Статьи

Програма Инфо-бухгалтер

 1. Популярна програма автоматизації обліку Інфо-Бухгалтер ідеально підходить для тих, хто веде свої справи...
 2. Бухгалтерський облік і звітність
 3. Заробітна плата і кадровий облік
 4. виробництво
 5. склад
 6. СНТ, ТСЖ, ЖБК, ЖК, ГСК
 7. Безкоштовна демонстраційна версія програми Інфо-Бухгалтер 10.2
 8. Хто користується безкоштовною демонстраційною версією?
 9. Завантажте безкоштовну демонстраційну версію програми Інфо-Бухгалтер 10.2 для
 10. Секрет популярності програми Інфо-Бухгалтер
 11. Конкурентні переваги програми Інфо-Бухгалтер
 12. Підтримка користувачів програми Інфо-Бухгалтер
 13. Путівник по бухгалтерській програмі
 14. Автоматичні оновлення через інтернет
 15. Контекстно-залежна підказка в програмі для бухгалтера
 16. Щоквартальні безкоштовні семінари для користувачів
 17. Наша турбота про бухгалтерів, працюючих на програмі Інфо-Бухгалтер
 18. Активно розвиваються дві основні версії програми Інфо-Бухгалтер:
 19. Програма Инфо-бухгалтер 10.2 - наше головне досягнення
 20. Інфо-Бухгалтер 10.2 - сучасна високотехнологічна програма, заснована на:
 21. Області застосування програми Інфо-Бухгалтер 10.2
 22. Вимоги до комп'ютера
 23. Програму Інфо-Бухгалтер ви можете купити:
 24. Інфо-Бухгалтер 8.8
 25. Функціональні можливості програми Інфо-Бухгалтер »8.8:
 26. Програму Інфо-Бухгалтер ви можете купити:
Популярна програма автоматизації обліку Інфо-Бухгалтер ідеально підходить для тих, хто веде свої справи з прицілом на активний розвиток в майбутньому.


Можливості та переваги програми

ОРН • ССО • ПСН • ЕНВД • НКО • ІП • БЮДЖЕТ

 • Комплексна автоматизація бухгалтерського, податкового, складського, кадрового, управлінського обліку підприємств і індивідуальних підприємців.
 • Можливість використання бухгалтерської програми на підприємствах будь-яких форм власності, масштабів і видів діяльності, будь-яких систем оподаткування: ОРН, ССО, ЕНВД, ЕСХН, ПСН (Патент).
 • Ведення бухгалтерського, податкового, кадрового та складського обліку відразу декількох підприємств з можливістю автоматичного формування всіх необхідних звітів.
 • Формування облікової політики підприємства з автоматичним настроюванням програми на особливості бухгалтерського і податкового обліку.
 • Регулярне автоматичне оновлення бухгалтерської програми через інтернет в міру зміни Законодавства.
 • Сучасною функціональністю та легко виконувана бухгалтерами без звернення до програмістам. Облік регіональних і галузевих особливостей.
 • Надійність збереження даних і можливість протоколювання дій користувачів.
 • Можливість обміну даними з іншими бухгалтерськими програмами і підключення торгового устаткування.
 • Сумісність з будь-якими системами передачі звітності через Інтернет, а також з системами Клієнт-банк.
 • Відмінна якість і високі темпи розвитку популярної програми автоматизації бухгалтерського, податкового, складського, кадрового обліку Інфо-Бухгалтер спираються на 26-річний успішний досвід створення програм для бухгалтерів і підприємців.
 • Легкість освоєння, зручність застосування, простота супроводу.

