Статьи

Аудит грошових коштів їх облік та аудит операція з грошовими коштами

 1. Навіщо потрібен облік і аудит грошових коштів
 2. Аудит операцій з грошовими коштами: проблематика і завдання
 3. Програма аудиту грошових коштів
 4. Аудит касових операцій
 5. Аудит операцій з готівковою валютою
 6. Аудит операцій по розрахункових рахунках
 7. Аудит операцій по валютних рахунках
 8. Аудит грошових коштів і грошових документів
 9. Аудит системи внутрішнього контролю
 10. Склад документації для аудиту грошових коштів
 11. Короткий план аудиту грошових коштів
 12. Висновки: завдання аудиту грошових коштів для підвищення ефективності бізнесу

Яка частина власності підприємства найбільш вразлива, і одночасно - що є найбільш динамічною складовою власності підприємства в його безперервної економічної діяльності? Звичайно, це гроші.

Грошові кошти на підприємстві - його головний рухає актив. Можна сказати, що грошові кошти практично єдиний актив, який неодмінно бере участь у всій діяльності, з ним має справу кожен підрозділ, сегмент і напрямок кожної ділянки роботи. Тому процес управління або користування грошима найбільш схильний до навмисним або випадковим порушень, а значить, грошові кошти потребують контролю і в систематичній аналітиці. Мовою фахівців цей процес називається «Аудит грошових коштів».

Навіщо потрібен облік і аудит грошових коштів

Поняття аудиту грошових коштів набагато ширше, ніж просто перевірка факту наявності ДС підприємства. Правильніше було б сказати, що ефективний облік і аудит грошових коштів - це систематичний і контроль сукупних фінансових процесів фірми, що демонструє менеджменту компанії фактичний розмір ресурсів в формі грошей, їх призначення, розмір додаткових запасів (припустимо в валюті або боргових паперах), а також правильність відображення фінансово-грошових операцій в звітних документах. Тільки кваліфікований облік і аудит грошових коштів може дати управлінській команді повноцінну картину фінансового стану підприємства і його нормативної звітності в максимально об'єктивному і незалежному варіанті.

Аудит операцій з грошовими коштами: проблематика і завдання

Основна проблема полягає в тому, що ДС на підприємстві знаходяться в безперервному русі. Рано чи пізно на успішному підприємстві обсяг операцій з грошовими коштами досягає таких розмірів, що аудит операцій з грошовими коштами стає вимушеним заходом, без якої управляти підприємством в розрізі фінансово-економічної діяльності стає практично неможливо.

Актуальність використання цього інструменту в управлінні підприємством наростає пропорційно тому, як збільшується обсяг коштів підприємства, які використовуються в щоденній економічної діяльності. Тобто абсолютно зрозуміло, що фірмі, у якої десять проводок в місяць, аудит грошових коштів не потрібен.

Але для економічно активних підприємств в якийсь момент стає очевидним факт, що без кваліфікованого аудиту грошових коштів неможливо скласти фінансову документацію або думка про актуальний стан бухгалтерської звітності цього самого підприємства.

Додамо до цього, що обсяг грошового руху в рамках успішного підприємства постійно збільшується, і його практично неможливо контролювати постфактум. Тому сьогодні складно уявити успішні підприємства з великою кількістю грошових коштів, які б не використовували інструменти аудиту грошових коштів в управлінні фінансами систематично. Разовими перевірками чи можна вирішити хоч якісь складнощі, тому, як було зазначено на початку даної статті, тільки систематичні заходи грошового аудиту, що включають перевірки правильності обліку грошових коштів та їх еквівалентів, можуть допомогти управлінській команді підприємства вирішити найважливіше завдання в області фінансового менеджменту компанії.

Програма аудиту грошових коштів

Комплексна перевірка ДС складається з декількох великих блоків, які іменуються по-різному, але всередині мають ідентичний складу операцій:

 • Аналітика на ділянці касових операцій;
 • Перевірка валютних взаєморозрахунків фірми;
 • Комплексна перевірка операцій по карбованцевих рахунках;
 • Аналітика роботи по валютним безготівковими операціями;
 • Перевірка складу грошових документів і коректності ведення;
 • Оцінка і атестація системи внутрішнього контролю.

На кожному із зазначених етапів перевіряється специфічна інформація про діяльність компанії в розрізі фінансів, але все без винятку блоки володіють схожими властивостями.

На кожному із зазначених етапів перевіряється специфічна інформація про діяльність компанії в розрізі фінансів, але все без винятку блоки володіють схожими властивостями

Малюнок 1. Аудит грошових коштів складається з декількох великих блоків

Всі внутрішні операції фірми, які якимось чином пов'язані з рухом та обліком грошових коштів, потрапляють в поле зору фінансового аудиту за визначенням. Такі операції розумно перевіряти суцільним методом.

Цей метод полягає в нерозривності перевірки всіх звітних документів і регістрів бухгалтерського обліку незалежно від умовного поділу на блоки аудиту. Тобто, перевіряючи одну ділянку обліку, хороший фахівець перевірить пов'язані документи іншого і навпаки.

