Статьи

Перехід унітарних підприємств на контрактну систему

Федеральним законом від 3 липня 2016 року № 321-ФЗ Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації з питань закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб і потреб окремих видів юридичних осіб (далі - Зміни до законодавства про закупівлі , зміни) вносяться зміни в основні законодавчі акти, що регулюють закупівельну діяльність:   (A) Федеральний закон від 5 квітня 2013 року № 44-ФЗ Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб (далі - Закон 44-ФЗ);   (B) Федеральний закон від 18 липня 2011 № 223-ФЗ Про закупівлі товарів, робіт, послуг окремими видами юридичних осіб (далі - Закон 223-ФЗ) Федеральним законом від 3 липня 2016 року № 321-ФЗ "Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації з питань закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб і потреб окремих видів юридичних осіб" (далі - Зміни до законодавства про закупівлі , зміни) вносяться зміни в основні законодавчі акти, що регулюють закупівельну діяльність:

(A) Федеральний закон від 5 квітня 2013 року № 44-ФЗ "Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб" (далі - Закон 44-ФЗ);

(B) Федеральний закон від 18 липня 2011 № 223-ФЗ "Про закупівлі товарів, робіт, послуг окремими видами юридичних осіб" (далі - Закон 223-ФЗ).

Основна ідея змін - включення державних і муніципальних унітарних підприємств (далі - унітарні підприємства) в контрактну систему і забезпечення тим самим дотримання Унітарними підприємствами норм Закону 44-ФЗ при здійсненні закупівельної діяльності.

Зокрема, Змінами до законодавства про закупівлі в якості загального правила передбачено виняток унітарних підприємств зі сфери застосування Закону 223-ФЗ і одночасне поширення на них положень Закону 44-ФЗ. Після вступу зазначених змін в силу унітарні підприємства зможуть здійснювати закупівлі за Законом 223-ФЗ тільки при дотриманні сукупності таких умов:

(A) наявність у унітарного підприємства положення про закупівлі, прийнятого в установленому Законом 223-ФЗ порядку;

(B) розміщення положення про закупівлі до початку року в єдиній інформаційній системі;

(C) здійснення закупівель:

(I) за рахунок грантів, що передаються безоплатно і безповоротно громадянами та юридичними особами (в тому числі іноземними), а також міжнародними організаціями, які отримали право на надання грантів на території РФ, або за рахунок субсидій (грантів), що надаються на конкурсній основі на підставі відповідних бюджетів бюджетної системи РФ, якщо умовами, визначеними грантодателями, не встановлено інше; або

(Ii) в якості виконавця за контрактом у разі залучення на підставі договору в ході виконання даного контракту інших осіб для поставки товару, виконання роботи або надання послуги, необхідних для виконання передбачених контрактом зобов'язань унітарного підприємства (за винятком ситуацій, коли такий контракт був укладений на підставі пункту 2 частини 1 статті 93 Закону 44-ФЗ - здійснення закупівлі для державних потреб у єдиного постачальника, визначеного указом або розпорядженням Президента Російської Федерації, л бо в випадках, встановлених дорученнями Президента Російської Федерації, у постачальника, визначеного постановою чи розпорядженням Уряду Російської Федерації).

Таким чином, застосування Унітарними підприємствами Закону 223-ФЗ буде винятком з правил за аналогією з регулюванням, які у відношенні бюджетних установ. Основним нормативно-правовим актом, що регулює закупівельну діяльність, стане Закон 44-ФЗ.

Порядок проведення закупівель, передбачений Законом 44-ФЗ, передбачає істотні обмеження закупівельної діяльності для унітарних підприємств. Серед таких обмежень можна виділити наступні:

(A) посилення порядку планування закупівель;

Статті 17, 21 Закону 44-ФЗ передбачають обов'язок замовників в установленому порядку і в передбачені зазначеними нормами терміни формувати, затверджувати плани та плани-графіки закупівель, а також вносити в них зміни. Крім загальних правил планування, які будуть поширюватися на діяльність ГУП, зазначені Зміни передбачають, що план закупівель унітарних підприємств повинен бути затверджений протягом 10 днів після затвердження плану фінансово-господарської діяльності підприємств (за аналогією з бюджетними установами).

(B) необхідність проведення обов'язкового громадського обговорення закупівель щодо окремих закупівель;

У 2014-2016 роках таке обговорення проводиться по закупкам, початкова (максимальна) ціна яких перевищує 1 млрд рублів; при цьому регіональним і місцевим законодавством можуть бути встановлені інші випадки проведення обов'язкового громадського обговорення. З 1 січня 2017 року випадки проведення такого обговорення і його порядок будуть встановлені Урядом РФ. За результатами громадського обговорення можуть бути внесені зміни в плани, плани-графіки закупівель, документацію про закупівлі, крім того, закупівлі можуть бути скасовані.

