Статьи

Методи виховання школярів

  1. Особливості методів виховання школярів
  2. Основні методи виховання молодших школярів
  3. Методи виховання підлітків

Методи виховання школярів є педагогічними способами, спрямованими на формування і становлення особистості дитини, його поглядів, цінностей, переконань і звичок. Методи виховання школярів є педагогічними способами, спрямованими на формування і становлення особистості дитини, його поглядів, цінностей, переконань і звичок

Особливості методів виховання школярів

Методи виховання в школі підбираються залежно від виховної ситуації, ступеня ефективності виховання для конкретної дитини, його вікових та індивідуальних особливостей. Методи тісно пов'язані з прийомами і засобами виховання, до яких відносять працю, режим і творчість.

Сучасні методи виховання в школі можна розділити на загальні і приватні. Методи забезпечують ефективність виховання і виховного процесу.

Вибір методу виховання школярів залежить від наступних факторів:

  • вікових особливостей дитини;
  • соціального середовища, переконань і навичок дитини;
  • індивідуальних особливостей дитини, в тому числі здібностей, пріоритетів, задатків і інтересів, поведінки і свідомості;
  • психологічних особливостей;
  • проблем, відставань і недоліків у розвитку і вихованні дитини.

Основні методи виховання молодших школярів

Методи виховання молодших школярів є запорукою подальшого правильного становлення особистості дитини, його ставлення до людей і навколишнього світу.

Важливим аспектом виховання школярів є праця, який являє собою метод виховання сили волі, відповідальності і витривалості. Праця необхідний з ранніх років, але трудовий процес слід контролювати і не допускати перенавантажень дитини.

Основним методом виховання школярів є формування переконань. До цього методу відносяться бесіда, діалог, приклад, роз'яснення, гра і творчість. За допомогою цих методів виховання сили волі, розуміння і відповідальності формуються погляди на життя, моральні норми і основи правильного поводження.

Метод роз'яснення полягає в поданні дитині понять поведінки в суспільстві, шкільного режиму, прав і обов'язків, моральних норм. Це метод часто поєднують з іншими методами виховання (бесіда, діалог і наочний приклад).

Бесіда спрямована на формування психологічних особливостей особистості дитини, інтересів і життєвих принципів. Бесіда може бути фронтальної та індивідуальної, а також з формуванням певних питань для школярів, завдань з досягненням результату і висновків. Питання повинні спонукати учнів до роздумів і висновків, викликати жвавий інтерес і мати актуальність. У процесі бесіди школярі повинні формувати своє ставлення до суспільного життя і подій в ній. На закінчення бесіди необхідно підвести підсумок і узагальнити думки учнів.

Найбільш важливим початковим методом виховання школярів є приклад для наслідування, який впливає на сприйняття і свідомість учнів, формуючи в них моральні і моральні орієнтири в житті. Прикладом для наслідування можуть бути як реальні люди (батьки, родичі, друзі, педагоги і т.д.), так і казкові персонажі, святі, вигадані і міфічні герої. В основі наслідування має бути бажання вдосконалення в чесноти, моральності, фізичному і духовному подвигу. Дитина повинна з'єднувати позитивні приклади зі своїм життям і вчинками.

Приклад для наслідування, як метод виховання школярів, дозволяє педагогу конкретизувати і доводити певні теоретичні відомості, моральні норми і основи моральної поведінки. Для педагога важливо глибоко розкрити представлений приклад для наслідування, так як поверхове ознайомлення і відсутність емоційного розкриття прикладу не несе для учнів виховного характеру.

Даний метод виховання в школі може носити не тільки позитивне, а й негативне значення. Приклад може бути негативним для протиставлення і ілюстрації неправильних дій і вчинків, які гідні осуду, і їх не слід здійснювати.

Ефективні методи виховання молодших школярів можуть бути представлені в ігровій, пізнавальній, фізичної та творчої формах. Для батьків і педагогів важливим завданням є підтримання інтересу дитини, залучення його в процес виховання і розкриття закладеного потенціалу.

Методи виховання підлітків

До методів виховання підлітків відносяться бесіда, лекція і диспут. У старших класах бесіди повинні бути спрямовані на формування громадянської позиції, усвідомлення свого обов'язку, обов'язків і життєвих принципів. Учитель повинен мотивувати учнів, спонукати до обговорення певної теми і узагальнювати висновки.

Позитивно впливають на бесіду аналогії, зіставлення і порівняння. Учням старшого віку необхідно залучення в процес обговорення, відкриття нових знань і доказ своїх міркувань.

Лекція як метод виховання школярів полягає в словесному викладі матеріалу і живому обговоренні, отриманих знань. Лекція як метод виховання школярів полягає в словесному викладі матеріалу і живому обговоренні, отриманих знань Після основної частини лекції учні повинні задавати незрозумілі або уточнюючі питання, щоб найбільш ефективно засвоїти пройдений матеріал. Теоретична частина лекції повинна бути тісно пов'язана з практичним досвідом. Лекції можуть проводитися в різній формі, в тому числі з використанням аудіо і відео матеріалів, наочних посібників. Кінолекторій найбільш ефективний для старших школярів, допомагаючи послідовно, наочно і барвисто представляти матеріал.

До методів виховання підлітків відноситься диспут, який є відкритим, живим і динамічним спілкуванням, обміном думками та обговоренням. Під час диспуту важливо не переходити на емоційне з'ясування відносин і різке доказ своєї думки. Учні під час диспуту повинні використовувати свої знання, ерудицію, логіку, культуру спілкування і темперамент. В рамках диспуту можна обговорювати основну тему уроку, літературний твір, події в суспільстві, статті та фільми.

Методи виховання школярів формують світоглядні поняття і моральні якості, апелюючи до інтелекту, емоцій і почуттів учня.

Новости