Статьи

Наказ про затвердження штатного розкладу на 2019 рік

  1. Коли потрібен наказ на штатний розклад?
  2. Наказ про затвердження штатного розкладу на 2019 рік - зразок структури документа
  3. Де завантажити наказ про штатний розклад?
  4. Наказ про штатний розклад - зразок 2019 роки для ІП

У статті - зразок наказу про затвердження штатного розкладу на 2019 рік і правила його заповнення   Штатний розклад є одним з основних кадрових документів для організації або ІП, в штаті яких є або передбачаються бути співробітники

У статті - зразок наказу про затвердження штатного розкладу на 2019 рік і правила його заповнення

Штатний розклад є одним з основних кадрових документів для організації або ІП, в штаті яких є або передбачаються бути співробітники.

Цей документ не має певного терміну дії. Він може переглядатися при введенні в структуру роботодавця нових посад або при скороченні старих. Також штатний розклад може змінюватися при проведенні індексації окладів.

У статті розглянемо, яким документом затверджується штатний розпис, а також наведемо зразок наказу про затвердження для організації і для підприємця.

Коли потрібен наказ на штатний розклад?

Саме штатний розклад розробляється роботодавцем виходячи зі специфіки діяльності, необхідності в залученні певного персоналу, діючих в регіоні середніх зарплат, а також встановленої в регіоні величини мінімальної оплати праці.

Переглядатися штатний розклад може в міру необхідності. Така необхідність виникає:

при розширенні діяльності і, як наслідок, відкриття нових вакансій;
при скороченні виробництва і, як наслідок, скорочення кількості штатних одиниць або ставок;
при проведенні індексації заробітних плат;
при реорганізації підприємства;
при ліквідації підприємства;
в інших випадках.

Треба відзначити, що якщо роботодавець затвердив Положення про оплату праці, в якому передбачена певна періодичність перегляду величини заробітних плат, то видання нового штатного розкладу має здійснюватися у встановлені для цього Положення терміни.

Кожна зміна штатного розкладу має супроводжуватися наказом (письмовим розпорядженням) керівника.

Слід пам'ятати про те, що про суттєві зміни умов праці співробітників необхідно сповіщати не пізніше, ніж за 2 місяці до початку таких змін. Тому, якщо зміна штатного розкладу не є плановим в рамках діючих внутрішніх нормативних документів і поліпшує умови для співробітників, то видати наказ про затвердження штатного розкладу необхідно за 2 місяці до початку дії такого штатного розкладу.

Наказ про затвердження штатного розкладу на 2019 рік - зразок структури документа

Чітко встановленої форми наказу про затвердження штатного розкладу не існує. Але є мінімум 2 варіанти, яким чином його можна оформити:

з формулюванням «затвердити нову редакцію штатного розкладу», а всі зміни перерахувати вже в самому штатному розкладі;
з перерахуванням всіх змін по пунктам.

Наприклад, наказ може містити таку інформацію:

1. Ввести з 16 листопада 2019 року в штатний розпис від 27 квітня 2016 р № 29-шт наступні зміни:

1.1. Створити проектний відділ штатною чисельністю 3 одиниці:

  • начальник проектного відділу з окладом 94 350 руб. - 1 одиниця;
  • інженер-проектувальник з окладом 49 780 руб. - 2 одиниці;

1.2. У структурному підрозділі «Виробнича група» посаду «начальник бюро» перейменувати на посаду «старший менеджер».

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера Кудрявцеву Г.П. і начальника відділу кадрів Самойлову І.А.

Але може в наказі бути приведена і скорочена інформація:

1. Ввести з 16 листопада 2019 року в дію новий штатний розклад № 30-шт загальною чисельністю 45 штатних одиниць та фондом оплати праці 785 450 руб. (Сімсот вісімдесят п'ять тисяч чотири сотні п'ятдесят карбованців).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера Кудрявцеву Г.П. і начальника відділу кадрів Самойлову І.А.

Де завантажити наказ про штатний розклад?

Зразок наказу про введення в дію нового штатного розкладу ви можете скачати у нас на сайті . Для прикладу використаний випадок зміни штатного розкладу в зв'язку зі скороченням штату.

Наказ про новий штатному розкладі Наказ про новий штатному розкладі

Наказ про штатний розклад - зразок 2019 роки для ІП

Для підприємця вимоги до змісту наказу не відрізняються від звичайних організацій.

Так може виглядати наказ на затвердження штатного розкладу: зразок 2019 року для підприємця.

Наказ про затвердження штатного розкладу Наказ про затвердження штатного розкладу

Штатний розклад

Коли потрібен наказ на штатний розклад?
Коли потрібен наказ на штатний розклад?
Де завантажити наказ про штатний розклад?

Новости