Статьи

Для кого призначена програма "1С: Управління торгівлею"?

 1. Сфера використання
 2. Спеціальний звіт "Рапорт керівникові"

Впровадження програмного комплексу  «1С: Підприємство 8

Впровадження програмного комплексу «1С: Підприємство 8. Управління торгівлею» дозволяє автоматизувати бухгалтерський і управлінський облік торгового підприємства. Будучи «гідним спадкоємцем» «1С 7.7. Торгівля і Склад », новий програмний продукт має більш широкий функціонал. Використовуючи дану платформу можна максимально автоматизувати весь спектр бізнес-процесів, характерних для торгового підприємства. У новій конфігурації заслуговують на увагу добре продумані і ретельно налагоджені алгоритми автоматизації наступних напрямків господарської діяльності підприємства:

 • Управління продажами (комісійна, роздрібна та оптова торгівля, планування і структурний аналіз ринків);
 • Управління закупівлями;
 • Управління логістикою (склад, графіки доставки товарів тощо.);
 • CRM-система.

Сфера використання

Конфігурація «1С: Управління торгівлею 8» призначена для широкого кола користувачів, в який входять:

 • Топ-менеджери підприємств, які отримали можливість, при виробленні управлінських рішень, оперативно реагувати на зміни ринкової ситуації;
 • Керівники і провідні фахівці відокремлених підрозділів;
 • Бухгалтера, яких програмний комплекс позбавить від більшої частини рутинної роботи;
 • Фахівці IT-підрозділів, які отримали сучасний інструмент оптимізації інформаційних потоків;
 • Системні інтегратори та співробітники консалтингових та аудиторських компаній, які використовують програму при проведенні комплексних і тематичних перевірок.

Конфігурація «1С 8: Управління торгівлею» включає в себе повну, постійно оновлювану базу первинних документів, яка дозволяє оперативно відображати в бухгалтерському обліку будь-які торговельні та складські операції.

У програмі реалізований механізм автоматичного обміну інформацією з базовою конфігурацією «1С: Бухгалтерія 8» і її попередницею - «1С: Бухгалтерія 7.7.».

Організація бізнесу з використанням функціональних можливостей «Управління торгівлею 8» дозволяє значно збільшити продуктивність праці всіх підрозділів організації торгівлі і підвищити ефективність використання всіх ресурсів компанії.

Як уже згадувалося, даний програмний продукт є потужним аналітичним інструментом, за допомогою якого можна проводити оперативний аналіз поточного фінансового стану підприємства.

Спеціальний звіт "Рапорт керівникові"

На особливу увагу заслуговує новий звіт «Рапорт керівнику», який не має аналогів в попередніх версіях програм сімейства 1С.

Це комплексний звіт, який формується на підставі даних бухгалтерського обліку. Звіт містить інформацію:

 • про обороти та залишки грошових коштів в касі і на банківських рахунках підприємства;
 • про кредиторську та дебіторську заборгованість;
 • про залишки (в кількісному і грошовому вираженні) товарів і динаміці їх оборотності;
 • про структуру власного і позикового капіталу.

Крім показників, що мають грошовий вираз, звіт дозволяє аналізувати відносні і нематеріальні показники, такі як:

 • ефективність окремих менеджерів і фокус-груп;
 • ефективність окремих проектів, зокрема, ефективність рекламних компаній.

«Рапорт керівнику» має дружній, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і гнучку систему налаштувань, яка передбачає автоматичне створення звіту в зазначений час і відправку отриманих результатів на електронну поштову адресу (адреси). Таким чином, керівники і власники підприємства мають можливість отримувати оперативні звіти про фінансовий стан підприємства, перебуваючи в будь-якому кінці земної кулі.

Новости