Статьи

Топ-10: списуємо ПММ

Перш ніж зануритися в питання, пов'язані з урахуванням списання ПММ, відзначимо кілька важливих моментів. ПММ, куплені для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, а також для вироблення енергії та опалення будівель, як складову запасів підприємства враховують на субрахунку 203 «Паливо». До нього, в залежності від ситуації, відкривають субрахунка другого і третього порядку (під конкретну марку палива, місце зберігання, для обліку сплачених талонів на паливо і т. П.).

А тепер безпосередньо будемо розбиратися з витрачанням / списанням ПММ.

Витрачаєте ПММ? Рівняйтеся на норми

Підприємство в господарській діяльності використовує два автомобіля: легковий - для обслуговування адмінперсоналу, вантажний - для збуту товару. Чи обов'язково розраховувати нормативні витрати ПММ по Нормам № 431 ?

З одного боку, ПКУ не містить ніяких обмежень щодо віднесення до складу витрат виключно нормативних витрат на ПММ. З іншого ж боку, хазяйновитість витрат залишається важливою для ПДВ-обліку. А наднормативний витрата палива, крім іншого, може свідчити ще й про його розкраданні.

Норми № 43 як раз і призначені не тільки для планування потреби підприємств, організацій та установ в ПММ, а й для контролю за їх витрачанням. Вони дозволяють уникнути зловживань і негосподарські перевитрати палива.

На той факт, що цей документ

неодноразово вказували фахівці Мінінфраструктури (див. листи від 17.02.2014 р № 1 545/25 / 10-14 та від 03.02.2015 р № 1186/25 / 10-15 ).

на застосуванні Норм № 43 в облікових цілях завжди наполягали і продовжують наполягати і податківці (див., наприклад, лист ДФСУ від 09.06.2015 р № 11999/6 / 99-99-19-01-01-15 // «Податки та бухгалтерський облік», 2015 року, № 53, с. 5 ).

Тобто все без винятку підприємства-автовласники повинні унормувати власний витрата ПММ. Причому незалежно від того, скільки у них в розпорядженні працює автотехніки (навіть якщо на підприємстві працює один автомобіль).

Для цього ви можете користуватися безпосередньо Нормами № 43 або ж розробити власне, засноване на них, положення про списання ПММ, яке буде максимально враховувати специфіку конкретно вашого підприємства. Це дозволить вам розмежувати нормативні і навіть понаднормативні паливні витрати.

Види норм витрат ПММ

Які норми витрати палива встановлені для автомобілів? Як ними користуватися і як визначити нормативні витрати ПММ?

Різні види норм витрат палива для автомобілів встановлені пп. 1.2 - 1.8 Норм № 43 . Основою є базова норма на пробіг автомобіля - на 100 км (додатки А і Б).

До того ж в залежності від моделі та проробляється роботи авто додатково слід враховувати:

- норму на виконання транспортної роботи (враховує додаткові витрати палива при русі автомобіля з вантажем) - на 100 тонно-кілометрів (т • км);

- норму на одну тонну спорядженої маси (враховує додаткові витрати палива при зміні спорядженої маси автомобіля, причепа або напівпричепа);

- норму на поїздку з вантажем (враховує збільшення витрат палива, пов'язане з маневруванням і виконанням операцій завантаження і розвантаження) - на одну поїздку;

- норму на пробіг при виконанні спеціальної роботи - на 100 км (табл. Б.2 додатка Б);

- норму на роботу спеціального обладнання, встановленого на автомобілях, - на годину або на виконану операцію (табл. Б.1 додатка Б);

- базову норму на роботу автономного (незалежного) обігрівача - на одну годину його роботи.

Врахуйте! Для розрахунку загального нормативних витрат палива перераховані вище нормативи коригують за допомогою поправочних коефіцієнтів, які допомагають врахувати дорожні, кліматичні та інші експлуатаційні фактори (див. розд. 3 Норм № 43 ). Величини поправочних коефіцієнтів встановлює керівник підприємства та затверджує наказом по підприємству ( п.п. 3.5.8 Норм № 43 ). Нагадаємо, вони бувають як підвищують, так і знижуючі.

