Статьи

Фіскальна (бюджетно-податкова) політика

Податки і державні витрати є основними інструментами фіскальної політики. Фіскальна (бюджетно-податкова) політика - це система регулювання економіки за допомогою змін державних витрат і податків.

Фіскальну політику в залежності від механізмів її реагування на зміну економічної ситуації поділяють на дві частини. Перша - це т.зв. дискреционная політика, яка проводиться на розсуд уряду і на основі його рішень. Друга - це політика т.зв. вбудованих стабілізаторів, тобто тих механізмів, які працюють в режимі саморегулювання і незалежно від прийнятих рішень самі реагують на зміну положення в економіці.

Дискреційна фіскальна політика - це свідоме маніпулювання податками і витратами, або активна фіскальна політика.

У період спаду стимулююча фіскальна політика складається з: збільшення державних витрат; зниження податків; поєднання зростання державних витрат зі зниженням податків. Така фіскальна політика забезпечує скорочення падіння виробництва.

В умовах інфляції і надмірного сукупного попиту стримуюча фіскальна політика складається з: зменшення державних витрат; збільшення податків; поєднання скорочення державних витрат із зростаючим оподаткуванням.

Автоматична фіскальна політика - це пасивна фіскальна політика, при якій необхідні зміни в рівнях державних витрат і податків вводяться автоматично.

Вбудовані стабілізатори автоматичної фіскальної політики підтримують економічну стабільність на основі саморегуляції. Як тільки економічна ситуація змінюється, в дію вступають механізми саморегуляції.

До числа вбудованих стабілізаторів відносяться:

  1. автоматичні зміни в податкових відрахуваннях в різні періоди економічного циклу. В період підйому податкові надходження зростають, забезпечуючи зниження купівельної спроможності населення і стримуючи економічне зростання, в період економічного спаду сума вилучення доходів зменшується, викликаючи збільшення купівельної спроможності, формуючи ефективний попит;
  2. сукупність посібників з безробіття і соціальних виплат, програми з підтримки малозабезпечених верств населення, що перешкоджають різкого скорочення сукупного попиту в періоди економічного спаду. В період підйому виплата різних допомог зменшується, стримуючи сукупний попит.

T. Maкeeвa

"Фіскальна (бюджетно-податкова) політика" та інші матеріали по темі "Макроекономіка"

Фіскальна (бюджетно-податкова) політика та інші   матеріали по темі Макроекономіка

Контакти

Зворотній зв'язок

Пошук по сайту

Всі розташовані на сервері матеріали є власністю їх авторів. Будь-яке відтворення, копіювання з метою комерційного використання цих матеріалів має узгоджуватися з авторами матеріалів.

© 1999-2019 www.inventech.ru
Москва

Новости