Статьи

Оцінка акцій, оцінка акцій і цінних паперів для нотаріуса при оформленні спадщини

 1. Оцінка цінних паперів для нотаріуса при оформленні спадщини
 2. Для чого потрібна оцінка акцій?
 3. Як оцінюються акції (етапи оцінки акцій)?
 4. Які документи необхідно надати оцінювачу для оцінки акцій?
 5. Що впливає на ринкову вартість акцій?
 6. Скільки коштує оцінка акцій і від чого залежить ця вартість?
 7. Які терміни оцінки акцій?
 8. Як оцінити акції самостійно?
 9. Як виглядає і що включає в себе звіт про оцінку акцій?
 10. Скільки діє звіт про оцінку акцій?
 11. Оцінка акцій при викупі цих акцій у міноритарних акціонерів.
 12. Коротка інформація.
 13. Загальна інформація

Оцінки акцій в основному виробляється для оформлення спадщини, угод купівлі-продажу цінних паперів, оформлення застави для отримання кредиту Оцінки акцій в основному виробляється для оформлення спадщини, угод купівлі-продажу цінних паперів, оформлення застави для отримання кредиту. Часто така оцінка необхідна у випадку, коли цінні папери, що не звертаються на відкритому ринку вносяться до статутного капіталу підприємства, а так само коли визначається реальна ринкова вартість компанії (разом з її активами).

Оцінка цінних паперів для нотаріуса при оформленні спадщини

У нашій практиці найпоширенішою метою оцінки акцій є - оформлення спадщини

Оцінка звичайних і привілейованих акцій для оформлення спадщини потрібна для цілей обчислення розміру нотаріальної мита при отримання свідоцтва про право на успадковане майно. У таких випадках оцінка носить досить формальні обриси - клієнт отримує експертний висновок про вартість пакета акцій, прийнятого в спадок. Для отримання цього висновку необхідно надати копію свідоцтва про смерть власника, паспорт замовника і виписку з реєстру акціонерів, що підтверджує, що на дату смерті на особовому рахунку померлого перебували акції в певній кількості.

Для чого потрібна оцінка акцій?

По суті, оцінка вартості акцій дозволяє визначити вартість частини бізнесу, що приходить на оцінюваний пакет акцій По суті, оцінка вартості акцій дозволяє визначити вартість частини бізнесу, що приходить на оцінюваний пакет акцій.

Найчастіше оцінка акцій проводиться при оформленні спадщини (для обчислення величини нотаріальної мита в разі отримання свідоцтва про право на спадок), а також при укладанні угод купівлі-продажу цінних паперів або при оформленні застави з метою отримання кредиту.

Як оцінюються акції (етапи оцінки акцій)?

Існує кілька різних методів оцінки акцій. Вибір оптимального методу оцінки залежить від особливостей присутності на фондовому ринку оцінюваних акцій.

Щоб визначити вартість акції, яка обертається на торгових майданчиках, проводиться аналіз фондового ринку, а потім розраховується середня котирування, яка припадає на момент проведення оцінки акції. Однак якщо дані акції не котируються на організованому фондовому ринку, то провести оцінку акцій буде значно складніше, а значить, буде потрібно провести додаткові операції з розрахунків вартості акцій. На даному етапі необхідно буде ознайомитися з діяльністю підприємства, виконати аналіз його прибутковості, тобто провести оцінку бізнесу всієї компанії. Наступним етапом буде встановлення вартості тієї її частини, яка припадає на пакет оцінюваних акцій.

Якщо вартість акцій визначають для пред'явлення даних нотаріуса, то користуються спрощеними методами оцінки.

Які документи необхідно надати оцінювачу для оцінки акцій?

Для проведення оцінки акцій фахівця будуть потрібні наступні документи: Для проведення оцінки акцій фахівця будуть потрібні наступні документи:

1. Документи, що підтверджують особу власника акцій, або свідоцтво про смерть власника (якщо оцінка проводиться для оформлення спадщини), а також правовстановлюючі документи на пакет акцій.

2. Установчі документи та їх копії. При оформленні спадщини потрібно виписка з депозитарію, яка вказує яка кількість акцій знаходиться у власності померлої людини.

Також експерту-оцінювачу додатково можуть знадобитися і інші документи: інформація про основні фонди компанії, проспекти емісій з копіями, звіти про підсумки випуску акцій, звіти по бухгалтерії за останні 5 років, дані про діяльність і організаційну структуру підприємства, інформація про активи компанії, дані про заборгованості підприємства з поясненнями оних, найдокладніший бізнес-план на найближчі 5 років та ін.

