Статьи

Інновації, інвестиції, енергоефективність

 1. енергоефективність
 2. інновації

енергоефективність

У розвитку свого бізнесу «Інтер РАО» робить ставку на новітні технології, які дозволяють більш ефективно і дбайливо використовувати природні ресурси, одночасно з цим поліпшуючи фінансові показники.

Актуалізована стратегія розвитку Групи «Інтер РАО» до 2020 року передбачає ряд цільових показників в сфері енергоефективності:

 • Розвиток компетенцій і технологій в галузі енергозбереження та енергоефективності;
 • Вибудовування партнерських відносин з виробниками енергозберігаючого та енергоефективного обладнання, технологій та рішень;
 • Створення сучасного виробництва інтелектуальних засобів вимірювальної техніки (Smart Meter)

Досягнення цільових показників в області енергозбереження і енергоефективності забезпечується, в тому числі, за рахунок застосування системних підходів до управління, що відповідають кращим світовим практикам. В області найбільшого споживання енергоресурсів (стратегічне і операційне управління, виробництво, розподіл і реалізація електричної та теплової енергії) проводиться сертифікація на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 50001 «Система енергетичного менеджменту». На сьогоднішній день в Групі «Інтер РАО» сертифіковані 54 майданчики дочірніх товариств. Ефективність системи управління енергозбереженням підтверджена міжнародним сертифікатом .

Проекти «Інтер РАО» в сфері підвищення енергоефективності мають високу інноваційну складову і засновані на кращому світовому досвіді. Крім власних досліджень і розробок компанія співпрацює з російськими та зарубіжними лідерами галузі.

інновації

Ставка на інноваційний підхід як на «локомотив» розвитку компанії позначена в Стратегії розвитку «Інтер РАО» .

Впровадження інноваційних технологій компаніями групи «Інтер РАО» має на увазі системне рух за наступними напрямками:

 • Підвищення ефективності генеруючого обладнання
 • Підвищення енергоефективності та енергозбереження виробництва і споживання електроенергії
 • Поліпшення екологічних показників виробництва
 • Розширення використання поновлюваних джерел енергії
 • Розробка передових рішень в сфері інжинірингу

Стратегія «Інтер РАО» в області інновацій спрямована:

 • На створення стратегічних партнерств з світовими лідерами в сфері енергетики для використання кращого світового досвіду та технологічних рішень
 • На створення власних інноваційних розробок в партнерстві з провідними російськими підприємствами і науково-дослідними центрами

За експертну оцінку та рекомендації щодо реалізації інноваційних ініціатив в групі «Інтер РАО» відповідає спеціально створений «Науково-технічна рада Інтер РАО» (НТС).

Програма інноваційного розвитку ПАТ «Інтер РАО» до 2020 року з перспективою до 2025 року затверджена рішенням Ради директорів ПАТ «Інтер РАО» 31.10.2016 року ( протокол від 31.10.2016 № 183 ).

Паспорт Програми інноваційного розвитку ПАТ «Інтер РАО» до 2020 року з перспективою до 2025 року, актуалізований за підсумками 2018 року , Затверджений рішенням Ради директорів ПАТ «Інтер РАО» 30.04.2019 в складі річного звіту про реалізацію Програми інноваційного розвитку ПАТ «Інтер РАО» до 2020 року з перспективою до 2025 року за 2018 рік ( протокол від 30.04.2019 № 247 ).

Новости