Статьи

Сертифікація харчової продукції

Сертифікація харчової продукції - це процедура підтвердження відповідності, завдяки якої незалежна від виробника і споживача організація засвідчує в письмовій формі, що продукція відповідає встановленим вимогам Сертифікація харчової продукції - це процедура підтвердження відповідності, завдяки якої незалежна від виробника і споживача організація засвідчує в письмовій формі, що продукція відповідає встановленим вимогам.

 • Наявність сертифіката підвищує конкурентоспроможність, допомагає споживачам в компетентному виборі продукції та є гарантію якості обраного продукту
 • Економія часу та коштів: проведення сертифікації без посередників
 • Незалежне підтвердження відповідності вимогам національних стандартів в державному органі з сертифікації

Орган по сертифікації здійснює свою діяльність в рамках державної системи сертифікації продукції УкрСЕПРО.
Об'єктом сертифікації є продукція яка виробляється або ввозиться на територію України.

Сертифікація харчової продукції в системі УкрСЕПРО проводиться за схемами:

 • Сертифікація партії продукції з видачею сертифікату відповідності терміном дії до 1-го року;
 • Сертифікація продукції, яка виготовляється серійно, з видачею сертифікату відповідності терміном дії до 1-го року;
 • Сертифікація продукції, яка виготовляється серійно з обстеженням виробництва та видачею сертифікату відповідності терміном дії до 2-х років;
 • Сертифікація продукції, яка виготовляється серійно з атестацією виробництва та видачею сертифікату відповідності терміном дії до 3-х років;
 • Сертифікація продукції, яка виготовляється серійно з проведенням оцінки сертифікованої системи управління якістю та видачею сертифікату відповідності терміном дії до 5-ти років.

Існує обов'язкова і добровільна сертифікації.
Обов'язкова сертифікація проводиться на відповідність вимогам нормативних документів, визначених законодавчими актами України і / або нормативних документів, включених до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.

 • Дитяче харчування (суміші на основі сухого молока і консерви);
 • Алкоголь (вина, вермути, горілки, лікеро-горілчані напої, коньяки, спирти та інші алкогольні напої);
 • Табачні вироби.

Добровільна сертифікація проводиться в порядку, визначеному договором між органом по сертифікації і заявником (виробником / постачальником) за власною ініціативою. При цьому підтверджується відповідність продукції заявленим вимогам.

Згідно ДСТУ 3413 (п. 6.1.1) заявником на сертифікацію одиничних виробів або партій продукції може бути будь-яка юридична або фізична особа. Заявником на сертифікацію серійно, може бути тільки виробник продукції як юридична особа, яка діє від свого імені або через посередників. В останньому випадку посередник повинен одночасно із заявкою надати документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті ж самі обов'язки, що й заявник.

Сертифікація партії продукції

Партія продукції - сукупність одиниць продукції одного найменування і однакового позначення, виготовлена ​​за певний час при одних і тих же умовах (за ГОСТ 3278).

Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) видається на підставі позитивних результатів випробувань в акредитованій в Системі випробувальної лабораторії зразків продукції (виробів), відібраних від партії в порядку і в кількості, зазначеній органом по сертифікації. Сертифікат відповідності на партію виробів видається на термін, визначений ОС з урахуванням гарантійного терміну придатності, але не більше одного року.

Перелік документів, що надаються підприємством для сертифікації партій:

 • подання заявки
 • наявність документа, що підтверджує походження продукції (ст1)
 • наявність документа, що підтверджує розміри партії і дату випуску продукції
 • наявність супровідної документації на товар
 • наявність висновків відповідних контролюючих органів (міністерства охорони здоров'я, державної інспекції ветеринарної медицини і карантину рослин)
 • якісне посвідчення виробника (сертифікат якості)
 • наявність нормативних документів на продукцію при необхідності)
 • надання зразків (проб) продукції для випробувань

Сертифікація серії продукції

Передбачає аналіз наданої заявником документації по організації виробництва і системи якості продукції, що сертифікують, сертифікаційні випробування зразків продукції та технічний нагляд за її виготовленням з проведенням контрольних випробувань. Кількість зразків продукції, порядок їх відбору, програма випробувань, порядок і періодичність проведення технічного нагляду визначаються ОС. Сертифікат відповідності на серійну продукцію видається з терміном дії, встановленим в ліцензійній угоді, але не більше одного року.