Що впливає на ринкову вартість акцій?

На вартість акцій впливає досить багато факторів. Одним з основних є звернення оцінюваного пакета акцій на світових фондових біржах, його світові показники, так звані фондові індекси. Вартість акції прямо залежить від ситуації на фондовому ринку, від затребуваності товару, що продається компанією, чиї акції піддаються оценке.Однако, навіть вивчивши ринок і попит, без додаткових обчислень не можна з точністю передбачити, як саме повернеться справа, скільки в подальшому буде коштувати певний пакет акцій , тому що на вартість акцій також впливають різні технічні фактори і настрій покупців.

Скільки коштує оцінка акцій і від чого залежить ця вартість?

Вартість робіт з оцінки акцій залежить від того, для яких цілей проводиться оцінка, від трудомісткості робіт, від повноти і точності наданих даних Вартість робіт з оцінки акцій залежить від того, для яких цілей проводиться оцінка, від трудомісткості робіт, від повноти і точності наданих даних. Таким чином, вартість даних робіт визначається експертом-оцінювачем при ознайомленні із завданням щодо оцінки та супроводжуючими її факторами, і становить 1 500-10 000 рублів

Які терміни оцінки акцій?

Терміни проведення робіт з оцінки акцій безпосередньо залежать від виду акцій, наявності даних в документах і на фондовому ринку. Таким чином, в залежності від загальної трудомісткості оцінка вартості акцій здійснюється протягом від 1 години до декількох днів.

Як оцінити акції самостійно?

Оцінка акцій - це досить складний процес Оцінка акцій - це досить складний процес. Безумовно, якщо ви володієте деякими навичками в області оцінки, то скориставшись допомогою автоматичних віртуальних сервісів, ви можете спробувати оцінити акції самостійно і отримати приблизні дані про їх середньої вартості, які, однак, не матимуть ніякої юридичної сили.

Для самостійної оцінки акцій ВАТ досить звернутися за інформацією на сайти бірж. Для оцінки акцій ЗАТ або ВАТ, акції яких не котируються на біржі необхідно володіти даними бухгалтерського балансу на дату оцінки.

Як виглядає і що включає в себе звіт про оцінку акцій?

Оцінювачем на основі проведених розрахунків відповідно до російського законодавства про оціночну діяльність складається звіт про оцінку акцій, який є офіційним документом. У ньому експерт відображає свою думку щодо вартості акцій, спираючись на результати проведеного ним аналізу та результати розрахунків. Як правило, звіт про оцінку складається з 20-80 листів, кожна сторінка пронумерована. Готовий звіт прошивається, підписується експертом-оцінювачем і скріплюється печаткою.

Скільки діє звіт про оцінку акцій?

Відповідно Федеральному стандарту оцінки підсумкова вартість акцій, яка вказана в звіті про оцінку, вважається дійсною і може використовуватися для проведення операцій пов'язаних з укладенням угод на протязі шести місяців з моменту складання звіту про оцінку. Однак для акцій, які оформляються при вступі у спадок, робиться виняток.

Вартість робіт з оцінки пакета акцій для цілей успадкування становить від 3 000 рублів за одного емітента. У цю вартість входить запит про отримання звітності емітента на дату смерті власника.

Оцінка акцій при викупі цих акцій у міноритарних акціонерів.

У певних ситуаціях, обумовлених в нашому законодавстві іноді настає момент, коли акціонерне товариство пропонує своїм акціонерам продати наявні у них акції. При цьому Товариство пропонує ціну за свої акції, визначену в результаті оцінки вартості цих акцій оцінною компанією. Якщо викуп акцій здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ВАТ), акції якого вільно звертаються на біржі, то перевірити вартість викупу досить просто - слід подивитися котирування цих цінних паперів на біржах РТС або ММВБ (в даний час - єдина біржа).

Що стосується Закритих акціонерних товариств (далі ЗАТ) або деяких ВАТ, акції яких не знаходяться у вільному обігу і ціни за якими не є відкритою і публічною інформацією, то при викупі Суспільство, озвучивши вартість своєї пропозиції, повинно надати можливість акціонеру ознайомиться зі звітом про оцінку . Більш того, при оцінці акцій для цілей застави або купівлі-продажу до пакету акцій застосовуються знижки на неконтрольний характер і на низьку ліквідність. При викупі акцій ці знижки застосовувати не можна. Акціонери, які не розбираються в усіх цих тонкощах не бажають знайомитися зі звітами про оцінку і зазвичай приймаю пропозицію Товариства і погоджуються на його ціну.