Сам же нормативні витрати ПММ для кожного конкретного автомобіля (обладнання) із застосуванням відповідних норм витрат палива і коефіцієнтів їх коригування розраховують за формулами, наведеними в розд. 4 Норм № 43 . Детальніше про розрахунок нормативних витрат палива см. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 58, с. 30 .

Первинна нерухомість для списання ПММ

Чи достатньо для списання ПММ складати шляхові листи? Або ж до них потрібні акти на списання, бухгалтерські довідки і т. П.?

Зауважимо, що в своїх роз'ясненнях як документ, що підтверджує витрачання ПММ, податківці хочуть бачити первинний документ, за своєю природою є аналогом подорожнього листа (див. Лист ДФСУ від 09.06.2015 р № 11999/6 / 99-99-19-01 -01-15, лист Мінінфраструктури від 23.04.2013 р № 4492/25 / 10-13).

Незважаючи на це,

Головне, щоб його форма (подорожнього листа / іншого первинного документа):

1) була затверджена наказом про облікову політику підприємства (т. Е. В наказі було прописано, що списання ПММ підприємство здійснює саме на підставі цієї форми);

2) містила всі ознаки (обов'язкові реквізити) первинного документа, передбачені п. 2 ст. 9 Закону про бухучете2 ;

3) давала інформацію про господарські операції, підтверджувала її здійснення.

Підприємство в якості первинного документа може прийняти за основу старі, що втратили силу, але вже звичні форми подорожніх листів, до того ж прибрати з них зайві, на його погляд, реквізити і додати свої, нові.

Але не перестарайтеся! Хоча з визначення первинного документа прибрали слова про те, що він «підтверджує господарську операцію», його роль залишилася як і раніше главенствующей3.

Правда, суди вважають, що госпоперацій можна підтвердити не одним, а кількома документами (договорами, додаткову угоду і т. П.). Аби з них випливало, що витрати фактично понесені (див. Ухвалу ВАСУ від 01.03.2017 р по справі № 823/5399/15). Це, звичайно, дещо применшує значення первинки. Проте для списання ПММ важливо, щоб саме шляховий лист (інший первинний документ) містив всі необхідні дані, що характеризують господарську операцію - роботу автомобіля.

Врахуйте відразу! Для розрахунку норм витрат пального в ході експлуатації, наприклад, самоскида знадобляться дані не тільки про пробіг, а й про кількість поїздок з вантажем. Нагадаємо: додаткова норма на маневрування встановлюється на кожну їздку з вантажем. Так що якщо кількість поїздок з вантажем буде вказано в дорожньому листі, то відповідно не буде підстави використовувати цю норму. При роботі автомобіля з причепом потрібні ще пробіг і дані про вантажопідйомність автомобіля. При роботі авто зі спецобладнанням - обсяг транспортної роботи (маса вантажу і пробіг з вантажем), кількість кузовів розсипаного піску, час роботи авто зі спецобладнанням.

А ось якщо складете шляховий лист (інший первинний документ), в якому буде достатньо інформації про роботу автомобіля і даних для розрахунку нормативних витрат ПММ, то, в принципі, ніякі додаткові документи більше не знадобляться.

У той же час для контролю та впорядкування даних на підставі подорожніх листів (первинних документів) ви цілком можете в кінці місяця складати зведені облікові документи, наприклад, акти та довідки для списання ПММ ( п. 1 ст. 9 Закону про бухоблік ).

Як часто складати шляхові листи? З огляду на, що шляховий лист виконує роль первинного документа, його бажано виписувати по мірі їх виникнення роботи автомобіля. І якщо

І тільки в окремих випадках (наприклад, коли робота водія має роз'їзний характер або під час перебування у відрядженні), коли у водія немає можливості повертатися на місце роботи в той же робочий день, шляховий лист виписуйте на більший термін.

Якщо норми немає

Яку норму списання ПММ застосовувати, якщо на конкретний автомобіль норми витрат ПММ законодавчо не встановлені? Чи можна на підприємстві розробити і затвердити свої власні норми для списання ПММ?

