Статьи

Автоматизація Архіву клієнтських досьє в великому банку

 1. Завдання проекту
 2. Вимоги до реалізації
 3. Рішення
 4. Облік архівних документів
 5. Формування коробів документів
 6. Маркування об'єктів зберігання
 7. Контроль руху документів
 8. Перевірка кредитних досьє
 9. Внутрішні і зовнішні замовлення
 10. Робочі місця користувачів
 11. Інформаційна безпека
 12. Робота з великими обсягами даних
 13. Міграція історичних даних
 14. Інтеграція з IBM FileNet
 15. результати

Рішення «Архів клієнтських досьє» дозволяє організувати роботу з великим масивом документів, які утворюють клієнтські (в тому числі кредитні) досьє та інші банківські документи (документи дня, ордера та ін.)

Замовником рішення виступив великий банк з розподіленою філіальною структурою.

У зв'язку з розширенням клієнтської бази Банку і значним збільшенням кількості оброблюваних паперових документів важливим стратегічним завданням стала організація роботи з великим масивом даних, які утворюють клієнтські досьє.

З метою зниження операційних витрат банку в частині змісту архівного фонду було прийнято рішення про запуск проекту з централізації паперового архіву та впровадження єдиної системи обліку документів.

В рамках проекту впровадження в усіх філіях Банку був виконаний перехід з попередньої системи обліку архівних документів на рішення «Архів клієнтських досьє», розробленого на базі ECM-системи DIRECTUM.

Завдання проекту

Команді проекту належало:

 • організувати в єдиній системі облік руху та зберігання таких документів банку:
 • досьє фізичних осіб;
 • досьє юридичних осіб;
 • документи класичного архіву.
 • автоматизувати процес з пошуку і внесення змін в юридичні досьє клієнтів;
 • автоматизувати процес введення сканованих документів досьє в систему;
 • організувати зберігання і забезпечити швидкий пошук і доступ до скановані документам, що входять до складу досьє;
 • інтегрувати архів з CRM-системами та модулями АБС;
 • організувати швидку ідентифікацію об'єктів архіву з використанням штрихкодування.

Вимоги до реалізації

Провівши аналіз і вивчивши потреби банку, проектною командою були сформульовані наступні ключові вимоги до реалізації:

 • зберігання інформації за трьома типами документів: документи фізичних осіб, документи юридичних осіб, документи класичного архіву;
 • створення досьє фізичних осіб і досьє юридичних осіб на основі даних, отриманих з фронтальних систем;
 • контроль повного циклу руху досьє клієнтів, інших документів банку при передачі документів як всередині банку, так і на зовнішнє зберігання;
 • топографія місцезнаходження документів;
 • перевірка комплектності кредитних досьє фізичних осіб з відправкою повідомлень по виявлених помилок;
 • маркування об'єктів зберігання за допомогою штрихкодирования;
 • ведення історії обробки документів;
 • обробка зовнішніх і внутрішніх замовлень досьє;
 • масове занесення скан-копій документів;
 • формування звітності;
 • рольової доступ до даних, що зберігаються в системі;
 • міграція історичних даних з існуючої системи обліку архівних документів.

Рішення

В рамках Рішення «Архів клієнтських досьє» було спроектовано і реалізовано 4 модуля:

В рамках Рішення «Архів клієнтських досьє» було спроектовано і реалізовано 4 модуля:

Процес обробки клієнтських досьє представлений на наступній схемі:

Облік архівних документів

Ролі архівних реєстрів документів в рішенні виконують довідники:

 • Досьє фізичних осіб;
 • Досьє юридичних осіб;
 • Документи класичного архіву.

Довідник Досьє фізичних осіб використовується для обліку всіх документів в розрізі укладених договорів та виданих банківських продуктів. При внесенні записів система предзаполняет поля картки, керуючись даними з єдиного сховища даних банку. Це дозволяє значно знизити ймовірність призначених для користувача помилок і скоротити час на первинну обробку документів.

Також в даному реєстрі ведеться облік досьє клієнтів АСВ і досьє орендарів сейфів.

Також в даному реєстрі ведеться облік досьє клієнтів АСВ і досьє орендарів сейфів

Довідник Досьє юридичних осіб. На відміну від досьє фізичних осіб, досьє по юридичній особі збирається протягом всієї роботи з клієнтом і не ведеться в розрізі відкритих рахунків. При внесенні записів система предзаполняет поля картки, керуючись даними із зовнішніх систем.

При внесенні записів система предзаполняет поля картки, керуючись даними із зовнішніх систем

При закритті рахунків в зовнішніх системах або їх переключеваніі, інформація по ним оновлюється в раніше створених картках досьє юр. осіб:

осіб:

Довідник Документи класичного архіву використовується для обліку документів, що формуються під фронт-офісах і підлягають зберіганню відповідно до вимог нормативно-правових актів. При внесенні записів, заповнення карток проводиться вручну.

При внесенні записів, заповнення карток проводиться вручну

Звітність по роботі з архівними документами реалізована за такими параметрами:

 • Кількість справ на стелажному зберіганні;
 • Кількість коробів на зовнішньому зберіганні;
 • Контроль відправки досьє з офісів;
 • Пошук досьє за номерами договорів.

