Статьи

Приклад введення дипломної роботи

  1. Приклад як писати введення дипломної роботи
  2. Як писати введення в дипломній роботі і вступну частину?

Введення - це найважливіша частина випускної роботи закінчує ВНЗ студента

Введення - це найважливіша частина випускної роботи закінчує ВНЗ студента. У ньому міститься квінтесенція змісту всього дослідження. До того ж часто на захисту роботи, коли перед членами кваліфікаційної комісії проходить багато студентів, проглядається введення і висновок. Зі змістом в абсолютній більшості випадків знайомляться тільки керівник і рецензент. Тому від того, наскільки грамотно і повно буде виконано введення часто залежить оцінка.

У нас ви можете замовити дипломну роботу зателефонувавши: +7 (499) 390-40-16

Приклад як писати введення дипломної роботи

Наприклад в самому початку введення потрібно охарактеризувати явище, яке включено в тему дипломного дослідження. Якщо вивчене і описане явище має історію, то зазначити період, коли воно виникло, і ключові історичні події, що призвели до його появи. На історичну довідку зазвичай відводиться не більше пари абзаців.

Наступні кілька абзаців варто присвятити соціальної та економічної значущості досліджуваного явища для позначення актуальності обраної теми. Актуальність краще позначати і для науки, яка займається розробкою суміжних тем, і для суспільства в цілому. Наступні кілька абзаців варто присвятити соціальної та економічної значущості досліджуваного явища для позначення   актуальності   обраної теми

Далі потрібно зазначити, наскільки висока ступінь розробленості явища вченими. Якщо вона висока, то потрібно вказати на тих авторів, чиї праці стали класичними в конкретній науковій галузі, а також на сучасних дослідників обраної теми. Якщо ступінь розробленості низька, то необхідно позначити, в зв'язку з чим явище не вивчено повною мірою: нове воно, важке чи для проведення експериментів і вимірювань, актуальне чи в місцевості проживання або навчання випускника.

Як писати введення в дипломній роботі і вступну частину?

Привести короткий оглядовий перелік праць, які послужили теоретичною базою для написання випускної роботи, теж не буде зайвим. При відсутності можливості назвати конкретні праці, допускається обмежитися прізвищами їх авторів. Якщо є нормативно-правові документи, які регламентують досліджувану область, то важливо назвати їх теж в якості складових нормативної бази. Істотним плюсом буде опис елементів емпіричної бази дипломного дослідження. Привести короткий оглядовий перелік праць, які послужили теоретичною базою для написання випускної роботи, теж не буде зайвим

  • При викладі матеріалу випускник застосовував різні методи дослідження. Вони також повинні знайти відображення у введенні до роботи. Загальні філософські згадуються коротко, загальнонаукові - із зазначенням форми загального використання, частнонаучние - із зазначенням застосування в конкретних частинах в дослідженні, дисциплінарні - з оглядовим аналізом зроблених по ходу дослідження висновків.
  • Після слід перейти до формулювання мети випускної роботи. Суть роботи зводиться до досягнення цієї мети. Студенту потрібно вказати, якими способами була реалізована мета дослідження. Ці способи позначають завдання, що випливають із суті теми роботи. Мета досягається в повній мірі за допомогою поетапного вирішення поставлених завдань.
  • Строго відповідно темі і цілі роботи позначаються об'єкт і предмет роботи. Об'єктом називають дослідницьку область, в якій випускник працює на протязі підготовки дипломної роботи. Предмет зв'язується з актуальністю роботи; це те саме явище, яке згадується в перших абзацах явища.

Предмет зв'язується з актуальністю роботи;  це те саме явище, яке згадується в перших абзацах явища

Студент повинен довести наукову новизну свого дослідження, навіть якщо він вибрав так звану «класичну» тему для своєї роботи. Наукова новизна досягається або нестандартним підходом до вивчення предмета, або застосуванням невластивих даній науковій галузі методів. Також студент може прийти до таких висновків, які можуть вплинути на перегляд поглядів на досліджений їм предмет.

У передостанніх абзацах введення описується значимість виконаної роботи для галузі науки, для суміжних галузей, для суспільства в цілому. Так підтверджується і доводиться актуальність, про яку студент згадує на початку свого дослідження.

Останні абзаци містять короткий опис роботи і кількість її частин: вступу, розділів, параграфів і укладення . Також приділяється увага бібліографічному списку і оглядово наводяться авторські висновки та рекомендації.

Як писати введення в дипломній роботі і вступну частину?

Новости