Бухгалтерський облік і звітність

Облікова політика / Документи і регістри / хоз.операцій / Звітність

 • Автоматичне відображення фактів господарського життя (господарських операцій) в регістрах (ЖХО, КУДІР) і формування звітності на паперовому носії та в електронному вигляді.
 • Легкий пошук інформації і простий перехід до пов'язаним операціям і документами.
 • Автоматичне складання оборотної відомості, карток руху коштів і т.д. в будь-яких аналітичних розрізах з деталізацією показників заданих користувачем
 • Облікова політика. Фінансовий аналіз бухгалтерської звітності.
 • Паралельне ведення регістрів коригувань показників бухгалтерського обліку для цілей оподаткування: ОРН, ССО, ЕНВД, ЕСХН, ПСН (патент).
 • Автоматичне формування оборотної відомості та інших регістрів бухгалтерського обліку в будь-яких аналітичних розрізах, заданих користувачем.
 • Створення індивідуальних форм первинних документів на основі шаблонів уніфікованих документів.
 • Формування власного набору документів, типових операцій і проводок, що враховують специфіку діяльності економічного суб'єкта.
 • Повна відповідність бухгалтерської програми Інфо-Бухгалтер Закону «Про бухгалтерський облік» N 402-ФЗ, а також російським і міжнародним стандартам бухгалтерського обліку.
 • Отримання і виставлення електронних документів: рахунків-фактур, накладних, актів тощо, а також представлення всіх звітних документів в електронному вигляді.
 • Вбудована в бухгалтерську програму система фінансового аналізу, що дозволяє отримати повну картину про фінансовий стан економічного суб'єкта.
 • Розвинена система (методична та технічна) внутрішнього контролю, а також аналізу і виключення помилкових ситуацій.
 • Гнучка фільтрація даних журналу господарських операцій ЖХО і простий перехід до пов'язаним операціям і документами.

Заробітна плата і кадровий облік

Штат і перс. облік / Нарахування / Оплата праці / Податки / Звітність

 • Автоматичний розрахунок заробітної плати будь-якої складності.
 • Нарахування податків, пов'язаних з оплатою праці, а так само страхових внесків.
 • Формування та подання звітних документів в ФНС, ПФР і ФСС (в тому числі через інтернет)
 • Облік відпускних, лікарняних допомог і виплат за рахунок ФСС та ін.
 • Всі варіанти виплат: з каси, на банківські картки, перекладом.
 • Потужна аналітика, наочні звіти і склепіння.
 • Легкість коригувань даних попередніх періодів.
 • Нарахування, утримання, відрахування та виплати за формулами користувача
 • Ведення штатного розкладу , Штатно-посадових книг і списків.
 • Автоматичне формування всіх первинних документів і трудових договорів.
 • Облік персоналу в повній відповідності з трудовим, пенсійним, соціальним і сімейним цивільним законодавством.
 • Табельний облік і контроль відпрацьованого часу.
 • Групові та індивідуальні графіки робочого часу.
 • Ведення кадрових журналів, звітів і зведень. Військовий облік.
 • Облік персональних даних відповідно до вимог законодавства.

виробництво

Управління замовленнями / Ресурси / Комплектація / Собівартість / Продукція

 • Управління замовленнями, матеріально-сировинними ресурсами і завантаженням виробничих потужностей ...
 • Облік запасів і звітність на всіх етапах виробничого процесу в розрізах номенклатур, замовлень, матеріально-відповідальних осіб, виконавців, контрагентів, розрахунків (оплат) та інших показників.
 • Внутрішній контроль, інвентаризація, відходи, шлюб, повернення, списання.
 • Контроль наявності, управління запасами: резервування, заміна аналогами, підготовка (автоматичне формування замовлень на поповнення сировини і матеріалів).
 • Управління виробничими ресурсами та собівартістю продукції. Облік готової продукції.
 • Транспортно-заготівельні ТЗВ і інші роботи та послуги. Роздільний облік ПДВ та ін.
 • Облік основних засобів: придбання, монтаж, амортизація, модернізація, реконструкція, ремонт, переоцінка, консервування, вибуття тощо.
 • Інтеграція з контрольними компонентами виробничого обладнання в частині інформації про час роботи, кількості використаних матеріалів та випущених виробів, а також зі сканерами штрих-кодів тощо.
 • Захищена синхронізація даних програми Інфо-Бухгалтер з корпоративними веб-ресурсами користувача: сайтами, інтернет-магазином і ін.

склад

Оприбуткування / Зберігання / Переміщення / Контроль / Інвентаризація


 • Необмежена кількість складів, місць зберігання, матеріально-відповідальних осіб.
 • Облік транспортно-заготівельних (ТЗВ) та інших робіт і послуг.
 • Облік всіх видів об'єктів зберігання (запасів) в режимах "партійний облік", "пористий склад" та ін.
 • Облік операцій по внутрішньому переміщенню, комплектування (розукомплектування), повернень і списання.
 • Формування замовлень, резервування, контрольні залишки, інвентаризація, повернення.
 • Синхронізація даних програми з інтернет-магазином і іншими веб-ресурсами користувача.
 • Інтеграція з торговим обладнанням: касові апарати, сканери штрих-кодів, POS-термінали та ін.
 • Звітність в розрізах номенклатур, договорів, замовлень, виконавців, контрагентів, розрахунків (оплат) та інших показників.
 • Захищена синхронізація даних програми з інтернет-магазином і іншими веб-ресурсами користувача.

