Статьи

Нелінійний метод нарахування амортизації

КАТЕГОРІЇ:

Автомобілі Астрономія Біологія Географія Будинок і сад Інші мови інше Інформатика Історія Культура література логіка Математика Медицина металургія механіка Освіта Охорона праці Педагогіка політика право Психологія релігія риторика Соціологія Спорт Будівництво технологія туризм фізика Філософія фінанси хімія Креслення Екологія Економіка електроніка


Оскільки при використанні нелінійного методу амортизаційні відрахування розраховуються не по кожному об'єкту, а по амортизаційної групі, в залежності від терміну корисного використання, то на 1-е число кожного місяця повинен розраховуватися сумарний баланс амортизаційної групи, який визначається як сумарна вартість всіх об'єктів амортизується майна, віднесених до даної амортизаційної групі.

Під час введення в експлуатацію об'єктів амортизується майна первісна вартість таких об'єктів збільшує сумарний баланс відповідної амортизаційної групи. При цьому первісна вартість таких об'єктів включається в сумарний баланс відповідної амортизаційної групи з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, коли вони були введені в експлуатацію.

У випадках добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, технічного переозброєння, часткової ліквідації об'єктів, що амортизуються суми, на які змінюється первісна вартість даних об'єктів, повинні враховуватися в сумарному балансі відповідної амортизаційної групи.

Сумарний баланс кожної амортизаційної групи щомісяця зменшується на суми нарахованої по цій групі амортизації.

Сума нарахованої за один місяць амортизації для кожної амортизаційної групи визначається виходячи з добутку сумарного балансу відповідної амортизаційної групи на початок місяця і норм амортизації, за такою формулою:

, ,

де A - сума нарахованої за один місяць амортизації для відповідної амортизаційної групи;

B - сумарний баланс відповідної амортизаційної групи;

k - норма амортизації для відповідної амортизаційної групи.

З метою застосування нелінійного методу нарахування амортизації застосовуються такі норми амортизації: Амортизаційна група Норма амортизації (місячна) Перша 14,3 Друга 8,8 Третя 5,6 Четверта 3,8 П'ята 2,7 Шоста 1,8 Сьома 1,3 Восьма 1, 0 Дев'ята 0,8 Десята 0,7

При вибутті об'єктів амортизується майна сумарний баланс відповідної амортизаційної групи зменшується на залишкову вартість таких об'єктів.

Якщо в результаті вибуття майна, що амортизується сумарний баланс відповідної амортизаційної групи був зменшений до досягнення сумарним балансом нуля, така амортизаційна група підлягає ліквідації.

Залишкова вартість об'єктів амортизується майна, амортизація за якими нараховується нелінійним методом, визначається за формулою:

, ,

де Sn - залишкова вартість зазначених об'єктів після закінчення n місяців після їх включення у відповідну амортизаційну групу;

S - первісна (відновна) вартість зазначених об'єктів;

n - число повних місяців, що минули з дня включення зазначених об'єктів в відповідну амортизаційну групу до дня їх виключення зі складу цієї групи (не рахуючи періоду, обчисленого в повних місяцях, протягом якого такі об'єкти не входили до складу майна, що амортизується відповідно до пункту 3 статті 256 Податкового кодексу);

k - норма амортизації, що застосовується по відношенню до відповідної амортизаційної групи.

Дата додавання: 2015-01-01; переглядів: 12; Порушення авторських прав

Новости