Якщо в додатках до Нормам № 43 ви не побачили норму витрати палива саме для вашого автомобіля, то вам доведеться скористатися тимчасової нормою. Де і як її «роздобути», залежить від вашого автомобіля.

1. Тимчасова норма = базова. Якщо серед моделей автомобілів, наведених у додатках А і Б, є базовий аналог вашого авто, то тимчасову лінійну норму витрати палива слід встановлювати на тому ж рівні, що і за аналогічною базової моделі автомобіля.

2. Тимчасова норма = базова + поправки. Якщо серед моделей автомобілів, наведених у додатках А і Б, є базовий аналог вашого авто, але є деякі відмінності, прописані в пп. 2.1.1 - 2.1.3 розд. 2 Норм № 43 , То тимчасову лінійну норму витрати палива слід встановлювати на тому ж рівні, що і за аналогічною базової моделі і з урахуванням поправок.

3. Тимчасова норма = індивідуальна базова норма. Інша справа, нова модель (модифікація) автомобіля або автомобіль оригінальної конструкції, що не увійшов до Норми № 43 , Або спеціальне обладнання. Тут доведеться замовляти розробку тимчасових і тимчасових індивідуальних, базових, базових лінійних і диференційованих норм витрати палива. Як це зробити?

Звернутися в ДП «ДержавтотрансНДІпроект», направивши заявку за формою, наведеною в додатку Д до Норм № 43, і ідентифікаційну анкету (один примірник на кожну модель автомобіля). Форму анкети і пояснення до її заповнення можна знайти на сайті ДержавтотрансНДІпроекту (www.insat.org.ua/phpfiles/services/ldvpe/1/). Тимчасові індивідуальні норми встановлюють на період апробації, певний ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

А по спецобладнанню / спецавто направляють акти замірів, проведених комісією підприємства за формою додатки Е або Ж до Норм № 43 (пор. 025069200). Тимчасові норми витрат палива вступають в силу після реєстрації та затвердження керівника підприємства (див. Лист Мінінфраструктури від 26.02.2016 р № 1 928/25 / 10-16).

Важливо! Такі норми мають силу тільки для автомобілів конкретного підприємства. На те вони і індивідуальні - запозичити їх у підприємства, яке вже отримало в ДержавтотрансНДІпроект норму на такий же автомобіль / спецавтомобіль або обладнання, не можна.

Поки немає норм - встановіть власні

Підприємство придбало автомобіль Nissan X-Trail. Норми витрати палива по ньому в Нормах № 43 немає. Поки що ні замовили норму і в НДІ. Як списувати ПММ? Невже все 100% витрати палива будуть вважатися наднормативними?

На час, поки ви не замовите і не отримаєте від ДП «ДержавтотрансНДІпроект» тимчасову індивідуальну норму витрати палива на ваш автомобіль Nissan X-Trail, вам нічого не залишається, як затвердити самостійно розроблену (тимчасово прийняту) норму на підприємстві. Для цього вам знадобляться власні розрахунки норми ПММ на підставі актів замірів, рекомендацій виробника.

Врахуйте! Для списання палива суди не наполягають на «повної» нормативності, т. Е. На те, що для «прибуткового» і ПДВ-обліку норма витрат ПММ повинна обов'язково відповідати нормі, затвердженої наказом № 43 .

Так, в ухвалі ВАСУ від 16.02.2016 р № К / 800/49593/15 сказано, що для списання палива підприємство повинно розробити внутрішні документи, які встановлюватимуть норми його витрати з урахуванням технічних характеристик автомобілів, експлуатаційних норм і інших чинників. Якщо такі норми затверджені, а витрачання палива підтверджено дорожніми листами або іншими первинними документами, то вважається, що паливо використане в госпдіяльності.

Відповідно підприємство має право, показавши суми ПДВ у складі податкового кредиту, там їх і залишити і не нараховувати при цьому компенсують ПЗ відповідно до п. 198.5 ПКУ на всі 100 %.

Нарахувати «компенсуючі» АЛЕ доведеться тільки на вартість тих ПММ, які виявляться витраченими понад вашого самостійно порахувати нормативних витрат.