Перелік документів, що надаються підприємством для сертифікації продукції, яка випускається серійно:

 • заявка на сертифікацію продукції
 • асортимент продукції
 • заповнена опитувальна анкета
 • свідоцтво про реєстрацію
 • сертифікати якості на продукцію, яка випускається (декларація виробника) (при наявності)
 • копії сертифікатів на системи управління, (при наявності)
 • дозволу наглядових органів на право діяльності
 • нормативні документи на продукцію (технічні умови, стандарти підприємства, рецептури)
 • ліцензія на виробництво (для алкогольної продукції)
 • атестат виробництва (для алкогольної продукції)
 • висновок Міністерства охорони здоров'я України на готову продукцію

Сертифікація серійної продукції з обстеженням виробництва
Передбачає проведення обстеження виробництва, сертифікаційні випробування відібраних на підприємстві-виробнику зразків продукції і технічний нагляд (контрольні випробування, поточне обстеження виробництва). Кількість зразків, порядок їх відбору, програма випробувань, порядок і періодичність технічного нагляду визначаються ОС. Видається сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою (до двох років).

Сертифікація серійної продукції з атестацією виробництва
Передбачає проведення атестації виробництва, сертифікаційні випробування зразків, узятих на підприємстві-виробнику даної продукції, технічний нагляд (контрольні випробування продукції, контроль атестованого виробництва). Кількість зразків, порядок їх відбору, програма випробувань, порядок і періодичність технічного нагляду визначаються ОС. Надається сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва (до двох років).

Сертифікація серійної продукції з сертифікацією (оцінкою) систем управління якістю
Передбачає сертифікацію системи якості виробництва серійної продукції, сертифікаційні випробування відібраних на підприємстві-виробнику даної продукції зразків продукції, технічний нагляд за сертифікованою системою управління якістю виробництва сертифікованою продукцією. Кількість зразків, порядок їх відбору, програма випробувань, порядок i періодичність технічного нагляду визначаються ОС. Видається сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості (до трьох років).

При проведенні сертифікації системи управління якістю оформляється звіт за результатами оцінки.

Видача сертифіката відповідності

Сертифікат відповідності видається ОС на одиничний виріб, на партію продукції або на продукцію, що випускається серійно. Сертифікат видається на підставі:

 • протоколів про позитивні результати випробувань,
 • актів експертизи наданої заявником документації,
 • актів обстеження виробництва,
 • актів про позитивні висновки або атестата виробництва,
 • сертифіката на систему якості або звіту про перевірку і оцінку системи управління якістю (в залежності від прийнятої схеми сертифікації)

Орган по сертифікації оформляє сертифікат відповідності та реєструє його в Реєстрі Системи згідно ДСТУ 3415. Форма сертифіката відповідності (з додатками) встановлена ​​ДСТУ 3498.

Проведення атестації виробництва - атестація виробництва здійснюється з метою оцінки технічних можливостей підприємства, яке виробляє продукцію, забезпечення стабільного випуску продукції, яка відповідає вимогам нормативних документів, які на неї поширюються. Перелік необхідних документів визначається в індивідуальному порядку в залежності від специфіки та складності виробництва.

Визнання сертифікатів відповідності - це процедура визнає результати сертифікації продукції на відповідність обов'язковим вимогам нормативно-правових документів України, отримані іншими державами. Об'єктами визнання є протоколи випробування, сертифікати (знаки) відповідності та інші свідоцтва відповідності на продукцію, яка підлягає обов'язковій сертифікації за затвердженим переліком.

Перелік документів для визнання сертифіката відповідності:

 • заявка на визнання сертифіката відповідності
 • свідоцтво про реєстрацію підприємства-заявника
 • довіреність (при необхідності)
 • сертифікат відповідності
 • протоколи сертифікаційних випробувань
 • контракт на поставку продукції
 • інвойс або рахунок-фактура
 • супровідна документація (товарно - транспортні накладні, CMR, коносамент)
 • документ про походження
 • документ про якість
 • нормативний документ на продукцію (при необхідності)
 • висновки органів МОЗ України та ін .. (При необхідності)
 • сертифікат на системи управління, атестат виробництва виробника (за наявності)

Консультації про необхідність обов'язкової сертифікації з видачею рішень для митного оформлення - ця процедура здійснюється для митного оформлення товару, ввезеного на територію України і підлягає обов'язковій сертифікації в Україні згідно із затвердженим переліком.

Перелік документів, що надаються заявником для отримання рішення для митного оформлення:

 • лист запит;
 • технічний опис продукції;
 • свідоцтво про Державну реєстрацію підприємства-заявника;
 • довіреність (при необхідності, якщо представник заявника не є керівником підприємства-заявника);
 • контракт на поставку продукції;
 • інвойс або рахунок-фактура;
 • супровідна документація (товарно-транспортні накладні, CMR, коносамент)

Консультації по маркування харчових продуктів з видачею листів-роз'яснень - чіткий аналіз маркування, що міститься на упаковці харчових продуктів.