СНТ, ТСЖ, ЖБК, ЖК, ГСК

галузеві рішення

галузеві рішення

Безкоштовна демонстраційна версія програми Інфо-Бухгалтер 10.2


Призначення безкоштовної демонстраційної версії?


 • Безкоштовна демонстраційна версія програми Інфо-Бухгалтер 10.2 створена для повноцінного ознайомлення з роботою програми. Програма Инфо-бухгалтер дуже добре підходить для підприємств малого бізнесу і індивідуальних підприємців. У демонстраційній версії програми повністю збережений весь функціонал, немає обмежень за часом або кількістю співробітників.
 • Безкоштовна версія дозволяє вести облік і готувати всі звіти.
 • Єдине обмеження безкоштовної версії - при формуванні річних звітів враховується тільки перша 1000 (тисяча) операцій.
 • Тисячі операцій цілком достатньо для невеликих підприємств і підприємців, щоб досконально вивчити всі особливості програми Інфо-Бухгалтер і зупинити свій вибір на цій чудовій програмі.
 • Для більших підприємств цього теж достатньо, щоб реально на практиці оцінити всі достоїнства програми і прийняти рішення про придбання робочої професійної версії програми.
 • Рекомендуємо ввести в програму Ваші реквізити і дані по своїй організації і самостійно оцінити переваги програми Інфо-Бухгалтер перед іншими програмами, щоб зробити правильний вибір.

Хто користується безкоштовною демонстраційною версією?


Можливістю ведення обліку та складання звітності дозволяють оцінити всі можливості і переваги програми. При переході на професійну робочу версію всі дані, введені на стадії вивчення, зберігаються.

Початок тиражування програми Інфо-Бухгалтер 10.2 - 15 січня 2015 року.

З а трьох річний період завантажено понад 500 000 ят і сот тисяч) примірників безкоштовної версії програми Інфо-Бухгалтер 10.2.

Завантажте безкоштовну демонстраційну версію програми Інфо-Бухгалтер 10.2 для

Ви самі переконаєтеся в перевагах цієї чудової програми!

Бажаємо успіху в роботі з програмою Інфо-Бухгалтер 10.2!


Секрет популярності програми Інфо-Бухгалтер


 • Тисячі бухгалтерів не могли помилитися, віддавши перевагу популярній програмі Інфо-Бухгалтер, відомої бухгалтерам з 1992 року.
 • Близько 90% нових користувачів приходить до нас не з реклами, а за рекомендаціями користувачів програми Інфо-Бухгалтер. "Сарафанне радіо" - найнадійніший і незалежне джерело поширення достовірної інформації.
 • Кількість скачувань оновлень програми - це показник кількості реальних користувачів програми - в деякі дні наближається до 10 тис. Прим.
 • 26-річний досвід автоматизації різних підприємств

Основна мета діяльності компанії - створення зручних, надійних і простих в освоєнні програм, з якими можна працювати самостійно, без допомоги програміста!

Саме за це нам вдячні тисячі бухгалтерів!

Перший екземпляр програми Інфо-Бухгалтер був встановлений у нашого Першого користувача 14 жовтня 1992 року.

За минулі 26 років фахівцями компанії Інфо-Бухгалтер накопичений величезний досвід в сфері автоматизації обліку. створені сучасні програми, які користуються популярністю у тисяч бухгалтерів.

Безперервно йде робота по створенню нових версій, розвитку і вдосконалення програми відповідно до вимог часу.

Багато концепції і технічні рішення, що вперше з'явилися в програмі Інфо-Бухгалтер, згодом були використані в інших програмах обліку.


Конкурентні переваги програми Інфо-Бухгалтер


Від інших програм бухгалтерського обліку Інфо-Бухгалтер відрізняється простотою освоєння і зручністю в роботі. Для використання цієї популярної бухгалтерської програми не потрібен супроводжуючий програміст, що дуже істотно скорочує витрати на експлуатацію програми.

Відомо, що бухгалтера, хоча б трохи попрацював в програмі Інфо-Бухгалтер, неможливо переманити на будь-яку іншу програму. На початку 1990-х років, коли професія бухгалтера стрімко ставала масовою, багато освоювали бухгалтерський облік, використовуючи програму Инфо-бухгалтер, як посібник. Ця традиція має продовження, наприклад, на кафедрі бухгалтерського обліку Фінансового університету (Москва) бухгалтерська програма Інфо-Бухгалтер використовується як посібник з вивчення бухгалтерського обліку.