У той же час постійно використовувати для списання палива власне розроблені норми витрати палива не радимо. Вони навряд чи будуть залізним аргументом для податківців, які, ймовірно, стануть наполягати на наднормативний витраті і негосподарські використанні.

Однак поки не отримаєте норму від НДІ, на всі 100% нараховувати «компенсуючі» АЛЕ не зовсім справедливо. Ну а якщо раптом з боку податківців при перевірці виникнуть претензії, ви завжди зможете захистити себе в суді.

Норми для авто з ГБО

Яку норму застосовувати для списання витрат газу по автомобілю, переобладнаних під роботу на газобалонне обладнання? Як визначити норму витрат на бензин, необхідного на запуск двигуна? Чи потрібно орієнтуватися на базову норму витрат на бензин?

Для автомобілів, що працюють на газобалонному обладнанні (ГБО) і газодизельному обладнанні (ГБО), в додатку до Норм № 43 є базові лінійні норми витрат палива. Зауважимо, що ці норми встановлені для тих авто, які вже з конвеєра заводу-виробника обладнані ГБО (ГБО). Встановлено вони:

- для бензинових, дизельних автомобілів та автомобілів, що працюють на стиснутому (зрідженому) нафтовому газі, - в літрах на 100 км пробігу (л / 100 км);

- для автомобілів, що працюють на стиснутому природному газі, - в нормальних кубічних метрах на 100 км (м3 / 100 км);

- для ГДО норми витрат стисненого природного газу наведені в таблицях (в додатках до Норм № 43) в м3 / 100 км, а дизельного палива - поруч в л / 100 км.

При цьому норми витрат дизельного палива позначені індексом «д», наведеним після цифрового значення норм; зрідженого нафтового газу - індексом «ЗНГ», а стисненого природного газу - «СПГ». Причому для ГБО в дужках вказується норма при роботі на бензині, для ГБО - на дизельному паливі.

Для автомобілів, обладнаних ГБО самостійно 4, базових норм витрати газу в Нормах № 43 немає. Наприклад, для автомобіля марки Lexus GX470 з двигуном 4,7, з заводу працюють на бензині, ви знайдете тільки базову норму витрат на бензин - 16,2 л / 100 км. Так що вам доведеться самостійно визначити тимчасову норму витрати газу за правилами, прописаним в п.п. 2.1.4 Норм № 43 . На це звертає увагу і Мінінфраструктури (див. Листи від 25.12.2015 р № 14432/25 / 10-15 та від 26.02.2016 р № 1928/25 / 10-16).

Як це зробити? Все дуже просто - по переобладнаний автомобіль, работающемуна газовому паливі, взяти його лінійну норму витрати рідкого палива (або норму рідкого палива на виконання транспортної роботи) і відкоригувати її за допомогою перекладних коефіцієнтів:

1) бензин - стиснений природний газ (СПГ) - 1: 1;

2) бензин - зріджений нафтовий газ (СНД) - 1: 1,25 (для автомобілів з системою впорскування СНД рекомендовано застосовувати менші значення перевідного коефіцієнта відповідно до фактичних потреб).

Розрахунок тимчасової норми для автомобіля, переобладнаного під ГБО, розглянемо на прикладі.

Приклад 1. Підприємство використовує переобладнаний під ГБО автомобіль марки Lexus GX470 (бензин - зріджений нафтовий газ). Базова норма витрати бензину для цього автомобіля становить (Hs, л / 100 км) - 16,2 л / 100 км.

Застосувавши перекладної коефіцієнт (1: 1,25), отримуємо тимчасову лінійну норму витрати газу для автомобіля Lexus GX470 - 20,25 л / 100 км (16,2 х 1,25).

Однак якщо ви обладнали ГБО автомобіль нової марки (що не має базової норми бензину), то доведеться звернутися в ДержавтотрансНДІпроект і отримати тимчасову норму (докладніше про це див. Вище).

Що стосується другого питання, то тут, як пояснює Мінінфраструктури, з цієї ситуації в Нормах № 43 є пряма вказівка.

При роботі автомобіля на зрідженому природному газі або на зрідженому Нафтогазі, крім норм витрати основного (газового) палива, слід встановити відповідно до п.п. 3.4.5 Норм № 43 і норму витрати додаткового (рідкого) палива на запуск автомобіля.