(C) необхідність дотримання правил про нормування закупівель;

Відповідно до частини 4 статті 19 Закону 44-ФЗ Уряд РФ встановлює правила нормування у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення федеральних потреб, в тому числі правила визначення вимог до купується державними органами, органами управління державними позабюджетними фондами, муніципальними органами, відповідно їх територіальними органами та підвідомчими зазначеним органам казенними установами та бюджетними установами окремих видів товарів, робіт, послуг (у тому числі граничні ціни товарів, абот, послуг), і нормативних витрат на забезпечення функцій державних органів, органів управління державними позабюджетними фондами, муніципальних органів (включаючи відповідно територіальні органи та підвідомчі казенні установи).

Зміни до законодавства про закупівлі передбачають прийняття Урядом РФ аналогічних правил також щодо унітарних підприємств (пункт 5 статті 2 Змін до законодавства про закупівлі).

(D) встановлення закритого переліку способів здійснення закупівель (конкурс, електронний аукціон, запит котирувань, запит пропозицій, закупівля у єдиного джерела) без можливості проведення закупівлі будь-якими іншими способами;

Поточне регулювання закупівельної діяльності унітарного підприємства (Закон 223-ФЗ) дозволяє замовникам самостійно визначати порядок підготовки і проведення процедур закупівлі (включаючи способи закупівлі) і умови їх застосування (частина 2 статті 2 Закону 223-ФЗ). Статистика закупівель за 2016 рік (по 13 липня 2016 року) показує, що понад 47% закупівель здійснюється замовниками саме з використанням інших способів [1] .

Перехід на Закон 44-ФЗ передбачає відмову від такої свободи і можливість для унітарних підприємств проводити закупівлі тільки способами, прямо зазначеними в Законі 44-ФЗ.

(E) імперативне регулювання процедури проведення закупівлі кожним з передбачених Законом 44-ФЗ способів, включаючи, серед іншого, вимоги до змісту закупівельної документації, вимоги до учасників закупівель, термінів проведення закупівель, критеріями оцінки заявок / пропозицій;

(F) встановлення закритого переліку випадків здійснення закупівлі шляхом проведення запиту котирувань, запиту пропозицій, закупівель у єдиного джерела без можливості розширення переліку таких випадків;

Поточне регулювання закупівельної діяльності унітарного підприємства (Закон 223-ФЗ) дає замовникам свободу у визначенні випадків проведення закупівлі той чи інший спосіб. Аналіз даних про фактично проведені закупівлі за 2016 рік (по 13 липня 2016 року) показує, що найбільш популярним після інших способів закупівлі є закупівля у єдиного постачальника (даний спосіб використовувався більш ніж в 45% випадків) [2] . При цьому аналіз положень про закупівлі свідчить про те, що замовники активно використовували надану Законом 223-ФЗ можливість самостійно визначати випадки проведення закупівлі у єдиного постачальника. Закон 44-ФЗ, навпаки, не передбачає такої диспозитивності.

За змістом статей 72, 83, 93 Закону 44-ФЗ зазначені способи закупівель застосовуються державними замовниками виключно у випадках, перерахованих в Законі 44-ФЗ. Проведення закупівель такими способами в інших випадках не допускається.

Так, запит котирувань можливий за умови, що початкова (максимальна) ціна контракту не перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а річний обсяг закупівель з використанням даного способу не перевищує 10% сукупного річного обсягу закупівель і становить не більше ніж сто мільйонів рублів (стаття 72 Закону України 44 ФЗ).

Запит пропозицій можливий в семи прямо перерахованих в Законі 44-ФЗ (стаття 83) випадках. При цьому один з таких випадків (висновок федеральним органом виконавчої влади відповідно до встановлених Кабінетом Міністрів України правил контракту з іноземною організацією на лікування громадянина РФ за межами території Російської Федерації) виключається з 1 січня 2017 року [3] . Більшість перерахованих у статті 83 Закону 44-ФЗ випадків є специфічними і не мають широкого застосування (наприклад, укладення контракту на поставку спортивного інвентарю та обладнання, необхідних для підготовки спортивних збірних команд РФ з олімпійських та паралімпійських видів спорту, а також для участі спортивних збірних команд Російської Федерації в Олімпійських іграх і Паралімпійських іграх; здійснення закупівель лікарських препаратів, які необхідні для призначення пацієнту при наявності медичних показань по реш нию лікарської комісії). У зв'язку з цим для більшості унітарних підприємств застосування запиту пропозицій буде доречна лише в разі, коли закупівля здійснюється на недопоставленное кількість товару (робіт, послуг) у разі дострокового розірвання раніше укладеного контракту на підставі рішення замовника про односторонню відмову, або в разі визнання повторного конкурсу, електронного аукціону, що не відбулися по строго визначеним переліком обставин.