В рамках подібної перевірки дані по рухах і залишках грошових коштів порівнюються з балансовими даними і даними ділянок економічної діяльності. Суцільним методом перевіряється або вибірка документів за якийсь певний період, або всі документи відразу. Коли аудиторська команда в рамках аудиту грошових коштів має можливість перевірити всі грошові документи без винятку, ефективність цього процесу підвищується в рази. Це дозволить не тільки вирішити основну задачу, а й перевірити дотримання стандартів ведення бухгалтерської фінансової документації шляхом зіставлення між собою більш широкого кола інформаційних даних. Це вірно і по визначенню, тому що аудитор одночасно перевіряє як фактичний стан і стандарти виконання, так і інформацію, відображену в обліку грошових операцій. Крім того, такий метод дозволить відразу виключити можливі помилки.

Запрошуємо на безкоштовний вебінар

23 липня об 11:00

1 годину

Процес ускладнюється тим, що число операцій з грошовими коштами всередині фірми може бути настільки значним, що сама перевірка потребує тривалого часу на виконання, хоча по механіці вона досить проста. Тому в багатьох компаніях при проведенні аудиту грошових коштів, суцільну перевірку здійснює не один контролер, а кілька, що знижує ризик ненавмисного помилки. По-перше, при наявності додаткового контролю документація перевіряється один за одним, а по-друге, при послідовному подвійному або потрійному контролі набагато легше виявити невідповідності, допущені помилки і зловживання працівників фірми і третіх осіб.

Зловживання коштами - одна з найактуальніших проблем будь-якого бізнесу. В цьому плані компанії набагато менш захищені від наслідків дій свого персоналу, ніж навпаки. Тому саме такий управлінський важіль, як аудит грошових коштів на підприємстві, і в більшій мірі - сам систематичний контроль грошей в компанії, дозволить в реальному житті нівелювати цю актуальну для сучасного світу проблему. Пригадується приказка про те, що «не крадуть тільки власники», але навіть це, бувало, спростовував аудит грошових коштів. Хоча здавалося б ...

Аудит касових операцій

Аналітика касових операцій є першою частиною перевірки, з якої, як правило, починає свою роботу команда фінансового контролю. Це обумовлено тим, що на ділянці роботи з готівкою найвищий ризик банальних крадіжок і ненавмисних помилок персоналу фірми. Тому при підготовці перевірочних заходів за цим блоком з боку аудитора розробляється послідовна схема перевірки, яка охоплює його ключові ділянки:

 • Аналітика стану касової дисципліни;
 • Аналіз процесів списання ден. коштів;
 • Перевірка грошових документів каси;
 • Аналіз стандартів роботи з грошовими коштами;
 • Перевірка касового обліку.

Малюнок 2.

Аудит операцій з готівковою валютою

Перевірка валютних розрахунків фірми є одним з найбільш трудомістких і серйозних питань в процесі фінансового аудиту:

 • Оцінка процесу роботи з валютою;
 • Аналіз касових ордерів;
 • Аналіз використаних курсів валют.

Малюнок 3.

Аудит операцій по розрахункових рахунках

Контроль діяльності по рублевих банківських рахунків - ділянку аудиторської перевірки, що вимагає від аудитора послідовності і двостороннього зв'язку з банком, в якому компанія має відкриті рахунки.

Більшість компаній-резидентів мають превалюючий обсяг рублевих безготівкових операцій, і відповідно на частку цієї ділянки припадає найбільша кількість потенційних порушень. Мова не йде відразу про правопорушення, скоріше, це ненавмисні помилки в розрахунках, які виникають через людський фактор.

 • Чек на відповідність сум з виписок по і сум з бізнес-документації;
 • Перевірка зарахування грошових коштів на рахунки;
 • Обгрунтованість платежів і переказів, а також чек візування скоєних платежів;
 • Аудит бухгалтерського відображення операцій по рахунках;
 • Оцінка коректності відображення операцій з конвертації рублів;
 • Перевірка нумерації і достовірності банківських виписок;
 • Перевірка оригінальності документів з банку.

Малюнок 4.

Аудит операцій по валютних рахунках

Перевірка операцій з грошовими коштами на валютних рахунках, схожа з аудитом по розрахункових рахунках, проводиться за планом, що включає наступні ділянки:

 • Законність застосування валютних операцій;
 • Відповідність сум виписок і підтверджують грошових документів;
 • Коректність розрахунків по ЗЕД;
 • Своєчасність продажу валютної виручки;
 • Коректність відображення валютних операцій в обліку;
 • Коректність визначення і відображення курсів.

Малюнок 5.

Аудит грошових коштів і грошових документів

Перевірка складу грошових документів - це сукупність оцінки та атестації затвердженого порядку ведення документації, а також його відповідності встановленим стандартам і нормативним вимогам. Перевірка грошових документів включає в себе наступні ділянки:

 • Установка коректності обліку грошових документів;
 • Перевірка правильності ведення грошових документів.

Малюнок 6.

