Статьи

Модель Альтмана: прогнозування банкрутства - бухгалтерський облік, аудиторська діяльність, податковий облік, фінансовий аналіз

від 11 липня 2012.

В даній статті піде мова про модель Альтмана і її застосуванні для прогнозування можливого банкрутства В даній статті піде мова про модель Альтмана і її застосуванні для прогнозування можливого банкрутства.

Модель являє собою функцію від економічних показників, що характеризують діяльність підприємства і здатну продемонструвати ступінь ризику банкрутства компанії.

Едвард Альтман для створення моделі вивчив фінансову ситуацію в 66 компаніях, частина з яких продовжувала успішно працювати, а частина збанкрутувала. Модель показує ймовірність майбутнього банкрутства, а показники, які задіяні в моделі, характеризують потенціал компанії і результати роботи за звітний період.

Ми розглянемо три моделі Альтмана, які дозволяють проводити фінансовий аналіз банкрутства.

  1. 1. Двухфакторная модель Альтмана. Чим менше факторів - тим простіше розрахунок. Ця модель відрізняється простотою і наочністю. Для розрахунку беруться два показника: коефіцієнт поточної ліквідності і частка позикових коштів у пасиві.

Z = -0,3877 * КТЛ + 0,579 * ЗК / П

Де КТЛ - це коефіцієнт поточної ліквідності, ЗК - частка позикового капіталу, П - сума пасивів

Якщо коефіцієнт приймає значення вище 0, то ймовірність банкрутства дуже висока.

Наскільки точний такий прогноз? Таким питанням задалася доктор економічних наук Федотова М.А. На її думку, зробити прогноз більш точним можна за допомогою додаткового, третього показника - рентабельності активів. Але, довести цю скориговану модель до виду, затребуваного на практиці, не вдалося. Для цього необхідна достатня статистика по збанкрутілим підприємствам, але в Росії такої статистики немає і, отже, немає можливості визначити коригуючий коефіцієнт для показника.

  1. 2. П'ятифакторна модель Альтмана є найбільш популярною. Саме її Альтман опублікував в 1968 році. Модель, яка розраховується за формулою 1, призначена для визначення ймовірності банкрутства акціонерних товариств, що випускають акції у вільний обіг на ринку.

Z = 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X 3 + 0,6 * X 4 + X 5 (формула 1)

Розрахунок за формулою 1 застосовується лише для великих компаній, чиї акції перебувають в обороті на фондовому ринку. Для компаній, акції яких не обертаються на фондовому ринку, в 1983 році була розроблена нова, вдосконалена формула. Вона має вигляд:

Z = 0,717 * Х1 + 0,847 * Х2 + 3,107 * Х3 + 0,42 * Х4 + 0,995 * Х5

Де X 1 - це співвідношення оборотного капіталу і активів підприємства. Коефіцієнт відображає частку чистих і ліквідних активів компанії в загальній сумі активів.

X2 - співвідношення нерозподіленого прибутку і активів компанії (фінансовий важіль).

X 3 - цей показник характеризують величину прибутку до оподаткування по відношенні до вартості активів.

X 4 - для формули 1 - це вартість власного капіталу компанії в ринковій оцінці по відношенню до балансової вартості всієї суми зобов'язань; для формули 2 - це Х4 - балансова вартість власного капіталу по відношенню до позикового капіталу.

X 5 - коефіцієнт, що характеризує рентабельність активів. Розраховується як відношення обсягу продажів до загальної кількості активів.

П'ятифакторна модель дозволяє провести фінансовий аналіз банкрутства з більш точним прогнозом. Нижче в таблиці наведені значення Z і значення ймовірності настання критичної ситуації на підприємстві. Для компаній, акції яких не котируються на біржі, значення коефіцієнта, що показує ймовірність банкрутства, трохи нижче.

Значення розрахункового показника Z для компаній, акції яких котируються на біржі

Значення розрахункового показника Z для компаній, акції яких не котируються на біржі

вірогідність банкрутства

коментар

м еньше 1,8

менше 1,23

від 80 до 100%

Компанія є неспроможною

від 1,81 до 2,77

від 1,23 до 2,90

35 до 50%

невизначена ситуація

від 2,77 до 2,99

15 до 20%

невизначена ситуація

більше 2,99

більше 2,90

Ризик того, що компанія не зможе погасити свої борги незначний

Компанія фінансово стійка

Дана модель дозволяє передбачити можливе банкрутства через рік з точністю 95%, через два роки - з точністю 83%, що говорить про надійність подібного прогнозу.

  1. 3. Семіфакторная модель на практиці застосовується рідко, хоча вона є найточнішою. Едвард Альман розробив цю модель в 1977 році. З її допомогою можна прогнозувати банкрутство після закінчення досить тривалого терміну - п'яти років. Точність прогнозу - 70%. Для прогнозування банкрутства за семіфакторной моделі потрібні аналітичні дані, які важко отримати зовнішнім користувачам, зацікавленим в надійності і майбутньої платоспроможності компанії.

Як практично будь-який інший інструмент фінансового аналізу, використовувати модель Альтмана необхідно з поправкою на деякі вихідні умови Як практично будь-який інший інструмент фінансового аналізу, використовувати модель Альтмана необхідно з поправкою на деякі вихідні умови. І перше, на що слід звернути увагу - це на те, що модель Альтмана була розроблена на підставі статистики підприємств розвиненої економіки. Наскільки виправдане застосування формули з такими вагами для російських підприємств?

Звичайно, цю формулу допустимо застосовувати для будь-яких компаній, адже логічно зробити, наприклад, такий висновок: чим більше незалежно підприємство від зовнішніх позик, тим менше ймовірність банкрутства. Але в тому і проблема - не маючи коректних цифр ваг, ми не можемо передбачити, наскільки в реальності ймовірність банкрутства буде менше. І, швидше за все, навіть за наявності точної і великої статистики по російським підприємствам-банкрутам, впевнений прогноз навряд чи буде можливий.

Підхід Альтмана відрізняється універсальністю, яка має зворотну сторону. Оскільки формула виведена на основі статистичних даних, вона буде давати прогноз саме в статистичному ключі. Для точності такого прогнозу необхідні однорідні і репрезентативні дані про таке явище як банкрутство. Але справа не тільки у відсутності коректних статистичних даних. Коли аналітик проводить аналіз, він має справу з конкретною компанією з її специфікою в набагато більшому ступені, ніж з об'єктом з цілої сукупності подібних. Саме в цьому недолік моделі Альтмана - вона не бере до уваги індивідуальність компанії, звідси і не може бути стовідсоткової точності прогнозу. Відомі випадки, коли підприємство, за всіма прогнозами далеке від банкрутства, з тих чи інших причин втрачала свої позиції. І навпаки, виживали ті, хто мав найменше шансів вижити.


+1

"Rel =" nofollow, noindex "class =" addthis_button "addthis: url =" http://www.finchas.ru/otsenka-veroyatnosti-bankrotstva/599-model-altmana-prognozirovanie-bankrotstva ">

Powered by

Наскільки точний такий прогноз?
Наскільки виправдане застосування формули з такими вагами для російських підприємств?

Новости