Статьи

Первинні документи «по-новому»: розгадуємо «загадкові» зміни

бухоблік, первинні документи

Йдеться про зміни, передбачених Законом № 1724 *. Основна мета, яку переслідував цей Закон, - полегшити життя експортерам послуг. Однак цим Законом також були внесені зміни і в Закон про бухоблік **, які зачіпають кожного (!) Суб'єкта господарювання, а не тільки суб'єктів ЗЕД. Адже законодавці змінили вимоги до статусу і порядку складання первинних документів.

Без статусу підтверджує

Мабуть, саме «резонансне» зміна - це нове визначення первинного документа ( ст. 1 Закону про бухоблік ). З нього прибрали застереження про те, що первинний документ підтверджує здійснення господарської операції Мабуть, саме «резонансне» зміна - це нове визначення первинного документа (   ст . Сучасне визначення первинного документа звучить так:

«Первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію».

Тобто первинний документ вже не має такої функції - підтверджувати факт здійснення господарської операції!

Це нововведення багатьох спантеличило. Перше питання, яке виникло: що ж тоді стане підтвердженням здійснення господарської операції?

Насправді, вважаємо, що принципово в цьому плані нічого не змінилося. Адже підставою для відображення операції в бухгалтерському обліку, як і раніше, є первинний документ ( п. 1 ст. 9 Закону про бухоблік ). А первинний документ якраз і використовується для фіксації факту господарської операції.

Суть нововведень можна трактувати так, що сам по собі первинний документ, як би він ідеально не був оформлений, не може розглядатись як безумовний доказ реальності здійснення угоди. Грубо кажучи, немає самої господарської операції - значить, в принципі, не може бути і первинки - відповідно, немає і підстав відображати що-небудь в бухобліку.

Власне кажучи, це те саме, що протягом довгих років стверджують і суди, і самі податківці.

А як доводити реальність операції? В принципі, і раніше податківцям було мало одного наявності первинного документа. Увага вони звертали і на інші докази, що підтверджують фактичне здійснення операції.

Так, що там. Навіть є розроблені для податківців Методрекомендації з відпрацювання документально оформлених платниками податків нереальних господарських операцій ***. Зокрема, податківцями перевірялося і перевіряється наявність:

- руху активів в процесі здійснення господарської операції;

- фізичних, технічних і технологічних можливостей у особи вчинити ту чи іншу операцію;

- повноважень у осіб на підписання відповідних документів.

Тому вважаємо, що радикально нічого не змінюється! Знову ж ключовими для нас залишаються норми:

1) підставою для бухобліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи ( п. 1 ст. 9 Закону про бухоблік );

2) первинні документи підлягають обов'язковій перевірці працівниками, які ведуть бухоблік, за формою і змістом, т. Е. Перевіряється наявність у документі обов'язкових реквізитів та відповідність господарської операції законодавству в сфері бухобліку (!), Логічна ув'язка окремих показників ( п. 2.15 п. 2 Положення № 88 ****).

Рахунок / рахунок-фактура

Однією з цілей, яку переслідував Закон № 1724 , З огляду на його спрямованість на зняття адміністративних бар'єрів при експорті послуг, було визнання інвойсу (рахунки, який виставляється для покупця-нерезидента) в якості первинного документа.

У зв'язку з цим виникло питання: невже тепер і у внутрішньоукраїнських операціях рахунок / рахунок-фактура буде виступати в якості первинного документа? До нашої редакції надходять навіть питання такого плану: чи означає це, що тепер від дати рахунку буде відраховуватися дата нарахування податкових зобов'язань з ПДВ У зв'язку з цим виникло питання: невже тепер і у внутрішньоукраїнських операціях рахунок / рахунок-фактура буде виступати в якості первинного документа ?

Відразу ж відзначимо: в бухобліку відображенню на підставі первинки підлягає саме господарська операція. А що таке госпоперація? Ця дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства ( ст. 1 Закону про бухоблік ). Інакше кажучи, має відбутися якесь реальне «рух» в активах / зобов'язаннях або власний капітал. Наприклад, надходження оплати.

Звідси можна зробити висновок. Якщо мова йде про рахунок, який містить просто пропозиція сплатити певні товари / послуги (скажімо, спочатку виставляється рахунок, потім проводиться оплата і надання послуг), то цей документ - не привід робити запис в бухобліку. Такий рахунок не може вважатися і «подією» для ПДВ. адже п. 187.1 ПКУ як і раніше говорить про те, що датою виникнення податкових зобов'язань є (1) або дата отримання грошових коштів (2), або дата відвантаження товарів, а в разі надання послуг - дата оформлення документа, що підтверджує факт поставки послуг. А значить, поки немає фактичної оплати або фактичної поставки товарів / послуг - ПДВ-зобов'язання не нараховуються.