Формування коробів документів

Ще один об'єкт обліку, задіяний у вирішенні - це короб. Документи можуть поміщатися в короб для пересилання документів між підрозділами банку або для відправки на внутрішнє або зовнішнє зберігання. Кожен короб може бути запломбований.

В рамках формування короба виконується ряд перевірок, що визначають можливість включення документа в короб. Всі результати обробки виводяться в протокол. Інформація про коробах фіксується в картках доданих документів.

Користувач завжди може подивитися поточний склад короба:

Користувач завжди може подивитися поточний склад короба:

Маркування об'єктів зберігання

Всі комплекти документів, що зберігаються в системі, маркуються за допомогою штрих-кодів, за якими в подальшому їх легко ідентифікувати. Штрих-коди можуть бути сформовані зовнішніми системами або в DIRECTUM.

Для формування штрихкодів в модулі передбачений генератор, який дозволяє роздрукувати масив об'єктів на звичайному папері або на спеціальних самоклеящихся стікерах, підганяючи розмір штрих-коду під задані розміри етикеток.

Для формування штрихкодів в модулі передбачений генератор, який дозволяє роздрукувати масив об'єктів на звичайному папері або на спеціальних самоклеящихся стікерах, підганяючи розмір штрих-коду під задані розміри етикеток

Всі обробки документів в модулі відбуваються за допомогою множинного зчитування штрих-кодів документів: включення в акти, додавання в архівні короба, пошуки і ін.

Для організації потокового сканування документів використовуються служби введення і перетворення DIRECTUM з автоматичною прив'язкою комплектів документів до карток реєстрів по штрих-коду.

Контроль руху документів

Для контролю руху оригіналів досьє і банківських документів будь-яке переміщення фіксується в системі за допомогою механізму створення актів прийому-передачі.

Актами фіксуються такі види переміщень:

 • внутрішня передача досьє фізичних осіб, досьє юридичних осіб та класичний архів;
 • внутрішній прийом, в тому числі на внутрішнє зберігання;
 • видача документів співробітникам банку;
 • передача досьє фізичних осіб по цесії;
 • вилучення документів;
 • знищення документів;
 • передача коробів на зовнішнє зберігання аутсорсинговим компаніям;
 • прийом коробів з зовнішнього зберігання від аутсорсингових компаній.

При формуванні акту користувач за допомогою штрих-кодів включає в нього картки оброблюваних документів або коробів. На підставі доданих записів система формує друковану форму з описом відправляються об'єктів.

При прийомі на внутрішнє зберігання або передачі на зовнішні зберігання система дозволяє вказати топологію зберігання: архів, місцезнаходження в архіві (№ стелажа). Всі реквізити місцезнаходження документа транслюються в його картку.

При складанні актів прийому-передачі система виробляє комплекс перевірок: визначення можливості здійснення дії, наявності прав на обробку, відповідність відправлених і прийнятих документів і ін. В разі відхилення від стандартної схеми роботи система видає відповідне попередження і формує повідомлення заінтересованим особам.

Користувач завжди може подивитися повну історію руху документа і поточне місцезнаходження з його картки.

Перевірка кредитних досьє

Фінансова ефективність банку багато в чому залежить від зниження операційних ризиків, пов'язаних з аудиторськими перевірками (накладення штрафів у разі неповного комплекту документів) або невиплатами кредитів клієнтами (оперативний збір документів для передачі в суд).

Для вирішення даного завдання в модулі передбачена додаткова перевірка досьє, виконувана співробітниками регіонального центру. При надходженні пакета документів, вони перевіряють наявність і коректність оформлення всіх необхідних документів. Результати перевірки заносяться в систему і, в разі наявності критичних помилок, досьє ставиться на контроль виправлення.

Результати перевірки заносяться в систему і, в разі наявності критичних помилок, досьє ставиться на контроль виправлення

На електронну пошту зацікавлених осіб приходять повідомлення:

На електронну пошту зацікавлених осіб приходять повідомлення:

Внутрішні і зовнішні замовлення

Для оперативного доступу до копій і оригіналів документів використовуються реєстри Замовлення і Зовнішні замовлення.

Співробітники підрозділів банку можуть сформувати замовлення на копію або оригінал документа і відправити в роботу відповідального по архіву, в якому знаходиться даний документ.

Співробітники підрозділів банку можуть сформувати замовлення на копію або оригінал документа і відправити в роботу відповідального по архіву, в якому знаходиться даний документ

В рамках процесу обробки внутрішніх замовлень здійснюється розсилка повідомлень зацікавленим особам.

Співробітники архіву при необхідності можуть замовити його доставку у оператора зберігання. Зовнішні замовлення формуються автоматично в розрізі оператора зберігання.

