Статьи

Протягом березня 2017 року Міністерстві юстиції ЛНР зареєстровано 75 відомчих нормативних правових актів

Протягом березня 2017 року Міністерстві юстиції ЛНР зареєстровано 75 відомчих нормативних правових актів, що більш ніж в 2 рази перевищує кількість зареєстрованих актів в лютому Протягом березня 2017 року Міністерстві юстиції ЛНР зареєстровано 75 відомчих нормативних правових актів, що більш ніж в 2 рази перевищує кількість зареєстрованих актів в лютому. Суб'єктам нормотворення повернуто без державної реєстрації на доопрацювання 2 нормативних правових акта. 7 актів визнані не підлягають державній реєстрації.

Серед актів, зареєстрованих в Міністерстві юстиції ЛНР в березні 2017 року, слід виділити ряд соціально значущих актів, які зачіпають права і свободи громадян ЛНР.

  1. Тимчасовий порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затверджений наказом Пенсійного Фонду ЛНР від 08.02.2017 № 21 (зареєстрований в Міністерстві юстиції ЛНР 02.03.2017 за № 85/1136).

Тимчасовий порядок спрямований на забезпечення конституційного права громадянина на пенсійне забезпечення і встановлює механізм підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

Дія Тимчасового порядку поширюється на осіб, які працювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці.

Підтвердження періодів роботи, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, здійснюється комісіями, що створюються при територіальних управліннях Пенсійного Фонду ЛНР.

Для підтвердження стажу роботи заявник подає до територіального управління Пенсійного Фонду ЛНР за місцем проживання (реєстрації) такі документи:

1) заяву про підтвердження стажу роботи;

2) оригінал трудової книжки;

3) документи, видані архівними установами (довідку про заробітну плату, завірені копії документів про проведення атестації робочих місць, копію особової картки, інші).

Комісія приймає рішення про підтвердження стажу роботи або про відмову в його підтвердженні в термін не більше 30 календарних днів з дня звернення заявника. Рішення комісії може бути оскаржене в Пенсійному Фонді ЛНР або в судовому порядку.

  1. Інструкція про порядок прийому, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про злочини і правопорушення, затверджена наказом Державного митного комітету ЛНР від 01.03.2017 № 50 (зареєстрована в Міністерстві юстиції ЛНР 20.03.2017 за № 110/1161).

Для роз'яснення населенню порядку прийому, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень в адміністративній будівлі Державного митного комітету ЛНР розміщується стенд з інформацією про порядок прийому, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень, відомостями про керівників та інших посадових осіб органів, в яких, відповідно до Кримінально процесуальним кодексом ЛНР, можуть бути оскаржені дії (бездіяльність), пов'язані з прийомом (відмовою в прийомі) заяв і повідомлень, письмові зразки заяв про злочини правопорушення і про явку з повинною.

Всі співробітники Державного митного комітету ЛНР на всій території Республіки, незалежно від займаної посади, їх місцезнаходження, часу надходження повідомлення, зобов'язані прийняти заяву або повідомлення про злочин або правопорушення.

Співробітник Державного митного комітету ЛНР, прийнявши заяву чи повідомлення, зобов'язаний вжити всіх можливих заходів, щоб запобігти злочинові чи правопорушення, припинити його, організувати невідкладні дії з розкриття злочину чи правопорушення.

Заява про злочин або правопорушення може бути зроблено як в усній, так і в письмовому вигляді. Повідомлення про злочини і правопорушення підприємств, установ і організацій викладаються в письмовій формі.

При цьому заявник попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий донос у відповідності зі статтею 377 Кримінального кодексу ЛНР.

  1. Наказ Міністерства праці та соціальної політики ЛНР від 07.02.2017 № 21 «Про трудові книжки» (зареєстрований в Міністерстві юстиції ЛНР 21.03.2017 за № 114/1165).

Зазначеним наказом встановлюється єдина і обов'язкова для застосування на всій території ЛНР форма трудової книжки, форма вкладиша в трудову книжку, а також їх технічний опис, спрямоване на забезпечення захисту бланків від підробки.

Нові зразки трудової книжки і вкладиша до трудової книжки вводяться в дію з 25.04.2017. При цьому встановлено, що на території ЛНР крім трудової книжки ЛНР ведуться також трудові книжки зразків 1938 1973 1975, 1993 гг. Інші форми трудових книжок до оформлення та заповнення не приймаються.

Крім форм і технічного опису наказом «Про трудові книжки» затверджені кілька нормативних правових актів, що регулюють порядок ведення та виготовлення трудових книжок і вкладишів до трудової книжки:

1) Правила ведення і зберігання трудових книжок (регулюють основні вимоги до порядку ведення трудової книжки і вкладиша до трудової книжки, в тому числі внесення змін (доповнень) і виправлень до трудової книжки, заповнення дубліката трудової книжки, визначають особливості ведення трудових книжок фізичними особами- підприємцями, а також порядок видачі трудової книжки при звільненні);

2) Інструкція щодо заповнення трудових книжок (встановлює порядок заповнення окремих граф трудової книжки щодо відомостей про працівника, про найменування посади (роботи), спеціальності, професії, встановлює вимоги щодо внесення записів про прийом на роботу, перекладах, припинення трудового договору з наведенням конкретних прикладів );

3) Порядок виготовлення бланків трудової книжки і вкладиша до трудової книжки та їх реалізації на території ЛНР. Цей документ встановлює основні етапи та вимоги до виготовлення бланків трудової книжки і вкладиша до трудової книжки. Зокрема, виготовлення бланків трудової книжки і вкладиша до трудової книжки здійснюється поліграфічним підприємством (виробником) за рахунок коштів виробника. При цьому серія і номери бланків для їх виготовлення надається виробнику Міністерством праці та соціальної політики ЛНР за письмовим зверненням виробника шляхом видачі повідомлення за встановленою формою.

Забезпечення роботодавців і працівників бланками трудової книжки і вкладишів до трудової книжки здійснюється шляхом вільної торгівлі в спеціалізованих точках продажу бланкової продукції та книжкових магазинах.

З повним текстом вищеназваних нормативних правових актів можна ознайомитися на офіційному сайті Ради Міністрів ЛНР ( http://sovminlnr.su ).

Новости