А все тому, що безпосередньо залежить від фактичної температури повітря навколишнього середовища. Встановлювати місячну норму витрати додаткового палива (без урахування температурних умов) не можна. це Нормами № 43 не передбачено.

Пробіги автомобіля на газовому паливі і на бензині поділяються за показаннями одометра і вказуються в дорожніх листах (або замінюють їх на підприємстві документах).

До того ж при необхідності водій може використовувати бензин не тільки при запуску, але і під час руху, коли, скажімо, газ закінчився і потрібно доїхати до заправної станції. Тоді він зобов'язаний зафіксувати в дорожньому листі (або замінює його на підприємстві документі) показники одометра на момент початку руху на бензині.

Як розрахувати додаткову норму на запуск автомобіля, що працює на ГБО, розглянемо на прикладі.

Приклад 2. Базова норма витрати бензину на автомобіль марки Lexus GX470 складає 16,2 л / 100 км. Температуру навколишнього середовища визначають за даними Гідрометцентру як середнє значення температур на початок і на кінець руху автомобіля. Так, 14.03.2017 р на початок руху температура повітря становила +1 0С, на кінець руху - + 7 0С. Умови експлуатації автомобіля вимагають частих запусків і передбачають поїздки на невеликі відстані.

1. Середнє значення температури становить: ((1 0 С + 7 0 С): 2) = 8,5 0 С.

2. Відповідно до п.п. 3.4.5 Норм № 43 такій температурі відповідає значення надбавки в розмірі до 1%. Оскільки умови експлуатації авто вимагають частих запусків і передбачають поїздки на невеликі відстані, прийнято максимальне значення надбавки 1%.

З. Додаткова норма споживання бензину на запуск двигуна марки Lexus GX470 на 14.03.2017 р становить: 16,2 л / 100 км х 1% = 0,162 л / 100 км.

Від себе додамо, що для авто, обладнаних ГБО, передбачена ще одна норма на додатковий витрата бензину на переміщення в зонах ТО і для поточного ремонту ( п.п. 3.4.6 Норм № 43 ). Вона становить 5% від базової норми витрати бензину в розрахунку на місяць. Так, наприклад, для автомобіля Lexus GX470 - 0,81 л на місяць (5% х 16,2).

Як правило, така добавка виділяється на той місяць, в якому заплановано і буде проведено ТО автомобіля або поточний ремонт. А сам факт переміщення автомобіля в зонах ТО і ремонту повинен бути документально підтверджений.

Перевитрата ПММ = «компенсуючі» АЛЕ

Як скласти податкову накладну (ПН), щоб нарахувати «компенсуючі» АЛЕ на перевитрату ПММ за місяць?

ПММ, витрачені понад норми, вважаються використаними в негосподарської діяльності. І відображений податковий кредит за такими ПММ підлягає компенсації шляхом нарахування податкових зобов'язань по п. 198.5 ПКУ . База оподаткування ПДВ - ціна придбання наднормативно витрачених ПММ ( п. 189.1 ПКУ ).

Для цього не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду ви повинні скласти зведену ПН з типом причини «13» «склад у зв'язку з Використання виробничих або невіробнічіх ЗАСОБІВ, других товарів / послуг не в господарській ДІЯЛЬНОСТІ» і умовним ІПН «600000000000» ( п. 11 Порядку № 1307 5).

Нагадаємо: при складанні зведеної ПН в графі «зведена податкова накладна» зробіть позначку «X». У графі 2 розпишіть НЕ номенклатуру, а номери і дати тих «вхідних» НН, за якими нараховуємо компенсуючі АЛЕ ( п.п. 1 п. 16 Порядку № 1307 ). І хоча ця обмовка дана тільки в частині реквізитів ПН, вважаємо, що якщо НК по ПММ відбивали на підставі чеків РРО, то в гр. 2 слід вказати номери та дати відповідних чеків.

У гр. 10 вказуємо вартість наднормативно витраченого палива, на яку нараховані «компенсуючі» АЛЕ. У гр. 4 поставте «грн.» (Див. п.п. 3 п. 16 Порядку № 1307 ). Графи 3.1 - 3.3 (коди товарів / послуг), а також графи 5 - 9 і 11 зведеної ПН заповнювати не треба.