Підтримка користувачів програми Інфо-Бухгалтер

Підтримка користувачів програми Інфо-Бухгалтер

Путівник по бухгалтерській програмі


Для початку роботи з цією зручною бухгалтерською програмою нетреба закінчувати дорогі курси, досить слідувати вказівкам Путівника. У Путівнику в стислій формі вказана послідовність дій користувача при практичному застосуванні програми Інфо-Бухгалтер 10:

Безпосередньо з тексту Путівника Ви можете відразу ж перейти до роботи з конкретним бланком, звітом, довідником і т. Д. Для цього достатньо натиснути мишею за наведеним в Путівнику.

Путівник дозволить легко освоїти нашу зручну бухгалтерську програму!


Автоматичні оновлення через інтернет


Програма автоматизації бухобліку Інфо-Бухгалтер 10.2.автоматіческі оновлюється через інтернет. Оновлення бухгалтерської програми викачуються в міру їх виходу в зв'язку зі змінами Законодавства, розширенням і вдосконаленням функціоналу програми.

Вам достатньо забезпечити вихід в інтернет - все інше програма зробить сама!

Для використання та оновлення програми Інфо-Бухгалтер 10.2 не потрібно програміст супроводу, адже це програма для бухгалтера, а не для програміста. Ви самостійно можете налаштувати програму автоматизації на особливості Вашого обліку.


Контекстно-залежна підказка в програмі для бухгалтера


По кожному компоненту програми Ви можете отримати детальну контекстно-залежну довідку, натиснувши клавішу F1. Зміст довідки залежить від конкретного бланка (звіту, діалогу, регістра і т.д.), з якого Ви її викликали.

Крім того, довідку про бланку (звіті і т.д.) Ви можете отримати безпосередньо з тексту Путівника, натиснувши на знак (?) (Знак питання в кружечку) в тексті Путівника.

Для отримання рекомендацій по Вашим подальших дій в нашій бухгалтерській програмі, Ви знову можете повернутися до програми передач.

При натисканні на праву кнопку миші викликається меню функцій, найчастіше необхідних для роботи.

Путівник завжди можна викликати з меню Довідка, вибравши потрібний Вам розділ Путівника.


Щоквартальні безкоштовні семінари для користувачів


Для користувачів бухгалтерської програми Інфо-Бухгалтер регулярно проводяться щоквартальні безкоштовні семінари в Москві, Санкт-Петербурзі і деяких інших містах. Це дозволяють нашим фахівцям своєчасно реагувати на на найбільш цінні зауваження і побажання наших користувачів - бухгалтерів, часом мають величезний практичний досвід ведення бухгалтерського обліку, краще розуміти їх потреби, роблячи програму для бухгалтерів ще досконаліше.

Найсвіжішу інформацію та детальну програму про найближчі семінарах в Москві і Санкт-Петербурзі можна знайти в розділі «Наші семінари» на головній сторінці сайту.

Програма семінару в Москві: https://www.ib.ru/annonce/1607

Програма семінару в Санкт-Петербурзі: https://www.ib.ru/annonce/1608

Запрошуємо всіх відвідати наші безкоштовні щоквартальні семінари!

Вхід вільний!


Наша турбота про бухгалтерів,
працюючих на програмі Інфо-Бухгалтер


Програма Инфо-бухгалтер проста в освоєнні і роботі практично для будь-якого бухгалтера, однак будь-який користувач завжди може отримати кваліфіковану допомогу наших фахівців і регіональних дилерів, що мають великий досвід впровадження популярної бухгалтерської програми в самих різних підприємствах.

До послуг користувачів:


Активно розвиваються дві основні версії програми Інфо-Бухгалтер:


 • - на платформі Інфо-Бухгалтер 8 (класична);
 • - на платформі Інфо-Бухгалтер 10 (інноваційна).

Розвиваються два напрямки розвитку програми:

 • Інфо-Бухгалтер 8.8 - класична бухгалтерська програма, більш ніж за чверть століття заслужила популярність серед бухгалтерів.
 • Інфо-Бухгалтер 10.2 - інноваційна програма автоматизації обліку, яка втілила в собі органічне поєднання досягнень новітніх технологій, 26-річний досвід створення нами програм автоматизації і все краще, що є в програмі Інфо-Бухгалтер 8, що стала вже класикою російського бухобліку.

