Статьи

чисті інвестиції

Запорукою процвітання будь-якої компанії, є ефективна   інвестиційна діяльність Запорукою процвітання будь-якої компанії, є ефективна інвестиційна діяльність . Це одна з важливих складових загального плану розвитку підприємства, її завдання полягає в постійному збільшенні активів.

Інвестиції представляють собою фінансові або матеріальні ресурси, спрямовані на реконструкцію або розширення виробництва, на підвищення якості послуг, що надаються і продукції, що випускається.

Один з видів інвестицій, які спрямовуються на збільшення розміру капіталу фірми, є чисті інвестиції.

Завдання такого виду інвестицій полягає в розширенні виробництва і зростання обсягу продукції, що випускається.

Чисті інвестиції це - валові інвестиції мінус амортизаційні відрахування.

Амортизаційні відрахування - це показник зносу основних фондів підприємства, куди входять будівлі, технологічне обладнання, транспорт і так далі.

Для кращого розуміння можна провести аналогію між чистими і валовими інвестиціями і доходом і прибутком.

Дохід підприємства являє собою кількість грошей, що надійшли від реалізації товару або надання послуг, а прибуток це дохід за мінусом всіх витрат пов'язаних з випуском продукції. У ролі прибутку виступаю чисті інвестиції, а дохід це валові інвестиції.

Види чистих інвестицій:

позитивні - валові інвестиції перевищують розмір амортизаційних відрахувань, це означає, що в кожному наступному році реальний обсяг виробництва буде вище, ніж в попередньому;

нульові - валові інвестиції дорівнюють розміру амортизаційних відрахувань, ця ситуація носить назву "нульового" зростання, така ситуації не веде до зростання обсягів продукції, що випускається;

негативні - розміри амортизаційних відрахування перевищують розмір валових інвестицій, в цій ситуації не забезпечується навіть відшкодування зносу капіталу. Це так звана "падаюча" економіка, тобто економіка, яка перебуває в стані глибокої кризи.

При зростанні обсягу чистих інвестицій відбувається збільшення доходу підприємства, але також є й інша сторона медалі, надмірне інвестування, як правило, завжди призводить до інфляції, а неповне до дефляції.

Домогтися правильного балансу можна за допомогою ефективних стратегій в податковій сере і в області витрат, а також у фінансово-бюджетних і кредитно-грошових заходах

Новости