Статьи

Право господарського відання. Глава 9 <Цивільний кодекс Республіки Казахстан (Загальна частина) Кодекс Республіки Казахстан від 27.12.1994 року N 268-XIII

  1. Глава 9. Право господарського відання Стаття 196. Право господарського відання державного підприємства
  2. Стаття 197. Об'єкт права господарського відання
  3. Стаття 198. Придбання і припинення права господарського відання
  4. Стаття 199. Права власника щодо майна, що перебуває у господарському віданні
  5. Стаття 200. Умови здійснення майнових прав державного підприємства
  6. Стаття 201. Поширення положень про право власності на відносини з участю державних підприємств

Глава 9. Право господарського відання

Стаття 196. Право господарського відання державного підприємства

1. Право господарського відання є речовим правом державного підприємства, який отримав майно від держави як власника і здійснює в межах, встановлених цим Кодексом та іншими законодавчими актами Республіки Казахстан, права володіння, користування і розпорядження цим майном.

2. Особливості здійснення права господарського відання державними підприємствами визначаються законодавчим актом Республіки Казахстан про державне майно.

Примітка

Стаття 197. Об'єкт права господарського відання

Об'єктом права господарського відання може бути будь-яке майно, якщо інше не передбачено законодавчими актами Республіки Казахстан.

Примітка

Стаття 198. Придбання і припинення права господарського відання

1. Право господарського відання на майно, щодо якого власником прийнято рішення про закріплення його за вже створеним державним підприємством, виникає у цього підприємства в момент її невід'ємною частиною на самостійному балансі підприємства, якщо інше не встановлено законодавством або рішенням власника.

2. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що перебуває у господарському віданні, а також майно, придбане підприємством за договорами або інших підстав, надходять у господарське відання підприємства в порядку, встановленому законодавством для набуття права власності.

3. Право господарського відання на майно припиняється з підстав і в порядку, передбачених законодавством для припинення права власності, а також у випадках правомірного вилучення майна у підприємства за рішенням власника.

Стаття 199. Права власника щодо майна, що перебуває у господарському віданні

Власник майна, що перебуває у господарському віданні, відповідно до законодавчих актів вирішує питання створення підприємства, визначення предмета і цілей його діяльності, його реорганізації та ліквідації, здійснює контроль за використанням за призначенням і збереженням належного підприємству майна.

Власник має право на отримання частини чистого доходу від використання майна, що перебуває у господарському віданні створеного ним підприємства.

Примітка

Стаття 200. Умови здійснення майнових прав державного підприємства

1. Державне підприємство, яке здійснює діяльність на праві господарського відання, якщо інше не передбачено законодавчими актами, не має права без письмової згоди власника або уповноваженого ним державного органу:

1) відчужувати або іншим способом розпоряджатися (за винятком випадків, передбачених цією статтею), здавати в довгострокову оренду (понад три роки), надавати в тимчасове безоплатне користування належні йому будинки, споруди, обладнання та інші основні засоби підприємства;

2) створювати філії, представництва, засновувати спільно з приватними підприємцями підприємства і спільні виробництва, вкладати в них свій виробничий і фінансовий капітал;

2-1) розпоряджатись належними йому акціями (за винятком випадків, передбачених цією статтею), а також дебіторською заборгованістю;

3) надавати позики;

4) видавати поручительство або гарантію за зобов'язаннями третіх осіб.

2. Державне підприємство, якщо інше не передбачено законодавчими актами Республіки Казахстан, самостійно розпоряджається закріпленим за ним на праві господарського відання майном, що не відносяться до основних засобів.

Державне підприємство на праві господарського відання не має права продавати і укладати угоди дарування щодо майна, яке відноситься до основних засобів державного підприємства, а також належних йому акцій.

Примітка

Стаття 201. Поширення положень про право власності на відносини з участю державних підприємств

На майнові відносини за участю державних підприємств поширюються положення цього Кодексу про право власності, якщо інше не випливає з цього Кодексу та інших законодавчих актів.


Основні джерела публікованих текстів нормативних правових актів: газета "Казахстанська правда", база даних довідково-правової системи Adviser , Інтернет-ресурси online.zakon.kz, adilet.zan.kz, інші засоби масової інформації в Мережі.

Хоча інформація отримана з джерел, які ми вважаємо надійними і наші фахівці застосували максимум сил для вивірки правильності отриманих версій текстів наведених нормативних актів, ми не можемо дати будь-яких підтверджень або гарантій (як явних, так і неявних) щодо їх точності.

компанія "КАМАЛ-Консалтинг" не несе відповідальності за будь-які наслідки будь-якого застосування формулювань і положень, що містяться в даних версіях текстів нормативних правових актів, за використання даних версій текстів нормативних правових актів в якості основи або за будь-які упущення в текстах публікуються тут нормативних правових актів.

Новости