Статьи

Основні завдання аудиту ІТ підрозділу, сутність функцій

 1. Основні завдання аудиту ІТ підрозділу:
 2. Реалізація концепції, сутності та завдань аудиту ІТ

ключовим завданням аудиту ІТ підрозділу компанії є його подальша реорганізація відповідно до актуальної в даний час методологією експлуатації інформаційної інфраструктури, в разі якщо робота підрозділу не відповідає поставленим вимогам. ІТ аудит також передбачає розробку способу надання послуг клієнтської компанії з використанням різних варіантів сорсингу.

аудиту ІТ підрозділу

Основні завдання аудиту ІТ підрозділу:

 • аналіз відповідності ІТ процесів актуальним завданням бізнесу замовника;
 • розробка оптимальної моделі надання ІТ сервісів;
 • розгляд відповідності організаційної структури ІТ підрозділу загальноприйнятим принципам роботи ІТ інфраструктури;
 • узагальнений аналіз ринку ІТ послуг з метою оцінки можливості надання аутсорсингу;
 • аналіз послуг в плані доцільності зовнішнього і внутрішнього сорсингу;
 • організація найкращою процесно-організаційної інфраструктури ІТ підрозділу;
 • реалізація створеної концепції.

Основними принципами при втіленні цілей і ключових завдань є орієнтація на особливості бізнес-діяльності клієнтської компанії, підвищення ефективності роботи підрозділів ІТ, оптимізація витрат і збільшення якості послуг.

Реалізація концепції, сутності та завдань аудиту ІТ

Необхідно визначити головні джерела створення стратегії сорсингу в області інформаційних технологій. Серед них:

 • основні цілі бізнесу замовника;
 • внутрішня ефективність роботи ІТ сервісів ;
 • оптимальні моделі сорсингу;
 • зовнішні можливості надання послуг;
 • ефективне управління сорсинг.

Реалізація концепції є циклічним процесом, план якої може бути застосований для вироблення і виконання подальших рішень в області реорганізації ІТ підрозділу підприємства.

основний план

Аудит і аналіз:

 • аналіз бізнесу;
 • аудит ІТ.

Розробка:

 • розробка способу надання послуг;
 • розробка процесної моделі;
 • розробка оптимальної організаційної структури.

Реалізація:

 • впровадження моделі надання послуг;
 • впровадження процесної моделі;
 • побудова організаційної структури.
 • Огляд і оцінка.

ІТ аудит дозволяє об'єктивно оцінити і надалі поліпшити роботу підрозділу компанії, оптимізувавши витрати і підвищивши якість роботи сервісів. Вибір аутсорсингу або інсорсінга завжди визначається індивідуально, залежно від потреб підприємства. В даний час найбільш поширений мультісорсінг, при якому на аутсорсинг передаються окремі ІТ функції або процеси.

Новости