Статьи

Акт введення в експлуатацію обладнання

  1. Перед оформленням акту про воду в експлуатацію
  2. Основні правила складання акта про воду в експлуатацію
  3. Інструкція з написання акта про воду в експлуатацію

Оформлення акта щодо введення в експлуатацію обладнання відбувається завжди, коли на підприємство приходить нове обладнання, оскільки з моменту його надходження виникає необхідність зафіксувати початок його використання і внести в якості основних засобів в бухгалтерський облік.

ФАЙЛИ
Завантажити порожній бланк акту введення в експлуатацію обладнання .doc Завантажити зразок заповнення акту введення в експлуатацію обладнання .doc

Перед оформленням акту про воду в експлуатацію

Якщо обладнання потребує будь-яких випробувань і перевірок, то перш ніж скласти даний акт всі подібні процедури повинні бути проведені і завершені.

Як правило, нове обладнання перевіряють на предмет дефектів, вад, шлюбу, несправностей, а також на те, чи відповідає воно прийнятим на підприємстві нормативам і стандартам, вимогам охорони праці і пожежної безпеки.

Всіма цими процедурами займається спеціально створена комісія, в складі не менше двох осіб, яку призначає окремим наказом керівник організації.

Основні правила складання акта про воду в експлуатацію

Даний документ не має уніфікованої, обов'язковою до використання форми, тому він може бути складений як у вільному вигляді, так і за розробленим і затвердженим всередині підприємств шаблоном. Акт може бути написаний на звичайному аркуші формату А4, або ж на фірмовому бланку організації.

Він в обов'язковому порядку повинен включати відомості про підприємство, на якому вводиться в експлуатацію обладнання, а також докладну інформацію про його найменування, технічні характеристики, умови використання і т.д. Чим складніше обладнання, тим більш докладні відомості про нього потрібно прописувати і тим більше пунктів може містити акт.

В даному документі повинно бути вказано відповідність вводиться обладнання внутрішнім вимогам організації і стандартам закону, а також зафіксовано наявність зауважень або виявлених несправностей. Якщо факти шлюбу підтверджуються, то на обладнання повинен бути складений спеціальний дефектний акт і до усунення недоліків обладнання не може бути введено в експлуатацію.

Слід пам'ятати про те, що після підписання акта про введення обладнання в експлуатацію на нього починає діяти гарантія виробника.

Інструкція з написання акта про воду в експлуатацію

  1. У першій частині документа пишеться його назва, а також коротко позначається його суть (в даному випадку «про введення в експлуатацію обладнання»). Рядком нижче зазначається населений пункт, в якому створюється акт і дата: число, місяць (прописом), рік. Потім вписується склад комісії, яка перевіряла обладнання: вписуються посади співробітників, а також їх прізвища, імена, по батькові. Тут же слід зробити посилання на наказ директора, який призначив комісію (вказати повну назву підприємства, прізвище, ім'я, по батькові, керівника, номер і дату наказу).
  2. В основній частині засвідчують факт вивчення і перевірки обладнання комісією. Тут треба вписати його найменування, заводський номер, технічні характеристики, назва підприємства-виробника, місце виготовлення обладнання, тощо параметри. Тут же фіксуються нормативні акти, закони, документи, на основі яких проводилася перевірка і її терміни.
  3. У третю частину документа вносяться відомості про стан та якість вводиться в експлуатацію обладнання. Якщо воно в доброму стані, то це слід зазначити, якщо ж в ньому є якісь дефекти і несправності, то це слід також позначити. При наявності зауважень, їх потрібно вписати в акт з усіма подробицями. Далі слід внести пункт про проведені пуско-налагоджувальних роботах, а також про те, що обладнання відповідає всім вимогам безпеки (пожежної, технічної, екологічної, промислової).

    На закінчення в цій частині окремим пунктом потрібно резюмувати те, що обладнання витримало випробування і готове до експлуатації.

На закінчення в цій частині окремим пунктом потрібно резюмувати те, що обладнання витримало випробування і готове до експлуатації

Передостання частина документа містить висновки по всій вищезазначеної процедури. Якщо претензій до обладнання немає, то тут потрібно вписати, що обладнання вводиться в експлуатацію з такого-то числа за таким-то адресою (вказується адреса підприємств, на якому воно буде використовуватися).

Якщо претензії існують, то слід написати «не готове до використання до усунення виявлених дефектів». Далі потрібно внести пункт про гарантійне обслуговування.

Після внесення всієї інформації в акт вписуються посилання на всі додатки до нього з номерами і датами.
Після внесення всієї інформації в акт вписуються посилання на всі додатки до нього з номерами і датами

Акт повинен бути завірений підписами перевіряє комісії. Документ можна також засвідчити печаткою, але не обов'язково, оскільки з 2016 року наявність печатки у юридичних осіб не є вимогою з боку закону, а носить добровільний характер.

Новости