Аудит системи внутрішнього контролю

Система внутрішнього контролю на підприємстві сама створює передумови для систематичного використання такого інструменту, як облік і аудит грошових коштів організації. Однак на ділянках виконання операцій також необхідно створити систему безперервного внутрішнього контролю та проводити регулярний аудит грошових коштів і грошових документів, оскільки посадові особи-виконавці мають практично необмежений доступ до засобів компанії, і нерідко власність фірми в еквіваленті готівкових та безготівкових грошей стає об'єктом розкрадання саме бухгалтерів , касирів і фінансистів.

Тому, починаючи роботи по всім блокам плану аудиту операцій з грошовими коштами, перевіряючому аудитору доцільно зрозуміти, яким чином влаштований внутрішній контроль на фінансово-бухгалтерському ділянці. Основна мета перевірки - оцінити такі питання внутрішнього фінансового контролю:

 • Жорсткість вимог з дисципліни;
 • Внутрішній контроль операцій з готівкою;
 • Санкціонування платежів і переказів;
 • Особиста відповідальність персоналу;
 • Контроль операцій по рахунках і звірок;
 • Умови для забезпечення схоронності грошей;
 • Регулярність перехресних перевірок;
 • Залученість головного бухгалтера;
 • Наявність розробки нормативної документації та стандартів;
 • Проходження персоналом необхідного навчання.

Малюнок 7.

Склад документації для аудиту грошових коштів

В ході аудиту грошових коштів фахівець з контролю звертається до документів фінансово-господарської діяльності підприємства і аналізує їх. Незалежно від блоку, схильного аудиторської перевірки, аудитор може і повинен при необхідності запитувати і порівнювати всі документи, які доцільно використовувати в рамках своєї роботи. Послідовний список матеріалів для роботи може виглядати наступним чином:

 • Касова книга;
 • Звіти касира;
 • Первинна документація;
 • Чекові книжки;
 • Виписки по рахунках з додатком грошових документів;
 • Документи, що підтверджують діяльність фірми;
 • Журнали реєстрації;
 • Облікові регістри по рахунках;
 • баланс;
 • Звіт про рух грошових коштів;
 • Управлінська звітність.

Малюнок 8.

Короткий план аудиту грошових коштів

Щоб отримати очікуваний ефект від контрольних заходів, необхідно детально і чітко розглянути фінансову сторону діяльності компанії під різними кутами, склавши план аудиту грошових коштів:

 • Перевірити наявність, збереження, умови зберігання ДС підприємства в цілому, а також детально розглянути порядок зберігання готівки, цінностей, цінних паперів та інших грошових документів фінансового характеру на підприємстві.
 • Перевірка порядку і стандартів оформлення грошових документів по прибуткових і видаткових операцій з грошовими коштами в готівковій та безготівковій формі.
 • Методи зберігання та ведення чекових книжок, касової книги та книг обліку інших операцій.
 • Оцінити правильність операцій з видачі грошових коштів з каси підприємства та їх внесення в касу, запропонувати раціональне удосконалення цього важливого процесу.
 • Провести незалежну оцінку лімітів, їх дотримання і раціональності обраних розмірів: надмірність або недостатність коштів підприємства може позначатися на діяльності фірми в негативному ключі.
 • Проаналізувати руху за відкритими банківських рахунків підприємства.
 • Оцінити весь комплекс взаємопов'язаних або відокремлених фінансових операцій з готівкою компанії, включаючи видачу з каси на господарські витрати, відрядження і т.д. Запропонувати в рамках аудиту способи оптимізації цих процесів.
 • Провести аналітику в області операцій касового обліку, ведення касової книги і обліку за іншими цінностями. Перевірити відповідність фактичних значень і відображених в облікових документах даних минулого.

Відеозаписи минулих вебінарів по темі «Управлінський облік / МСФЗ»

Висновки: завдання аудиту грошових коштів для підвищення ефективності бізнесу

В рамках аудиту операцій з грошовими коштами аудитор не тільки розглядає грошові документи певної фірми і роботу її бухгалтерського та фінансового підрозділів. Він одночасно контролює дотримання підприємствами нормативних положень ЦБ щодо поводження з грошовими знаками.

Головною метою подібної діяльності стає не тільки перевірка дотримання законності, повноти та достовірності при відображенні даних обліку підприємства, але, перш за все, дати менеджменту підприємства чітке розуміння фінансового стану компанії. З цього випливає, що розглядати і використовувати облік і аудит грошових коштів організації необхідно у вигляді управлінського інструменту.

Постановка систематичної системи аудиту грошових коштів і системи внутрішнього контролю на підприємстві - дуже важке завдання. Цей процес не можна структурувати і залишити працювати назавжди. Навпаки, його необхідно постійно вдосконалювати і розвивати, незважаючи на те, що він є найбільш трудомістким видом аудиторської перевірки.

Організація і вдосконалення системи фінансового аудиту на підприємстві потребують не тільки внутрішніх зусиль менеджерів компанії, але і інвестицій. Але абсолютно точно, ефект від впровадження системи обліку та проведення систематичних аудитів коштів і фінансового стану компанії позитивно позначиться на підсумкових результатах фінансово-економічної діяльності підприємства.

Новости