Перелік документів для отримання листа-роз'яснення щодо маркування харчових продуктів:

 • подання заявки
 • оригінал етикетки.

Сертифікація харчової продукції - це процедура підтвердження відповідності, завдяки якої незалежна від виробника і споживача організація засвідчує в письмовій формі, що продукція відповідає встановленим вимогам.

 • Наявність сертифіката підвищує конкурентоспроможність, допомагає споживачам в компетентному виборі продукції та є гарантію якості обраного продукту
 • Економія часу та коштів: проведення сертифікації без посередників
 • Незалежне підтвердження відповідності вимогам національних стандартів в державному органі з сертифікації

Орган по сертифікації здійснює свою діяльність в рамках державної системи сертифікації продукції УкрСЕПРО.
Об'єктом сертифікації є продукція яка виробляється або ввозиться на територію України.

Сертифікація харчової продукції в системі УкрСЕПРО проводиться за схемами:

 • Сертифікація партії продукції з видачею сертифікату відповідності терміном дії до 1-го року;
 • Сертифікація продукції, яка виготовляється серійно, з видачею сертифікату відповідності терміном дії до 1-го року;
 • Сертифікація продукції, яка виготовляється серійно з обстеженням виробництва та видачею сертифікату відповідності терміном дії до 2-х років;
 • Сертифікація продукції, яка виготовляється серійно з атестацією виробництва та видачею сертифікату відповідності терміном дії до 3-х років;
 • Сертифікація продукції, яка виготовляється серійно з проведенням оцінки сертифікованої системи управління якістю та видачею сертифікату відповідності терміном дії до 5-ти років.

Існує обов'язкова і добровільна сертифікації.
Обов'язкова сертифікація проводиться на відповідність вимогам нормативних документів, визначених законодавчими актами України і / або нормативних документів, включених до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.

 • Дитяче харчування (суміші на основі сухого молока і консерви);
 • Алкоголь (вина, вермути, горілки, лікеро-горілчані напої, коньяки, спирти та інші алкогольні напої);
 • Табачні вироби.

Добровільна сертифікація проводиться в порядку, визначеному договором між органом по сертифікації і заявником (виробником / постачальником) за власною ініціативою. При цьому підтверджується відповідність продукції заявленим вимогам.

Згідно ДСТУ 3413 (п. 6.1.1) заявником на сертифікацію одиничних виробів або партій продукції може бути будь-яка юридична або фізична особа. Заявником на сертифікацію серійно, може бути тільки виробник продукції як юридична особа, яка діє від свого імені або через посередників. В останньому випадку посередник повинен одночасно із заявкою надати документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті ж самі обов'язки, що й заявник.

Сертифікація партії продукції

Партія продукції - сукупність одиниць продукції одного найменування і однакового позначення, виготовлена ​​за певний час при одних і тих же умовах (за ГОСТ 3278).

Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) видається на підставі позитивних результатів випробувань в акредитованій в Системі випробувальної лабораторії зразків продукції (виробів), відібраних від партії в порядку і в кількості, зазначеній органом по сертифікації. Сертифікат відповідності на партію виробів видається на термін, визначений ОС з урахуванням гарантійного терміну придатності, але не більше одного року.

Перелік документів, що надаються підприємством для сертифікації партій:

 • подання заявки
 • наявність документа, що підтверджує походження продукції (ст1)
 • наявність документа, що підтверджує розміри партії і дату випуску продукції
 • наявність супровідної документації на товар
 • наявність висновків відповідних контролюючих органів (міністерства охорони здоров'я, державної інспекції ветеринарної медицини і карантину рослин)
 • якісне посвідчення виробника (сертифікат якості)
 • наявність нормативних документів на продукцію при необхідності)
 • надання зразків (проб) продукції для випробувань

Сертифікація серії продукції

Передбачає аналіз наданої заявником документації по організації виробництва і системи якості продукції, що сертифікують, сертифікаційні випробування зразків продукції та технічний нагляд за її виготовленням з проведенням контрольних випробувань. Кількість зразків продукції, порядок їх відбору, програма випробувань, порядок і періодичність проведення технічного нагляду визначаються ОС. Сертифікат відповідності на серійну продукцію видається з терміном дії, встановленим в ліцензійній угоді, але не більше одного року.

