Статьи

Неспроможність (банкрутство) підприємців: курсові, дипломні роботи з Підприємницькому праву на замовлення

Дипломні і курсові з Підприємницькому праву

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ЗАМОВИТИ ЯКІСНУ авторські роботи СКІЛЬКИ КОШТУЄ ЗАМОВИТИ ЯКІСНУ авторські роботи?

Центральне місце в системі правового регулювання неспроможності (банкрутства) займає Федеральний закон від 26 жовтня 2002 N 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)". У нашій країні це вже третій закон за останні 14 років. Крім того, в систему законодавства, що регулює дану сферу, входять Федеральний закон від 25 лютого 1999 р N 40-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій". Можливо, він буде скасований у зв'язку з введенням в дію Закону про банкрутство фінансових організацій (кредитних, страхових, професійних учасників ринку цінних паперів), прийняття якого передбачено ст. 180 Закону про банкрутство.

У вітчизняному законодавстві про банкрутство відсутня виражена спрямованість на захист лише однієї сторони, притаманна правовим системам багатьох зарубіжних країн. Наприклад, для США і Франції характерний ухил у бік захисту інтересів боржника ( "продолжніковской" система): неможливість отримати з боржника гроші поза процедур банкрутства, щоб уникнути бажаних, обманних і інших передач майна кредиторам, право боржника відмовитися від виконання зобов'язань за договорами в майбутньому і від виконання договорів про оренду. За законодавством Німеччини, Італії та деяких інших країн явний крен робиться в сторону захисту прав кредиторів ( "прокредіторской" система).

Російське законодавство про банкрутство є в цілому нейтральним, оскільки норми, спрямовані на захист інтересів кредиторів, доповнюються нормами, спрямованими на захист інтересів боржника. Припустимо, інтересам кредиторів відповідає можливість продажу всього майна боржника - юридичної особи без його згоди для задоволення вимог кредиторів. У той же час при визначенні заборгованості не враховуються підлягають сплаті штрафні санкції (відсотки, штрафи, пені), діє заборона на пред'явлення до боржника інших вимог в процесі здійснення процедур банкрутства.

Ефективним механізмом захисту інтересів боржника в рамках процедури зовнішнього управління є також мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Неспроможність (банкрутство) - це визнана арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів. Важливо розуміти, що саме по собі банкрутство - це не просто встановлення певного фактичного стану боржника, це не тільки підставу примусової ліквідації компанії або припинення діяльності індивідуального підприємця в цивільно-правовому сенсі. Банкрутство - це досить тривалий судовий процес, який спрямований в першу чергу на порятунок підприємства, що опинилося у важкій фінансовій ситуації, а не на розпродаж його майна.

На жаль, маніпуляції з банкрутством цілком рентабельних підприємств - в нашій країні явище нерідке. У більшості випадків їх метою є відхід від здійснення платежів кредиторами. Дії (бездіяльність), свідомо тягнуть нездатність юридичної особи або індивідуального підприємця в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів, кваліфікуються як навмисне банкрутство і тягнуть адміністративну (ст. 14.24 КоАП РФ) або кримінальну відповідальність (ст. 196 КК РФ).

Банкрутами можуть бути і комерційні, і некомерційні організації. Однак серед комерційних організацій процес банкрутства неможливо ініціювати проти унітарного підприємства, заснованого на праві оперативного управління (казенного підприємства); серед некомерційних організацій неспроможними не можуть бути визнані установи, політичні партії та релігійні організації. Державна корпорація може бути визнана банкрутом, якщо це допускається федеральним законом про її створення. Але, як правило, законодавство забороняє банкрутство державних корпорацій (наприклад, Російська корпорація нанотехнологій, Державні корпорації "Росатом" і "Ростехнології").

Що стосується громадян, то на сьогоднішній день процедури банкрутства можуть бути застосовані тільки в відношенні індивідуальних підприємців. Норми про банкрутство звичайних фізичних осіб поки не застосовуються, так як вони не відповідають вимогам ст. 25 ГК РФ, що передбачає неспроможність тільки індивідуальних підприємців. Ці норми почнуть діяти з моменту внесення відповідних змін до Цивільного кодексу РФ.

Пам'ятайте, що "Неспроможність (банкрутство) підприємців" досить складна тема і краще написати унікальну, якісну роботу та бути впевненим в успішній здачі, ніж переживати, скачавши неунікальні роботу. Багато викладачів перевіряють роботи на унікальність.

ЗАМОВИТИ авторських робіт НА ЦЮ ТЕМУ ЗАМОВИТИ авторських робіт НА ЦЮ ТЕМУ

Весь список зразкових тим по Підприємницькому праву

Новости