При отриманні замовлених коробів від аутсорсера замовнику надсилається повідомлення:

Робочі місця користувачів

З метою підвищення зручності роботи з рішенням, для модулів рішення налаштовані окремі обкладинки, на які крім основних дій розміщені посилання на призначені для користувача інструкції:

Інформаційна безпека

Оскільки клієнтські досьє відносяться до категорії персональних даних, то їх обробка повинна проводитися відповідно до Федерального закону від 27 липня 2006 р N 152-ФЗ. Відповідно до закону (гл.4, ст. 19, п.2), інформаційна система повинна:

 • мати механізм відновлення даних, модифікованих або знищених внаслідок несанкціонованого доступу до них - досягається налаштуванням резервного копіювання БД і / або дзеркалюванням;
 • встановлювати правила доступу до персональних даних - за допомогою груп користувачів в системі налаштована рольова модель, що обмежує доступ користувачів до реєстрів, їх записів і виконання дій з обробки;
 • забезпечувати реєстрацію та облік всіх дій, що здійснюються з персональними даними - в систему доданий механізм ведення розширеної історії, веде протокол дії по обробці та зміни записів реєстрів.

мати механізм відновлення даних, модифікованих або знищених внаслідок несанкціонованого доступу до них - досягається налаштуванням резервного копіювання БД і / або дзеркалюванням;  встановлювати правила доступу до персональних даних - за допомогою груп користувачів в системі налаштована рольова модель, що обмежує доступ користувачів до реєстрів, їх записів і виконання дій з обробки;  забезпечувати реєстрацію та облік всіх дій, що здійснюються з персональними даними - в систему доданий механізм ведення розширеної історії, веде протокол дії по обробці та зміни записів реєстрів

Робота з великими обсягами даних

Робота з архівом, як правило, має на увазі обробку великих масивів даних, тому гостро стоїть питання швидкості обробки.

Розроблене рішення побудовано з розрахунком на забезпечення високої швидкодії при масовій обробці документів відповідно до їх життєвим циклом (оптимізація запитів, додаткові індекси на таблицях БД). Швидкодія рішення успішно пройшло перевірку перевірено на масиві даних в 7 000 000 записів.

Міграція історичних даних

Для коректного ведення архіву інформація по всіх раніше отриманими від клієнтів документів повинна бути завантажена в систему. Тому перше з чого потрібно було почати - це конвертація і завантаження в систему DIRECTUM більш 5 500 000 історичних записів досьє і більше 200 000 електронних документів, загальним обсягом в 5 Тб.

Процес завантаження був ускладнений тим, що облік досьє юридичних осіб раніше не проводився. Тому для збору даних співробітниками Замовника була організована ревізія і штрихкодування документів. Зібрані дані по більш ніж 120 000 досьє були зведені в таблицю Excel, на підставі якої була проведена завантаження записів в Систему.

За досьє фізичних осіб і документам класичного архіву міграція даних проводилася безпосередньо з замінної архівної системи, при цьому розрахунковий час перенесення даних склало близько 1 тижня безперервної багатопотокової обробки.

Для повного перенесення електронних документів треба було 2,5 тижні.

Інтеграція з IBM FileNet

В рамках проекту було потрібно зробити налаштування використання IBM FileNet як сховище електронних документів для вирішення наступних завдань:

 1. Використання платформи FileNet для зберігання образів документів.
 2. Синхронізація метаданих документів і досьє для забезпечення можливості параметричного пошуку на стороні FileNet.
 3. Автоматичне розміщення файлів в каталогах FileNet по визначеним правилам класифікації документів.

результати

В результаті проекту впровадження рішення:

 • всі філії та офіси банку були переведені з існуючої системи обліку документів на використання комплексного рішення «Архів клієнтських досьє», що забезпечило централізований облік і зберігання досьє клієнтів і банківських документів;
 • автоматизований повний цикл руху документів, що підвищує контроль переміщення документів між підрозділами банку і знижує ризик втрати клієнтських документа;
 • автоматизований процес внесення і збагачення досьє юридичних клієнтів, що скорочує час на обробку документів;
 • реалізована інтеграція з фронтальними системами, що забезпечує створення карток досьє клієнтів на основі отриманих даних, в свою чергу це знижує ймовірність призначених для користувача помилок і скорочує час на первинну обробку документів;
 • автоматизований процес введення сканованих документів досьє в систему, що забезпечує швидкий пошук і доступ до скановані документам, що входять до складу досьє;
 • реалізована маркування з використанням штрихкодування, що дає можливість обробляти великий масив даних, за рахунок швидкої ідентифікації об'єкта;
 • автоматизований процес надання досьє за запитами, що збільшує швидкість виконання замовлень, в тому числі за запитами регуляторів.

В середньому за місяць:

Проходять реєстрацію 143 500 документів, в тому числі:

 • досьє фізичних осіб - 127 500;
 • досьє юридичних осіб - 14 800;
 • документи класичного архіву посилання - 1 100.

Вноситься 92 840 скан-копій документів, в тому числі:

 • досьє фізичних осіб - 11 600;
 • досьє юридичних осіб - 80 900;
 • документи класичного архіву - 260.

В архіві вже міститься:

 • 3 600 000 досьє приватних клієнтів банку.
 • 270 000 досьє юридичних осіб

З урахуванням розподіленої структури Замовника активна робота з архівом ведеться по 20 годин на добу 7 днів на тиждень.

Рішенням користуються 2 700 користувачів в 400 відділеннях банку.

Новости