Статьи

Рентабельність капіталу ROE, фінансовий мультиплікатор. Як розрахувати прибутковість капіталу roe по балансу

  1. Визначення і зміст ROE
  2. розрахунок ROE
  3. інтерпретація ROE
  4. висновок

Визначення і зміст ROE

розрахунок ROE

інтерпретація ROE

Матеріали по темі

Купуючи акції будь-якої компанії, інвестора завжди турбує питання - скільки буде заробляти підприємство в подальшому і яка буде його рентабельність. Причому дуже часто, чим вище рентабельність підприємства була в минулому, тим більше ринком оцінюються його акції. Для оцінки рентабельності підприємства існує група мультиплікаторів рентабельності, в яку входять такі мультиплікатори як ROA, ROE, ROS і рентабельність по EBITDA. Одним з основних мультиплікаторів даної групи є ROE (Return on Equity).

Визначення і зміст ROE

ROE - коефіцієнт рентабельності власного капіталу. Даний мультиплікатор показує в процентному вираженні, скільки ж чистого прибутку за рік (зазвичай ROE розраховується за даними річних звітів МСФЗ) здатний генерувати власний капітал.

Щоб краще зрозуміти сенс даного показника слід детальніше розібратися з поняттям власного капіталу. Справа в тому, що організація утворюється за рахунок коштів засновників, що володіють відповідними частками. Але в подальшому компанія для свого розвитку починає залучати позики та за їх рахунок купувати різні активи. Але справа в тому, що за додатково залучені гроші доводиться платити, що в подальшому знижує чистий прибуток. Тому доцільно зрозуміти, а скільки ж здатний генерувати прибутки капітал компанії не обтяжений зобов'язаннями.

розрахунок ROE

Щоб розрахувати ROE нам буде потрібно обчислити значення власного капіталу (його часто називають чистим капіталом). Для знаходження даного показника скористаємося звітом компанії «Лукойл» за 2016 р МСФЗ.

Мал Мал. 1. Балансовий звіт компанії «Лукойл» за 2016 рік

Слід з вартості активів (сума, в яку оцінюється спільне майно компанії) 5 014 673 млн руб. відняти суму короткострокових зобов'язань (які слід проплатити в найближчі 12 місяців) 830 686 млн руб. і довгострокових зобов'язань (необхідних до сплати в строк після найближчих 12 місяців) 956 323 млн руб., тобто 1 787 009 млн руб., Тим самим отримавши значення власного капіталу 3 227 644 млн руб.

Є й інший спосіб розрахунку власного капіталу. У розділі пасиви (ті кошти, за які і купувалися активи) присутній розділ капітал, який показує різницю статутного капіталу (кошти за рахунок яких утворювалася компанія) 1 151 млн руб. і викуплених акцій (що знаходяться на балансі (їх називають казначейськими акціями)) 241 615 млн руб., за додатком до даної різниці додаткового капіталу (внесеного надалі на баланс компанії) 129 514 млн руб., інших резервів 28 975 млн руб. і нерозподіленого прибутку (прибутку минулих періодів, яка не покинула підприємство, а за рахунок якої були придбані активи 3 302 855 млн руб.), а також неконтролюючих частки 6 784 млн руб., тобто теж 3 227 644 млн руб.

, тобто  теж 3 227 644 млн руб

Мал. 2. Альтернативний спосіб розрахунку власного капіталу за допомогою балансового звіту

Наступним кроком слід взяти значення чистого прибутку зі звіту про прибутки збитки за аналогічний звітний період.

Мал. 3. Звіт про прибутки збитки компанії «Лукойл» за 2016 рік

З наведеного звіту ми бачимо чистий прибуток 207 642 млн руб. Тепер ми маємо дані для обчислення ROE. Слід чистий прибуток 207 642 млн руб. розділити на значення власного капіталу 3 227 644 млн руб. , Помножити на 100 для приведення до процентної формі і отримаємо 6,4%.

інтерпретація ROE

Підприємство вважається задовольняє з точки зору аналізованого показника, коли його значення вище середньої прибутковості по державних облігаціях, інакше акціонерам вигідніше перекласти в безризикові активи. Але ROE не відображає поточної вартості акцій, так як високорентабельні активи можуть мати вже досить високу ринкову оцінку і їх може бути вже не доцільно купувати за поточними цінами. У зв'язку з даною проблемою ROE доцільно розглядати в парі з показниками P / E (ціна / прибуток) і P / B (ціна / балансова вартість). ROE не показує, як генерують прибуток активи, придбані за позикові кошти, тому ROE доцільно аналізувати разом з ROA (рентабельністю активів), спостерігаючи як обидва показники будуть змінюватися, коли компанія купує активи за позикові кошти. Варто відзначити, що так як чистий прибуток є вкрай волатильним параметром, то ROE властива аналогічна волатильність. Тому спільно з ROE варто = розглядати такі показники як ROS (рентабельність продажів) і рентабельність по EBITDA, які носять менш волатильний характер.

висновок

Мультиплікатор ROE вкрай важливий при аналізі рентабельності підприємства, так як характеризує ризики компанії і здатність генерувати прибуток власним капіталом. За ROE слід порівнювати компанії всередині галузі, відстежуючи динаміку показника за кілька періодів (3-5 років), і тільки в сукупності з іншими мультиплікаторами, що характеризують капітал компанії.

Матеріали по темі:

Безкоштовний вебінар « Оцінка вартості компаній, або за що ви платите, купуючи акції »

Докладний відеокурс « Фундаментальний аналіз для початківців »

29.05.2017

Новости