Статьи

Характеристика на головного бухгалтера для нагородження: приклад

 1. Зі статті ви дізнаєтесь:
 2. Характеристика з місця роботи бухгалтера
 3. Характеристика на бухгалтера з місця роботи: зразок
 4. Якщо дана ситуація вимагає скласти окрему характеристику, можна запропонувати підготувати її за таким...
 5. Характеристика бухгалтера для нагородження
 6. Характеристика на головного бухгалтера
 7. Характеристика на бухгалтера для нагородження: приклад
 8. Проте, можна сформулювати деякі загальні рекомендації. Зокрема, для головного бухгалтера можна запропонувати...

Якщо керівництво компанії бажає заохотити сумлінного працівника, наприклад, головного бухгалтера, то для підготовки наказу може бути потрібним характеристики на працівника. А якщо працівник особливо відзначився і компанія представляє його до заохочувальної нагороди (наприклад, до присвоєння почесного звання), то без такого документа не обійтися.

Зі статті ви дізнаєтесь:

Характеристика на бухгалтера

Характеристика - це офіційний документ, в якому дається оцінка професійної діяльності співробітника і його особистих якостей. Характеристика може знадобитися для різних випадків і готуватися вона буде за різними правилами: характеристика на бухгалтера для атестації відрізняється від характеристики, яку працівник попросить для подання в суд, ДАІ, поліцію чи інший державний орган, від характеристики для подальшого працевлаштування або переведення всередині компанії і так далі.

Скачайте докумекнти по темі:

Так як в даній статті мова йде про ситуації, пов'язаних з нагородженням співробітника, в характеристиці рекомендується відобразити професійні досягнення працівника, його позитивні ділові і особисті якості. Якщо мова йде про головного бухгалтера - керівника структурного підрозділу, то окремо потрібно зробити акцент на його управлінських якостях і організаторських здібностях.

Характеристика з місця роботи бухгалтера

Через розмаїття ситуацій єдиного зразка характеристики не існує. Як правило, при частому складанні характеристик роботодавці самостійно розробляють її форми для застосування в роботі.

Причому, якщо мова йде про нагородження працівника самим роботодавцем, то характеристика може і зовсім не оформлятися, так як позитивна оцінка працівника може бути безпосередньо включена в документ, який ініціює заохочення (службову записку, уявлення про заохочення і т.п.).

Якщо характеристика готується для нагородження почесною грамотою галузевого міністерства або державною нагородою, слід ознайомитися з положеннями, що регулюють оформлення пакету документів на нагороджуваного працівника, оскільки в них можуть міститися специфічні вимоги до форми та змісту документів.

Характеристика на бухгалтера з місця роботи: зразок

Довідка

Якщо дана ситуація вимагає скласти окрему характеристику, можна запропонувати підготувати її за таким зразком:

 1. Найменування організації-роботодавця (якщо воно не зазначено на використовуваному бланку).
 2. Найменування документа - «характеристика».
 3. Прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посаду працівника.
 4. Відомості про кваліфікацію і трудової діяльності характеризується працівника: освіта, стаж роботи в галузі і на даному підприємстві, просування по службі.
 5. Оцінка ділових якостей співробітника: професійні досягнення, внесок у роботу організації (структурного підрозділу), конкретні приклади досягнень, при наявності можливості - вказівка ​​на звітні показники роботи.
 6. Оцінка особистих якостей працівника: стиль роботи, взаємини з колективом, лідерська позиція і т. П.
 7. Відомості про наявні у працівника нагороди і заохочення .
 8. Дата складання характеристики.
 9. Підпис керівника працівника.

Бажано оформляти характеристику на бланку організації формату А4 і завіряти печаткою організації (при наявності).

Характеристика бухгалтера для нагородження

Для складання характеристики для нагородження насамперед має сенс ознайомитися з особистою справою працівника і іншими документами, щоб зрозуміти, які сильні сторони можна буде підкреслити в характеристиці. Так як характеристика готується для нагородження, в ній повинна даватися позитивна оцінка працівника.

Однак, оскільки характеристика є документом офіційним, в ній не слід використовувати перебільшення, а її текст не повинен бути надто емоційною. Характеристику слід писати лаконічно, але ємко: включити в неї відгук про співробітника і підкріпити цю оцінку конкретними показниками роботи.

Довідка

Характеристика на головного бухгалтера

Характеристика на головного бухгалтера для нагородження складається з урахуванням рекомендацій, наданих вище.

Не має значення, чи готується характеристика на головного бухгалтера бюджетної установи або комерційної компанії, правила її складання будуть ідентичні.

Підписувати характеристику на головного бухгалтера буде керівник організації, хоча підготовка документа, як правило, покладається на іншого працівника, наприклад, співробітника служби управління персоналом.

Характеристика на бухгалтера для нагородження: приклад

Для підготовки характеристики на бухгалтера можна скористатися наступним прикладом .

Основне питання при написанні характеристики, як правило, становить опис заслуг і досягнень працівника, адже вони індивідуальні для кожного випадку.

Довідка

Проте, можна сформулювати деякі загальні рекомендації. Зокрема, для головного бухгалтера можна запропонувати відзначити такі досягнення, як:

 1. оптимізація ведення бухгалтерського обліку в організації (може виражатися в скороченні витрат часу на підготовку звітності, підвищенні її достовірності, організації внутрішнього контролю за оформленням господарських операцій),
 2. грамотне і своєчасне оформлення господарських операцій (як наслідок, швидкий доступ до необхідних документів, оперативна підготовка інформації за запитами структурних підрозділів),
 3. вдосконалення застосовуваної в організації системи обліку (наприклад, впровадження нового програмного забезпечення, внесення пропозицій щодо розроблення нових програм),
 4. успішне проходження перевірок контролюючих органів, в тому числі ФНС і Роструда (мала кількість претензій за підсумками перевірок або успішне оскарження таких),
 5. своєчасне і повне нарахування належних працівникам виплат (як наслідок, відсутність ризику звернення працівників зі скаргами до державних органів або до суду),
 6. моніторинг чинного законодавства в сфері бухгалтерського та податкового обліку, підготовка пропозицій щодо поліпшення результатів фінансової діяльності організації, зниження витрат,
 7. застереження керівництва компанії від дій, що тягнуть за собою фінансові ризики для компанії і т. п.

Крім того, в числі заслуг головного бухгалтера - керівника можна вказати успішну організацію роботи підлеглого йому структурного підрозділу: грамотний підбір персоналу для бухгалтерії, оптимальний розподіл навантаження в колективі, високі показники роботи підрозділу, своєчасне виконання покладених на нього завдань і ін.

Таким чином, характеристика повинна готуватися індивідуально і в залежності від що характеризується працівника включати оцінку його особистих і професійних досягнень, позитивні якості, конкретні приклади заслуг, що дають підстави для заохочення або нагородження даного співробітника.

Новости