дивимося, читаємо), розуміємо мотиви вчинків людей, оцінюємо себе з ними.

Ідентифікацію можна виробляти усвідомлено. Це дуже допомагає і в нестандартних, складних життєвих ситуаціях, і в процесі звичайної життя. Наприклад, якщо ви в якійсь ситуації важко у прийнятті вірного рішення, не знаєте як вам краще вчинити, згадайте героя своєї улюбленої книги, фільму, людини, що є для вас авторитетом, і подумайте про те, як би він вчинив на вашому місці, щоб він сказав або зробив. У вашій уяві відразу ж з'явиться відповідний образ, який і наштовхне вас на вірне рішення.

8

Люди складають перше враження про людину протягом перших п'яти хвилин.

Цей факт вже давно доведений психологами. Перше враження про іншу людину ми складаємо протягом перших 3-5 хвилин спілкування з ним. Незважаючи на те, що перше враження може бути оманливим, цього моменту слід приділяти особливу увагу. При зустрічі з людиною вперше, ми дивимося на його зовнішній вигляд, поставу, поведінку, мова, емоційний стан. Також на перше враження впливає те, що не відчуваємо ми, що людина перевершує нас по якихось параметрах, наскільки приваблива його зовнішність, яке відношення проявляє людина по відношенню до нас. Інші люди складають враження про нас по цим же критеріям.

Потрібно вміти робити перше враження. А для цього необхідно враховувати всі вищевикладені фактори його формування. Тому, завжди, коли знаєте, що у вас планується перша зустріч з людиною (співбесіда, зустріч в дружній компанії, побачення і т.д.), ви повинні підготуватися до цього: акуратно виглядати, впевнено триматися, треба завжди знаходити що сказати, дотримуватися манери пристойності і правила етикету, виразно говорити і т.п. Запам'ятайте, що перше враження - це фундамент для вибудовування всіх подальших відносин.

9

Людина притягує в своє життя те, що відповідає його думкам.

Це називають по-різному: законом тяжіння, «подібне притягує подібне» або «ми - це те, що ми думаємо». Сенс такий: протягом життя на шляху людини зустрічаються такі люди і відбуваються такі події, які перебувають з ним у резонансі: відповідають його думкам, очікуванням, переконанням. Якщо людина випромінює негатив, то і в його житті відбувається більше неприємностей, йому супроводжують невдачі, зустрічаються погані люди. Якщо ж від людини виходять позитивні вібрації, то і життя його буде наповнена, здебільшого, добрими звістками, хорошими подіями, приємними людьми.

Багато успішних людей і духовні особи говорять про те, що все в житті залежить від того, як ми мислимо. Тому, якщо ви хочете, щоб ваше життя змінилася в кращу сторону, відбувалося більше позитивних подій, зустрічалися хороші люди і т.д., то, в першу чергу, ви повинні звернути увагу на образ свого мислення. Перебудуйте його на потрібний лад: з негативу на позитив, з позиції жертви на позицію переможця, з відчуття невдачі на відчуття успіху. Не чекайте миттєвих змін, але намагайтеся бути на позитиві - через деякий час ви помітите зміни.

10

У житті людини часто відбувається те, чого він очікує.

Ви, напевно, не раз помічали таку закономірність: те, чого ви боїтеся найбільше, відбувається із завидною регулярністю. Але справа тут зовсім не в тому, що це щось погане, а в тому, наскільки сильне емоційне забарвлення ви цього надаєте. Якщо ви постійно думаєте про щось, переживаєте про це, очікуєте чогось, то велика ймовірність того, що це станеться. Будь-які ваші очікування можуть впливати і на людей, що оточують вас. Але негативні емоції (страх, боязнь, побоювання), як відомо, в набагато більшому ступені оволодівають свідомістю людей, ніж позитивні. Тому і відбувається те, чого ми не хочемо, частіше, ніж те, чого хочемо.

Візьміть - перестаньте думати про те, чого ви боїтеся, і очікувати цього, почніть чекати від життя і оточуючих тільки найкращого! Але тут головне не перестаратися, щоб не відчувати почуття розчарування. Створіть для себе звичку чекати тільки хорошого, але не ідеалізуйте свої очікування. Відсторонитеся від негативу і налаштуйтеся на позитивний лад, але завжди залишайтеся реалістами і тверезо дивіться на світ.