Ми рекомендуємо Вам при отриманні пропозиції про викуп Ваших акцій в першу чергу провести експрес оцінку вашого пакета. У нашій практиці мали місце випадки, коли Товариство навмисно занижував в кілька разів вартість своїх акцій, наївно розраховуючи на безграмотність акціонерів, серед яких були досвідчені юристи. Акціонери через суд домагалися зміни рішення про викуп, збільшення вартість акцій в кілька разів і компенсації всіх витрат, понесених в результаті судового процесу.

Вартість послуг за оцінкою акцій визначається індивідуально і залежить від наступних чинників:

 • трудомісткості робіт;
 • повноти та достовірності наявної у Замовника інформації;
 • термінів виконання замовлення.

Наприклад, при оцінці акцій для оформлення спадщини вартість послуг складе близько 2 500 рублів. У разі необхідності оцінки акцій для угод або судових цілей, вартість наших послуг складе від 10 000 рублів.

Коротка інформація.

Питання "неконтрольного" при оцінці акцій при викупі у міноритаріїв.

Згідно п. 3 ст. 75 Закону про акціонерні товариства викуп акцій товариством здійснюється за ціною, визначеною радою директорів (наглядовою радою) товариства, але не нижчою за ринкову вартість, яка повинна бути визначена незалежним оцінювачем без урахування її зміни в результаті дій суспільства, які спричинили виникнення права вимоги оцінки та викупу акцій . Але на ринкову вартість також впливає, який пакет акцій оцінюється, внаслідок чого виникає питання про правомірність коригування ціни акцій у зв'язку з перебуванням їх в "неконтрольного пакеті". "Неконтрольного пакетом" визнається частина, частка загальної кількості випущених акціонерним товариством акцій, яка зосереджена в руках однієї особи, що не дає йому можливості здійснювати фактичний контроль над діяльністю суспільства.

Висновок із судової практики: Зниження ринкової ціни акцій у зв'язку з оцінкою вартості "неконтрольного пакету" суперечить закону.

Суд виходить з того, що зниження вартості акцій за принципом "неконтрольного пакету" суперечить закону, так як в силу ст. 75 Закону про акціонерні товариства викуп акцій товариством здійснюється за ціною не нижчою за ринкову вартість, яка повинна бути визначена незалежним оцінювачем без урахування її зміни в результаті дій суспільства, які спричинили виникнення права вимоги оцінки та викупу акцій.

Таким чином, при визначенні ринкової вартості акцій, що підлягають викупу, оцінюється вартість акції незалежно від того, в пакеті якого розміру вона знаходиться.

Загальна інформація

Оцінка цінних паперів (в тому числі акцій) являє собою багатоплановий і поглиблений аналіз діяльності підприємства, аналіз фінансового стану та його перспективність. При цьому проводиться не тільки аналіз конкретного підприємства, оцінюються всі його активи за реальною ринковою вартістю, аналізується його прибутковість, а й аналіз відповідної галузі. Отже, оцінка цінних паперів (прибутковість), є не що інше, як оцінка бізнесу (Тобто фінансова стійкість підприємства-емітента). Відповідно і оцінка реальної вартості цінних паперів побудована за таким же принципом, що і план проведення робіт по оцінці бізнесу . Тому оцінка цінних паперів приблизно проводиться за таким планом: починається вона з аналізу ринку (поглиблений аналіз галузі), в країні та конкретному регіоні, аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Далі застосовується витратний підхід - розраховується вигода від можливих продажів всіх активів окремо, порівняльний (ринковий) підхід - за основу приймаються акції аналогічних оцінюваного підприємству, які продаються на відкритому ринку, і дохідний підхід - проводиться з урахуванням коштів (грошей), вкладених в конкретний бізнес і віддачі від цих вкладень. Далі слід узгодження результатів всіх трьох підходів, застосування до оцінюваного пакету знижок або надбавок на ступінь контрольності і ліквідності.

Як оцінюються акції (етапи оцінки акцій)?
Які документи необхідно надати оцінювачу для оцінки акцій?
Що впливає на ринкову вартість акцій?
Скільки коштує оцінка акцій і від чого залежить ця вартість?
Які терміни оцінки акцій?
Як оцінити акції самостійно?
Як виглядає і що включає в себе звіт про оцінку акцій?
Скільки діє звіт про оцінку акцій?
Для чого потрібна оцінка акцій?
Як оцінюються акції (етапи оцінки акцій)?

Новости