Облік використання ПММ

Як на підставі даних шляхових листів списати на витрати використане при роботі паливо?

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань ( п. 5 П (С) БО 16 «Витрати» ).

Для того щоб правильно списати використане паливо на витрати, вам необхідно визначити фактичний і нормативний витрата ПММ.

Фактичні витрати палива розраховують виходячи з пробігу автомобіля і даних про витрату палива. Всі необхідні для цього розрахунку дані ви знайдете в дорожньому листі (його замінює).

Визначити фактичну кількість палива, витраченого протягом зміни (рейсу), з урахуванням даних вимірювальних приладів автомобіля на момент закінчення зміни (рейсу) можна за формулою:

Тф = отн + ЗТ - ВТК,

де Тф - фактична кількість витраченого автомобілем пального (розраховується по одному подорожнього листа);

Отн - залишок палива в бензобаку (в балоні, якщо це газ) автомобіля на початок зміни (рейсу) (графа подорожнього листа «залишок пального при виїзді»);

ЗТ - кількість палива, залитого в бензобак (заправленого в балон, якщо це газ) протягом зміни (рейсу) (графа подорожнього листа «видано пальне»);

ВТК - залишок палива в бензобаку (в балоні, якщо це газ) автомобіля на кінець зміни (рейсу) (графа подорожнього листа «залишок пального при поверненні»).

Нормативні витрати ПММ, як ми вже сказали, визначають на підставі даних шляхових листів про фактичний пробіг автомобіля за зміну (інших розкривають операцію показників роботи автомобіля) з урахуванням норм витрат палива (див. Вище).

Після чого слід порівняти фактичну кількість витраченого автомобілем пального з нормативними витратами.

Фактичні витрати ПММ в межах нормативного слід списати з балансу за кредитом субрахунка 203 в кореспонденції з дебетом рахунків 15, 20, 23, 28, 91, 92, 93, 94.

Суму перевищення фактичних витрат палива над нормативним (перевитрата) слід списати на субрахунок 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей».

Врахуйте: в дебет субрахунка 947 доведеться списати і «компенсуючі» АЛЕ, нараховані на вартість наднормативно витраченого ПММ ( п. 1.3 Інструкції з бухобліку ПДВ, затвердженої наказом Мінфіну від 01.07.97 р № 141 ).

«Податковоприбутковому» ПММ: все з бухобліку

Чи потрібно якось коригувати бухгалтерський фінрезультат при списанні на витрати фактично використаного палива при розрахунку податку на прибуток?

Весь фактичні витрати ПММ формує фінрезультат для розрахунку податку на прибуток.

Для цілей податку на прибуток ПКУ на сьогоднішній день не містить будь-яких спеціальних правил або обмежень по наднормативним витратам ПММ. Саме тому

При цьому підприємствам-високодоходнікам коригувати свій фінансовий результат до оподаткування на суму наднормативних ПММ не потрібно. Адже ПКУ таких коригувань не вимагає. Це підтверджують і податківці (див. Листи ДФСУ від 09.06.2015 р № 11999/6 / 99-99-19-01-01-15 і від 20.01.2017 р № 1186/6 / 99-99-15-02-02-15 ).

Облік використання мастильних матеріалів

Як розрахувати нормативні витрати моторного масла для автомобіля? В якому періоді списувати нормативні витрати масла на витрати?

Витрати мастильних матеріалів безпосередньо залежать від кількості використаного автомобілем пального. Так, нормативи витрат мастильних матеріалів наведені в додатку В до Норм № 43.

Варто також зауважити, що більшість використовуваних на сьогоднішній день автомобілів не включено в додаток В до Норм № 43. Для таких авто слід застосовувати тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів (див. Таблицю).