***

Закономірностей, які діють в спілкуванні між людьми, дуже багато, адже психологія - це наука, що володіє величезною кількістю особливостей. Щоб зробити своє життя кращим, а спілкування з іншими людьми і взаємодія з суспільством приємніше і ефективніше, потрібно розвивати в собі уважність до всього, що відбувається навколо: поведінки людей, їх реакцій, причин тих чи інших ситуацій і подій. Ніяка теорія не змінить вас і ваше життя сама по собі. Тільки практичне застосування нових знань, відточування навичок свого спілкування і тренування особистих якостей зможуть вплинути на вас і змінити те, що ви хочете змінити.

Що ж стосується безпосередньо самої людини в соціальній психології, то можна з упевненістю заявити, що людина, як сформована особистість, грає тут головну роль. Саме соціальні та психологічні особливості дозволяють взагалі існувати такий науці, як соціальна психологія. А знання про неї, які ми тепер маємо, бажаємо поглиблювати і прагнемо застосовувати на практиці, дають нам можливість визначити, усвідомити і зрозуміти фактори, що впливають на розвиток особистості, специфіку взаємодії людей між собою і в групах (а також цих груп). І вже це дозволяє зробити наше життя, як окремих особистостей, так і частин соціуму, більш комфортною і усвідомленої, а результати наших вчинків і дій краще і ефективніше. Саме з цих причин ми повинні освоювати ази соціальної (і не тільки) психології і робити їх використання частиною свого повсякденного життя.

література

Для тих, у кого є бажання глибше зануритися у вивчення теми соціальної психології, нижче ми представляємо невеликий, але дуже хороший список літератури, до якої є сенс звернутися.

 • Агєєв BC Міжгруповое взаємодія: соціально-психологічні проблеми. М., 1990.
 • Андрєєва Г.М. Соціальна психологія М., 2003
 • Битянова М.Р. Соціальна психологія, 2002
 • Бодалев А.А. Сприйняття і розуміння людини людиною М. МГУ, 1982
 • Бодалев А.А. Особистість і спілкування М., 1995
 • Донцов А.І. Психологія колективу М., 1984
 • Леонтьєв А.А. Психологія спілкування М., 1998.
 • Коломенський Я.Л. «Диференціація соціальної психології і деякі проблеми психології розвитку» - Санкт-Петербург: Питер, 2000
 • Мясищев В.Н. Психологія відносин Москва-Вороніж, 1995
 • Основи соціально-психологічної теорії / За ред. А.А.Бодалева, А.Н. Сухова М., 1995
 • Паригін Б.Д. Соціальна психологія М., 1999.
 • Психологія особистості і спосіб життя / Відп. ред. Е.В.Шорохова М. Наука, 1987
 • Реан А.А., Коломенський Я.Л. Соціальна педагогічна психологія СПб., 1998.
 • Робер М., Тільман Ф. Психологія індивіда і групи М., 1988
 • Секун В.І. Психологія активності. Мінськ, 1996.
 • Семенов В.Є. Метод вивчення документів в соціально-психологічних дослідженнях Л., 1983
 • Сучасна зарубіжна соціальна психологія Тексти / Под ред. Г.М.Андреевой і ін. М., 1984
 • Соціальна психологія / Под ред. А.Н.Сухова, А. А. Деркача М., 2001.
 • Соціальна психологія і суспільна практика / Под ред. Е.В. Шорохової, В.П. Левкович. М., 1985
 • Соціальна психологія класів / Под ред. Г.Г.Ділігенского М., 1985
 • Співак Д.Л. Змінені стану масової свідомості СПб., 1996.
 • Станкін М.І. Психологія спілкування Курс лекцій М., 1996
 • Стефаненко Т.Г, Шлягіна Є.І., Ениколопов С.Н. Методи етнопсихологічних дослідження. М., 1993
 • Стефаненко Т.Г. Етнопсихологія. Вип. 1. М., 1998.
 • Сухарєв В., Сухарєв М. Психологія народів і націй. М., 1997.
 • Фрейд 3. Групова психологія і аналіз «ЕГО» М., 1991
 • Шевандрин Н.І. Соціальна психологія в освіті М., 1996
 • Шихирев П.М. Сучасна соціальна психологія в Західній Європі М, 1985

Перевірте свои знання

Если ви хочете перевіріті свои знання з теми даного уроку, можете пройти Невеликий тест, что складається з декількох вопросам. У кожному пітанні правильно может буті только 1 варіант. После Вибори вами одного з варіантів, система автоматично переходити до следующего питання. На одержувані вами бали впліває правільність ваших Відповідей и вітраченій на проходження годину. Зверніть увагу, что питання щоразу Різні, а варіанти перемішуються.

Як впливає на становлення особистості людини, наприклад, то, виховують його батьки-алкоголіки або батьки-спортсмени?
Або чому одні люди схильні давати вказівки, а інші схильні їх виконувати?

Новости