Статьи

Створення акту звірки в 1С Бухгалтерія

Формування акту звірки в 1С Бухгалтерія

Перш ніж починати формування акту звірки, необхідно перевірити коректність відображення даних про розрахунки з покупцем у базі даних 1С Бухгалтерія 8.3. Для цього рекомендується використовувати звіт по оборотно-сальдової відомості по рахунку 62, де фіксуються всі операції з розрахунків з покупцями або замовниками. Розташований даний стандартний звіт в однойменному розділі меню програми.

Розташований даний стандартний звіт в однойменному розділі меню програми

Оборотно-сальдова відомість покаже, що за станом на певну дату у покупця є заборгованість перед організацією. Сума заборгованості відображається у графі з сальдо за дебетом рахунка 62. Цілком може виявитися і, що всі розрахунки здійснені, і дебіторська заборгованість покупця відсутня.

Після виявлення і перевірки, наскільки коректно ведеться в 1С Бухгалтерія облік дебіторської заборгованості, можна переходити безпосередньо до формування акту звірки розрахунків з контрагентом. Саме так називається документ, який необхідно скласти, роздрукувати, підписати і передати клієнту для перевірки. Збереження цієї форми після її створення в програмі не призводить до жодних проведень.

Процедура створення документа виглядає наступним чином:

  • Увійти в розділ меню, де відображаються операції з продажами і створити новий документ для звірки.
  • Далі можна переходити до заповнення шапки створюваної форми. У ній слід вказати дату, коли складається документ, найменування покупця і замовника, з яким перевіряється стан розрахунків, а також номер договору, якщо необхідно відстежити платежі тільки за одним договором. Залишаючи поле з номером договору порожнім, слід пам'ятати, що акт звірки в такому випадку буде складений за всіма договорами. Далі необхідно встановити період, за який проводиться звірка взаєморозрахунків і визначити валюту, в якій проводилися розрахунки.

Далі необхідно встановити період, за який проводиться звірка взаєморозрахунків і визначити валюту, в якій проводилися розрахунки

Після заповнення основних реквізитів акта звірки, рекомендується перейти на закладку з рахунками обліку розрахунків. За замовчуванням в даному переліку містяться всі рахунки, за якими можна звіряти дані. Для збільшення швидкості обробки даних в 1С Бухгалтерія 8.3 рекомендується зняти прапорці з усіх рахунків, крім 62.

3 рекомендується зняти прапорці з усіх рахунків, крім 62

Після цього слід заповнити закладку з додатковими відомостями. Дана операція проводиться з урахуванням наступних рекомендацій:

  • В якості представника організації слід вибрати співробітника з відповідного довідника, який поставить свій підпис під документом.
  • В якості представника контрагента також рекомендується вибрати уповноваженого працівника з переліку контактних осіб організації-партнера. Він також повинен буде запевнити акт звірки своїм підписом.
  • Для зручності роботи з документом рекомендується відомості про розрахунки представляти в розрізі договорів. Це можна зробити за допомогою установки прапорця у відповідному полі.
  • Якщо в програмі 1С Бухгалтерія використовуються скорочені назви документів при проведенні розрахунків, то в акті звірки рекомендується виводити їх повне найменування. Це також можна зробити за допомогою установки відповідного прапорця.
  • При необхідності вказівки рахунків-фактур, це також можна реалізувати в акті звірки.

При необхідності вказівки рахунків-фактур, це також можна реалізувати в акті звірки

Щоб заповнити акт звірки даними, слід скористатися однойменною кнопкою. Це дозволить внести всі відомості в табличну частину форми автоматично. Після цього рекомендується перевірити коректність даних шляхом звірки заповнених відомостей з вмістом оборотно-сальдової відомості по рахунку 62. Далі слід зберегти акт звірки і роздрукувати.

Далі слід зберегти акт звірки і роздрукувати

Внизу форми містяться дані на початок періоду і на кінець. Якщо є розбіжності між даними покупця і продавця, то вони також будуть відображені в цьому розділі акта звірки.

Після передачі документа контрагенту і його підписання, рекомендується захистити наявні в ньому дані від випадкових коригувань. Для цього в сформованому акті звірки слід вказати, що розрахунки узгоджені і розбіжностей між даними, що містяться в 1С Бухгалтерія підприємства і в інформаційній базі покупця або замовника, не виявлено. Після установки прапорця в відповідне поле, всі відомості, які відображені в акті звірки, будуть захищені від зміни. Єдиними полями, які можна скоригувати, залишаться тільки дані про осіб, які мають право підписувати документ.

Єдиними полями, які можна скоригувати, залишаться тільки дані про осіб, які мають право підписувати документ

Для завершення роботи з документом використовується кнопка «Провести і закрити». При цьому ніяких змін в облікових регістрах не проводиться в результаті внесення акту звірки в базу даних рішення 1С Бухгалтерія 8.3. Таким чином, дана можливість дозволяє автоматизувати процес звірки розрахунків між контрагентами і підвищити ефективність роботи з дебіторською заборгованістю підприємства.


Новости