Перелік документів, що надаються підприємством для сертифікації продукції, яка випускається серійно:

 • заявка на сертифікацію продукції
 • асортимент продукції
 • заповнена опитувальна анкета
 • свідоцтво про реєстрацію
 • сертифікати якості на продукцію, яка випускається (декларація виробника) (при наявності)
 • копії сертифікатів на системи управління, (при наявності)
 • дозволу наглядових органів на право діяльності
 • нормативні документи на продукцію (технічні умови, стандарти підприємства, рецептури)
 • ліцензія на виробництво (для алкогольної продукції)
 • атестат виробництва (для алкогольної продукції)
 • висновок Міністерства охорони здоров'я України на готову продукцію

Сертифікація серійної продукції з обстеженням виробництва
Передбачає проведення обстеження виробництва, сертифікаційні випробування відібраних на підприємстві-виробнику зразків продукції і технічний нагляд (контрольні випробування, поточне обстеження виробництва). Кількість зразків, порядок їх відбору, програма випробувань, порядок і періодичність технічного нагляду визначаються ОС. Видається сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою (до двох років).

Сертифікація серійної продукції з атестацією виробництва
Передбачає проведення атестації виробництва, сертифікаційні випробування зразків, узятих на підприємстві-виробнику даної продукції, технічний нагляд (контрольні випробування продукції, контроль атестованого виробництва). Кількість зразків, порядок їх відбору, програма випробувань, порядок і періодичність технічного нагляду визначаються ОС. Надається сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва (до двох років).

Сертифікація серійної продукції з сертифікацією (оцінкою) систем управління якістю
Передбачає сертифікацію системи якості виробництва серійної продукції, сертифікаційні випробування відібраних на підприємстві-виробнику даної продукції зразків продукції, технічний нагляд за сертифікованою системою управління якістю виробництва сертифікованою продукцією. Кількість зразків, порядок їх відбору, програма випробувань, порядок i періодичність технічного нагляду визначаються ОС. Видається сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості (до трьох років).

При проведенні сертифікації системи управління якістю оформляється звіт за результатами оцінки.

Видача сертифіката відповідності

Сертифікат відповідності видається ОС на одиничний виріб, на партію продукції або на продукцію, що випускається серійно. Сертифікат видається на підставі:

 • протоколів про позитивні результати випробувань,
 • актів експертизи наданої заявником документації,
 • актів обстеження виробництва,
 • актів про позитивні висновки або атестата виробництва,
 • сертифіката на систему якості або звіту про перевірку і оцінку системи управління якістю (в залежності від прийнятої схеми сертифікації)

Орган по сертифікації оформляє сертифікат відповідності та реєструє його в Реєстрі Системи згідно ДСТУ 3415. Форма сертифіката відповідності (з додатками) встановлена ​​ДСТУ 3498.

Проведення атестації виробництва - атестація виробництва здійснюється з метою оцінки технічних можливостей підприємства, яке виробляє продукцію, забезпечення стабільного випуску продукції, яка відповідає вимогам нормативних документів, які на неї поширюються. Перелік необхідних документів визначається в індивідуальному порядку в залежності від специфіки та складності виробництва.

Визнання сертифікатів відповідності - це процедура визнає результати сертифікації продукції на відповідність обов'язковим вимогам нормативно-правових документів України, отримані іншими державами. Об'єктами визнання є протоколи випробування, сертифікати (знаки) відповідності та інші свідоцтва відповідності на продукцію, яка підлягає обов'язковій сертифікації за затвердженим переліком.

Перелік документів для визнання сертифіката відповідності:

 • заявка на визнання сертифіката відповідності
 • свідоцтво про реєстрацію підприємства-заявника
 • довіреність (при необхідності)
 • сертифікат відповідності
 • протоколи сертифікаційних випробувань
 • контракт на поставку продукції
 • інвойс або рахунок-фактура
 • супровідна документація (товарно - транспортні накладні, CMR, коносамент)
 • документ про походження
 • документ про якість
 • нормативний документ на продукцію (при необхідності)
 • висновки органів МОЗ України та ін .. (При необхідності)
 • сертифікат на системи управління, атестат виробництва виробника (за наявності)

Консультації про необхідність обов'язкової сертифікації з видачею рішень для митного оформлення - ця процедура здійснюється для митного оформлення товару, ввезеного на територію України і підлягає обов'язковій сертифікації в Україні згідно із затвердженим переліком.

Перелік документів, що надаються заявником для отримання рішення для митного оформлення:

 • лист запит;
 • технічний опис продукції;
 • свідоцтво про Державну реєстрацію підприємства-заявника;
 • довіреність (при необхідності, якщо представник заявника не є керівником підприємства-заявника);
 • контракт на поставку продукції;
 • інвойс або рахунок-фактура;
 • супровідна документація (товарно-транспортні накладні, CMR, коносамент)

Консультації по маркування харчових продуктів з видачею листів-роз'яснень - чіткий аналіз маркування, що міститься на упаковці харчових продуктів.

Перелік документів для отримання листа-роз'яснення щодо маркування харчових продуктів:

 • подання заявки
 • оригінал етикетки.

Новости