Статьи

Касова дисципліна на підприємстві. Частина 1

Майже кожне підприємство проводить операції з готівкою в національній валюті України

Майже кожне підприємство проводить операції з готівкою в національній валюті України. Серед таких операцій можна назвати: виплату заробітної плати, видачу коштів під звіт на відрядження та господарські потреби, прийом оплат від покупців.

Основним нормативним документом, який встановлює правила в сфері готівкових розрахунків в касі підприємства, є «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затверджене постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637 * (далі Положення № 637).

Дотримання підприємством цих правил прийнято називати касовою дисципліною на підприємстві. Розглянемо основні аспекти касової дисципліни на підприємстві.

каса

Підприємства повинні зберігати готівку грошові кошти в касі.
Каса - це приміщення або місце, призначене для проведення розрахунків готівковими коштами, а саме прийому і видачі таких коштів, а також для зберігання готівкових коштів, касових документів та інших цінностей (п. 1.2 Положення № 637).

Вимоги, яким має відповідати таке приміщення (місце), нормативними документами не встановлено. Тому кожне підприємство вирішує це питання на свій розсуд. При цьому слід враховувати вимоги п.4.1 Положення № 637, згідно з яким, керівники підприємств повинні забезпечити належне облаштування каси та надійне зберігання готівкових коштів у ній. Якщо з вини керівників не було створено належних умов для забезпечення схоронності коштів, то вони несуть за це відповідальність у встановленому законодавством України порядку.

Треба зауважити, що не кожне підприємство має можливість виділити під касу окреме приміщення. Якщо такої можливості немає, слід виділити частину приміщення (кабінету) під касу, де організувати робоче місце для касира. Така каса обов'язково повинна бути обладнана сейфом. Крім того, приміщення (місце) кассиможет бути ізольованим, обладнаним сигналізацією.

Виділення приміщення (місця) каси доцільно оформити наказом по підприємству. Як правило, на підприємстві функціонує одна каса. Якщо ж у підприємства є відокремлені підрозділи, в таких підрозділах може бути своя, додаткова каса. При цьому каса підприємства буде центральною (основний), а каси відокремлених підрозділів - додатковими.


Касир
Касир - це працівник підприємства, на якого покладено обов'язки проводити операції, пов'язані з прийомом і видачею готівки через касу підприємства, зберігати в касі все прийняті цінності, вести касову книгу і т.д.

Можливо поєднання одним працівником посад касира і бухгалтера.

Керівник підприємства при прийомі на роботу касира укладає з ним договір про повну матеріальну відповідальність і знайомить його під підпис до вимог Положення № 637 (п. 4.7 Положення № 637).

Тому знати вимоги цього Положення та інших нормативних документів з касової дисципліни - також обов'язок касира.

Згідно з законодавством України, касир несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей (п.4.8 Положення № 637).

У зв'язку із зазначеною вище повною матеріальною відповідальністю касира, варто окремо зауважити про правила для касира.
Двері в приміщення каси протягом робочого дня закриваються зсередини. Доступ в касу інших осіб, крім касирів, заборонений. Ключі від приміщення повинні знаходитися тільки у працівників каси.
Готівкові кошти зберігаються в металевих шафах (сейфах), ключі від яких знаходяться тільки у касирів. Дублікати таких ключів виготовляються для керівника підприємства і зберігаються у нього в запечатаному касиром пакеті. Заборонено зберігання в касі підприємства будь-яких цінностей, які не належать підприємству.


Якщо на підприємстві кілька кас
Якщо на підприємстві є кілька кас, і, відповідно, кілька касирів, то один з них буде старшим касиром, інші - просто касирами.
Згідно з п. 4.6 Положення № 637 старший касир перед початком робочого дня (при наявності на підприємстві кількох касирів) видає всім касирам авансом необхідну для видаткових операцій суму готівки під підпис у книзі обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей, яку веде старший касир.
Касири в кінці робочого дня зобов'язані скласти звіт про одержану і видану готівку за відповідними касовими документами і здати залишок готівки та касові документи за проведеними операціями старшому касиру під підпис у книзі обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей.


Якщо посаду касира не передбачена
Слід зазначити, що якщо обсяг касових операцій на підприємстві незначний, то в штатному розкладі не завжди передбачається посаду касира. У цьому випадку, відповідно до п. 4.8 Положення № 637 обов'язки касира покладають на бухгалтера або іншого працівника, згідно з письмовим розпорядженням керівника (наказом). З таким бухгалтером або працівником також полягає договір про повну матеріальну відповідальність. Те ж саме стосується підприємств, які мають відокремлені підрозділи або обслуговуються централізованими бухгалтеріями, в сфері виплати заробітної плати, допомоги по тимчасовій непрацездатності, стипендій і премій (п.4.9 Положення № 637).
Якщо ж на підприємстві єдиний співробітник - директор, то саме він має право підписувати всі касові документи одноосібно (лист № 11-117 / 708-1645 **). Тобто, такий керівник зобов'язаний виконувати всі обов'язки касира, включаючи ведення касової книги. Правда, укладати договір про повну матеріальну відповідальність керівника з самим собою немає сенсу.
Марина Фоменко (с)
бухгалтер, викладач фінансових дисциплін
автор навчальних курсів з бухгалтерського обліку
Копіювання статті заборонено

Список використаної літератури:

* «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затверджене постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637

** Лист Національного банку України від 14.02.2012 № 11-117 / 708-1645

продовження Частина 2 ТУТ

Частина 3 ТУТ

Новости