Програма Инфо-бухгалтер 10.2 - наше головне досягнення

 • Програма Инфо-бухгалтер 10.2 призначена для комплексної автоматизації бухгалтерського, податкового, складського, кадрового, управлінського та інших видів обліку організацій усіх форм власності та індивідуальних підприємців, які застосовують будь-які режими оподаткування (ОРН, ССО, ЕСХН, Патент, СЕЗ і ін.).
 • Програма Инфо-бухгалтер 10.2 - яскравий плід 25-річного досвіду автоматизації підприємств малого і середнього бізнесу та підприємців, результат багаторічної праці фахівців, роздумів бухгалтерів, аудиторів, методистів і викладачів бухобліку про те, якою має бути ідеальна програма обліку.
 • Наші фахівці наполегливо прагнули до того, щоб створювана ними програма Інфо-Бухгалтер 10.2 вдало поєднувала в собі потужний функціонал і простоту освоєння, широту охоплення різних ситуацій і зручність настройки.
 • "Створено з розумом" - так можна коротко охарактеризувати програму Инфо-бухгалтер 10.2.

Інфо-Бухгалтер 10.2 - сучасна високотехнологічна програма, заснована на:


 • Вивченні вимог і побажань тисяч користувачів програми Інфо-Бухгалтер.
 • Продуманістю всіх, навіть на перших погляд, несуттєвих деталей;
 • Кращих рішеннях, реалізованих в попередніх версіях;
 • Багаторічному досвіді розробки бухгалтерських програм;
 • Новітні досягнення в області інформаційних технологій;
 • Безперервної турботі про користувачів.

Області застосування програми Інфо-Бухгалтер 10.2

Програму Інфо-Бухгалтер 10.2 можуть використовувати організації будь-яких форм власності, будь-яких систем оподаткування, будь-яких масштабів і видів діяльності, а також індивідуальні підприємці:

 • мікропідпріємства (до 15 співробітніків),
 • малі підприємства (до 100 співробітніків),
 • середні підприємства (до 250 співробітників),
 • великі підприємства (в тисячу і більше співробітників).

Вимоги до комп'ютера


Програма Инфо-бухгалтер 10.2 працює на будь-яких комп'ютерах будь-яких змін під управлінням всіх версій ОС Windows .

Більш детальну інформацію про програму Инфо-бухгалтер 10.2 можна отримати в базі знань .

Програму Інфо-Бухгалтер ви можете купити:

В офісі розробника У регіональних дилерів


Інфо-Бухгалтер 8.8


За його користувачів і багатьох авторитетних фахівців, програма Інфо-Бухгалтер вважається найбільш простий в освоєнні і використанні серед інших програм бухгалтерського та податкового обліку, так що їй може опанувати абсолютно будь-який користувач, ледь знайомий з бухгалтерським обліком.

Інфо-Бухгалтер - комплексна програма. В її стандартну поставку включені прості і зручні засоби автоматизації всіх ділянок бухгалтерського і податкового обліку.

Висока універсальність програми дозволяє повністю задовольнити потреби більшості користувачів.


Функціональні можливості програми Інфо-Бухгалтер »8.8:


 • повну відповідність всім вимогам Мінфіну і ФНС Росії;
 • всі режими оподаткування (ОРН, ССО, «Вмененка», «Патент» і ін.);
 • автоматизація всіх ділянок обліку;
 • паралельне ведення бухгалтерського та податкового обліку;
 • ведення обліку декількох організацій в одній програмі;
 • автоматичне формування всіх видів звітності;
 • вивантаження звітності для надання в електронному вигляді;
 • електронні рахунки-фактури і електронні документи;
 • регулярні безкоштовні оновлення;
 • простота освоєння і зручність в роботі.

Саме з цієї причини програма Інфо-Бухгалтер неодноразово визнавалася кращою розробкою для бухгалтерського і податкового обліку на численних конкурсах.

Більш детальну інформацію про програму Инфо-бухгалтер 8.8 можна отримати в базі знань .

Рекомендуємо вам завантажити демонстраційну версію програми Інфо-Бухгалтер 8.8 щоб на власному досвіді переконатися в перевагах цієї чудової програми в порівнянні з іншими.

Програму Інфо-Бухгалтер ви можете купити:

В офісі розробника У регіональних дилерів


Бажаємо успіху в роботі з програмою Інфо-Бухгалтер!

Хто користується безкоштовною демонстраційною версією?
Призначення безкоштовної демонстраційної версії?
Хто користується безкоштовною демонстраційною версією?

Новости