Інша справа, якщо рахунок / рахунок-фактура складається після закінчення здійснення операції і контрагент, сплативши його, тим самим підтверджує отримання товарів / послуг. У цьому випадку такий рахунок (при наявності інших обов'язкових реквізитів первинного документа) дійсно може вважатися первинним документом, достатнім для відображення господарської операції в бухгалтерському обліку.

Акт виконаних робіт

Відзначимо ще один цікавий питання, який також вчинив нам в редакцію. Чи є тепер сенс в акті виконаних робіт, якщо він не підтверджує здійснення операції?

Очевидно, це питання також пов'язаний із сумнівами, про які ми говорили вище, з приводу того, чи служить первинний документ підтвердженням здійснення господарської операції?

Повторимо: у цьому плані нічого не змінилося. Акт наданих послуг / виконаних робіт, що фіксує факт завершення операції і її обсяг, - як і раніше потрібен!

Те ж саме можна сказати про акт наданих послуг.

Дата складання первинного документа

Тут теж є «сюрпризи». Справа в тому, що з п. 1 ст. 9 Закону про бухоблік прибрали застереження про те, що первинний документ, складений під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - одразу після її завершення Тут теж є «сюрпризи» .

тепер Закон про бухоблік містить тільки вимога про те, що дата складання - це обов'язковий реквізит первинного документа.

Як це слід розуміти? Невже тепер можна складати первинний документ, коли? Вважаємо, що немає. Адже ще раз зазначимо: первинний документ служить підставою для відображення господарської операції в бухгалтерському обліку. А значить, саме на дату її здійснення (зміни в активах / зобов'язаннях / власний капітал) і повинен складатися первинний документ без жодних «безпосередньо після» (обов'язковий реквізит первинного документа - дата складання).

Підтверджують це вимоги і:

1) основні принципи бухобліку, зокрема, принцип повного висвітлення;

2) п. 5 ст. 9 Закону про бухоблік , Який передбачає, що господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони здійснені.

Нагадаємо також, що і податківці дуже скептично ставилися до того, щоб фактично операція була здійснена в одному місяці, а документ датировался іншим. Так, в листі ДПАУ від 20.05.2010 р № 9598/7 / 16-1517-08, № 5766/5 / 16-1518 вони відзначали, що:

«Факт підписання в квітні акта виконаних робіт з перевезення товару, фактичне перевезення якого була здійснена в березні, є порушенням правил ведення бухгалтерського та відповідно податкового обліку».

обов'язкові реквізити

Тут є приємне нововведення: «місце складання» - тепер не обов'язковий реквізит первинного документа Тут є приємне нововведення: «місце складання» - тепер не обов'язковий реквізит первинного документа .

Всі інші обов'язкові реквізити в общем-то залишилися. В їх число входять ( ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік ):

- назва документа (форми);

- Дата складання;

- назва підприємства, від імені якого складено документ;

- зміст, обсяг та одиницю виміру господарської операції;

- посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Щодо останнього реквізиту відзначимо, що з нього прибрали застереження про можливість проставлення «аналога власноручного підпису або підписи, прирівняної до власноручного підпису». Чи означає це, що тепер не можна проставляти факсиміле на первинних документах? Вважаємо, що немає. Адже її можна підвести під «інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу».

При цьому відзначимо, що в Положення № 88 поки зміни не вносилися. Однак такі зміни не за горами (на сайті Мінфіну вже є проект наказу про внесення змін до Положення № 88 ).

електронні документи

Нарешті в Законі про бухоблік зафіксували можливість складання первинних документів в електронній формі.

Зрозуміло, що первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються в бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг ( п. 2 ст. 9 Закону про бухоблік ). Очевидно, що маються на увазі вимоги щодо електронного цифрового підпису.

Ще в Законі про бухоблік уточнили, що дані аналітичних рахунків повинні бути рівні відповідним рахункам синтетичного обліку на кінець останнього дня кожного місяця (раніше було - на перше число кожного місяця).

Перше питання, яке виникло: що ж тоді стане підтвердженням здійснення господарської операції?
А як доводити реальність операції?
У зв'язку з цим виникло питання: невже тепер і у внутрішньоукраїнських операціях рахунок / рахунок-фактура буде виступати в якості первинного документа?
А що таке госпоперація?
Чи є тепер сенс в акті виконаних робіт, якщо він не підтверджує здійснення операції?
Очевидно, це питання також пов'язаний із сумнівами, про які ми говорили вище, з приводу того, чи служить первинний документ підтвердженням здійснення господарської операції?
Як це слід розуміти?
Невже тепер можна складати первинний документ, коли?
Чи означає це, що тепер не можна проставляти факсиміле на первинних документах?

Новости