Статьи

Форма ОС-4. Акт про списання основних засобів. Зразок і бланк 2019 року

 1. Що таке основні засоби
 2. Причини для списання
 3. Порядок проведення процедури
 4. Хто пише акт
 5. Як правильно скласти акт
 6. Зразок заповнення форми ОС-4
 7. Зразок заповнення зворотного боку форми ОС-4
 8. Як правильно оформити акт про списання основних засобів за формою ОЗ-4
 9. Як і скільки часу зберігати акт

Складання акта за формою ОС-4 відбувається тоді, коли організації необхідно списати з обліку якісь основні засоби.

ФАЙЛИ
Завантажити порожній бланк акта про списання основних засобів за формою ОЗ-4 .xls Завантажити зразок акта про списання основних засобів за формою ОЗ-4 .xls

Що таке основні засоби

До основних засобів належить будь-яке майно підприємства, що використовується для здійснення його діяльності: це можуть бути матеріали, техніка, прилади, обладнання тощо, іншими словами все, що задіяно в трудовому процесі.

Слід зазначити, що будь-які товарно-матеріальні цінності, придбані організацією для роботи, повинні значитися на її балансі. Після того як матеріали, обладнання або техніка приходять в непридатність, їх необхідно списувати.

Читайте докладніше статтю що таке основні засоби

Причини для списання

Як правило, причинами списання є фізичне зношення, моральне старіння, непоправна поломка, виробничий брак і т.д., тобто, по суті справи, будь-які незворотні недоліки майна, що перешкоджають його використанню.

Порядок проведення процедури

Для того, щоб списати з обліку основні засоби, необхідно для початку встановити їх непридатність для подальшого застосування. Для цього в компанії створюється спеціальна комісія, головним завданням якої є посвідчення факту дефекту, зносу і т.п.

До складу комісії повинно входити не менше трьох осіб, в тому числі матеріально-відповідальна особа.

Найчастіше в комісію включаються тільки штатні працівники підприємства, але в деяких випадках, це можуть бути і сторонні експерти, які володіють необхідними знаннями та навичками для того, щоб встановити безповоротну поломку, наприклад, особливо складного устаткування.

Після того, як майно буде визнано остаточно несправним, комісія складає спеціальний акт, на основі якого в організації пишеться наказ про списання основних засобів . Цей наказ в свою чергу служить обгрунтуванням для складання акта про списання.

Хто пише акт

Формуванням акта про списання займається все та ж комісія, яка визнала товарно-матеріальні цінності непридатними до застосування. Після того, як бланк буде заповнений, акт треба передати керівнику підприємства, без підпису якого документ не набуде законної сили.

Як правильно скласти акт

На сьогоднішній день акт про списання основних засобів можна писати в довільній формі, проте більшість працівників підприємств по старинці воліють використовувати в роботі раніше загальноприйнятних обов'язкові форми бланків. Їх перевага очевидно: не потрібно ламати голову над структурою і змістом документа, оскільки всі необхідні позиції в ньому позначені. До таких уніфікованим бланків відноситься і форма ОС-4. Цей акт може заповнюватися як при списанні одного об'єкта, так і відразу декількох.

Зразок заповнення форми ОС-4

 1. На початку документа, на його лицьовій стороні, вказуються:
  • найменування організації,
  • її ІПН,
  • КПП,
  • структурний підрозділ, до якого належить списується основне засіб.
 2. Далі пишеться підставу для списання - тут потрібно поставити посилання на будь-якої обгрунтовує документ (зазвичай це наказ керівника) і матеріально відповідальна особа (тут пишеться тільки ПІБ співробітника).
 3. З правого боку бланка вписуються:
  • код ОКПО фірми (можна знайти в установчих паперах),
  • дата списання основного засобу з бухгалтерського обліку,
  • номер і дата випуску документа, що став підставою для списання,
  • табельний номер матеріально-відповідального працівника.
 4. Трохи нижче вказується номер документа, дата його складання, причина списання.
 5. Справа відводиться місце для затвердження акту директором підприємства.

Справа відводиться місце для затвердження акту директором підприємства

Наступна частина оформлена у вигляді таблиці і стосується безпосередньо списаного майна:

 • в перший стовпчик вноситься назва основного засобу,
 • в другій-третій - інвентарний і заводський номери відповідно,
 • в четвертий-п'ятий дата випуску вироби і дата прийняття його на баланс організації.
 • в шостий стовпчик вноситься фактичний термін експлуатації (тобто той час, яке майно активно застосовувалося в роботі),
 • в сьомий - вартість об'єкта на момент його прийняття до обліку,
 • в восьмий - сума нарахованої амортизації,
 • в дев'ятий - залишкова вартість (значення в останньому пункті є різницею показників з двох попередніх стовпчиків).

в шостий стовпчик вноситься фактичний термін експлуатації (тобто той час, яке майно активно застосовувалося в роботі),  в сьомий - вартість об'єкта на момент його прийняття до обліку,  в восьмий - сума нарахованої амортизації,  в дев'ятий - залишкова вартість (значення в останньому пункті є різницею показників з двох попередніх стовпчиків)

Зразок заповнення зворотного боку форми ОС-4

Зворотний бік акта також містить дві таблиці. В першу вносяться індивідуальні параметри, службовці частиною характеристики об'єкта, в тому числі відомості про зміст дорогоцінних металів.

Далі під таблицею йде кілька рядків, в яких комісія, яка бере участь у списанні основних засобів, виносить свій висновок (в даному випадку про списання).

При необхідності вказується список додаткових документів, що йдуть як додаток до даного акту.

Потім комісія ставить свої підписи навпроти зазначених посад з ПІБ.

Остання таблиця включає в себе інформацію про:

 • вироблених витратах на списання основних засобів,
 • залишилися товарно-матеріальних цінностях, придатних до подальшого застосування,
 • коштів, виручених від реалізації списаного майна.

На завершення акт завіряється підписом головного бухгалтера організації.

Як правильно оформити акт про списання основних засобів за формою ОЗ-4

Акт можна заповнювати вручну або на комп'ютері.

Важлива умова лише одне: він повинен містити оригінали підписів керівника підприємства, а також членів комісії зі списання.

Завіряти бланк печаткою суворої необхідності немає - з 2016 року юридичні особи законом звільнені від обов'язку використовувати в своїй роботі різного роду кліше і штемпелі.

Акт складається мінімум в двох примірниках:

 • один з яких передається в бухгалтерію підприємства, щоб в подальшому на його підставі бухгалтер міг відобразити списання вказаного в акті майна,
 • другий залишається у матеріально-відповідальної особи, який потім віддає його на склад для того, щоб або утилізувати основне коштів або реалізувати його.

У разі необхідності можуть бути створені і додаткові копії акта.

Як і скільки часу зберігати акт

Весь період дії акт необхідно зберігати в складі іншої актуальної документації в окремій папці. Після того, як у нього закінчиться термін придатності, його потрібно передати в архів підприємства, де він повинен міститися термін, встановлений нормативними документами компанії або законодавством РФ (але не менше трьох років), після чого його можна знищити.

Новости