Підстави закупівлі у єдиного постачальника прямо перераховані в статті 93 Закону 44-ФЗ. Перелік, наведений у цій статті, є закритим і не підлягає розширенню з боку замовника. Зазначена стаття передбачає досить широкий перелік підстав, проте більшість з них також є специфічними і не мають широкого застосування.

(G) необхідність доводити закупівлю, в тому числі початкову (максимальну) ціну, відповідно до вимог Закону 44-ФЗ і прийнятих на виконання зазначеного закону підзаконних нормативно-правових актів;

Статтею 18 Закону 44-ФЗ встановлено вимогу щодо обґрунтування закупівель замовником при формуванні плану закупівель, плану графіка. Зазначене положення передбачає, серед іншого, необхідність обґрунтування початкової (максимальної) ціни контракту. Порядок такого обґрунтування закріплений в статті 22 Закону 44-ФЗ, якою встановлено конкретні методи обґрунтування, а також випадки застосування того чи іншого методу.

(H) імперативне регулювання процедури укладення, виконання та розірвання контрактів, в тому числі закріплення обов'язкових для включення в контракт положень;

Процес укладання, виконання та розірвання контракту закріплений в параграфі 7 Закону 44-ФЗ (статті 94, 95). Зазначені положення передбачають докладне регулювання поведінки замовника на стадії, наступної після безпосереднього здійснення закупівлі. Наприклад, частина 4 статті 94 Закону 44-ФЗ встановлює обов'язок замовника залучати експертів, експертних організацій до проведення експертизи поставленого товару, виконаної роботи або наданої послуги, якщо закупівля здійснюється у єдиного постачальника (за деякими прямо зазначеними в законі винятками). Частина 1 статті 95 Закону 44-ФЗ встановлює закритий перелік підстав для зміни істотних умов контракту.

Таким чином, крім суттєвого обмеження безпосередньо діяльності з відбору контрагентів, унітарні підприємства також позбавляються значної частини своєї свободи в подальших договірних відносинах.

Важливо відзначити, що Зміни до законодавства про закупівлі вступають в силу з 1 січня 2017 року. Згідно з пунктом 9 статті 2 Змін до 31 грудня 2016 року унітарні підприємства зобов'язані:

(A) створити контрактну службу або призначити контрактного керуючого відповідно до вимог Закону 44-ФЗ;

(B) здійснювати планування закупівель на 2017 рік і наступні роки відповідно до вимог Закону 44-ФЗ;

(C) зареєструватися в єдиній інформаційній системі.

Примітно, що термін вступу в силу положень, які передбачають зазначені обов'язки, - також 1 січня 2017 року. Отже, фактично обов'язки виникають тільки після закінчення терміну для їх виконання. У зв'язку з цим залишається незрозумілим питання про можливість застосування даних положень Змін на практиці.

висновки

Як видно з наведеного аналізу, Зміни в законодавство про закупівлі вимагають кардинальної зміни закупівельної діяльності унітарного підприємства. У зв'язку з цим Унітарним підприємствам рекомендується завчасно (до набрання чинності Змінами) вжити всіх необхідних заходів з метою забезпечення готовності переходу на контрактну систему.

Серед таких заходів можуть бути: внесення поправок до положення про закупівлі відповідно до Змінами і розміщення нової редакції положення в єдину інформаційну систему; проведення тренінгів для персоналу та посадових осіб, відповідальних за закупівельну діяльність; підготовка пакету документів для переходу на Закон 44-ФЗ (наприклад, плану фінансово-господарської діяльності, плану і плану-графіка закупівель, шаблону сповіщення про закупівлю, проектів державних контрактів за типовими видами діяльності з урахуванням імперативних норм Закону 44-ФЗ); розробка / внесення коректив в інші внутрішні локальні акти, які регулюють процес здійснення закупівель.

[1] Див. http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html .

[2] Див. http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html .

[3] Див. Федеральний закон від 03.07.2016 № 320-ФЗ "Про внесення змін до Федерального закону" Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб ".

Новости