Тимчасові норми витрат мастильних матеріалів

вид масла

Дизельні і газодизельні вантажні авто і автобуси з повною масою понад 3,5 т

Решта автомобілі і автобуси

Моторне, л / 100 л (100 м3)

2,8

1,8

Трансмісійне, л / 100 л (100 м3)

0,4

0,15

Спеціальне, л / 100 л (100 м3)

0,1

0,05

Пластичні мастила, кг / 100 л (100 м3)

0,3

0,1

Увага! Для авто, які знаходяться в експлуатації:

- не більше 3 років - тимчасову норму зменшують на 50%;

- більше 8 років / або з пробігом понад 150 тис. Км - збільшують на 20%.

І в першому, і в другому випадку нормативні витрати мастильних матеріалів розраховується за формулою:

Qмасла = Qнорм х Qтоп: 100,

де Qмасла - нормативні витрати масла, л;

Qнорм - норма витрати масла на 100 л (100 м3) витраченого палива;

Qтоп - нормативні витрати палива виходячи з фактичного пробігу автомобіля, л (м3) ..

Врахуйте! Розрахований норматив витрат мастильних матеріалів включає в себе:

1) заміну мастильних матеріалов6 під час технічного обслуговування (ТО),

2) періодичне їх додавання в процесі експлуатації між замінами.

Як розрахувати норму витрати для заміни масла в двигуні, розглянемо на прикладі.

Приклад 3. За регламентом проведення ТО (з урахуванням рекомендацій виробника) заміна масла на автомобілі марки Lexus GX470 (2015 року випуску) необхідна кожні 10000 км. Нормативні витрати пального (з урахуванням базової лінійної норми) на цей пробіг - 1620 л (16,2 л / 100 км х 10000 км). Наказом керівника тимчасова норма витрати моторного масла для цього авто затверджена на рівні 0,9 л в розрахунку на 100 л витраченого пального.

Таким чином, нормативні витрати моторного масла від заміни до заміни: 0,9 л х 1620 л: 100 л = 14,58 л. Тобто це максимально можлива кількість моторного масла, яке можна списати на роботу такого автомобіля протягом виконання ним пробігу в 10000 км. Для заміни масла в картері двигуна, як правило, потрібно 6,4 - 6,8 л олії. Решта 7,78 л (14,58 - 6,8) водій може додавати в міру необхідності.

Коли списати вартість масла на витрати?

Вартість масла списують на витрати безпосередньо в тому періоді, коли його заливають у автомобіль.

Адже списувати запаси на витрати потрібно саме в момент їх вибуття, в нашому випадку - для використання у власній господарській діяльності ( п. 16 П (С) БО 9 «Запаси» ).

При такому затоці слід враховувати обсяги масла, зазначені в технічному паспорті на автомобіль. Надалі обсяги доливаного масла списуються відповідно до звітів водіїв.

Однак майте на увазі: якщо у вас фактичні витрати масла виявиться менше нормативного (припустимо, доливати масло до чергової його заміни не знадобилося), то на витрати слід відносити тільки фактичні витрати масла. Залишок, недотянувшій до нормативної витрати масла, на витрати списувати не можна.

Якщо при цьому ви вклалися з лишком в норму витрати масла, то вам вже точно не доведеться нараховувати «компенсуючі» ПЗ з ПДВ.

Впевнені, що тепер ви без проблем впораєтеся з урахуванням списання палива, експлуатуючи як кілька автомобілів, так і цілий автопарк. Тут як і раніше для ПДВ-обліку головне - вписатися в норми.

Висновки

  • Витрата ПММ як в межах норм, так і наднормативний по бухправілам списується на витрати і не передбачає коригувати фінрезультат для податку на прибуток.
  • У ПДВ-обліку на вартість наднормативно витрачених ПММ доведеться нарахувати «компенсуючі» АЛЕ.
  • Для списання ПММ на роботу автомобілів підприємство може використовувати шляхові листи.
Витрачаєте ПММ?
Як ними користуватися і як визначити нормативні витрати ПММ?
Як часто складати шляхові листи?
Чи можна на підприємстві розробити і затвердити свої власні норми для списання ПММ?
Як це зробити?
Як списувати ПММ?
Невже все 100% витрати палива будуть вважатися наднормативними?
Як визначити норму витрат на бензин, необхідного на запуск двигуна?
Чи потрібно орієнтуватися на базову норму витрат на бензин?
Як це зробити?

Новости