Статьи

Торговий баланс - Tradе Balance

Країна: США Країна: США.

Визначення: звіт про торгівлю товарами, деталізує місячний експорт і імпорт товарів.

Опис: Торговий баланс - один з ключових показників. Він відображає результати участі країни в міжнародній торгівлі і є складовою частиною платіжного балансу (Current Account). Баланс являє собою співвідношення між сумою цін товарів, вивезених за межі даної держави, і сумою цін товарів, ввезених на територію цієї держави, тобто різниця між експортом і імпортом.

Спочатку аналізують експорт, тому що він має прямий вплив на значення приросту в економіці. Імпорт, в свою чергу, відображає попит на товари усередині країни (приріст імпорту відображає формування запасів, що може свідчити про можливе подальшому повільному прирості в продажах). На значення торгового балансу впливає валютний курс, який коригує номінальну величину надходжень від імпорту в місцевій валюті.

Якщо сума цін вивезених товарів перевищує суму цін ввезених, то торговий баланс є активним (позитивне сальдо), якщо ввезення перевищує вивіз - пасивним (негативне сальдо). Позитивне сальдо (або зменшення величини негативного сальдо) є сприятливим фактором для росту курсу національної валюти.

В останні роки сальдо торгового балансу США є пасивним, в зв'язку з чим індикатор позначається як «Дефіцит торгового балансу» (Trade Deficit). Реакція ринку залежить від актуальності для економіки результатів торгового балансу на даний момент. Слід зазначити, що волатильність місячних показників торгового балансу може відігравати важливу роль в прогнозуванні ВВП. Відбувається це тому, що обсяг імпорту віднімається з ВВП, а обсяг експорту додається до нього.

Механізм впливу: при зменшенні торгового дефіциту США внаслідок збільшення експортних операцій збільшується потреба в доларах США, що стимулює зростання американської валюти.

Ступінь впливу: 3.

Періодичність виходу: публікується на третьому тижні кожного місяця (зазвичай у вівторок, четвер).

Час виходу: 08:30 am ET.

Джерело: Бюро Статистики Міністерства Торгівлі США (The Census Bureau of the Department of Commerce).

Новости