Статьи

Акт на списання матеріалів

 1. Форма акта на списання матеріалів
 2. Приклад акту на списання матеріалів
 3. Зразок акту передачі матеріальних цінностей
 4. Бланк акту передачі матеріальних цінностей
 5. Дивіться відео Підрядні роботи. Акт прийому-передачі.
 6. Бланк акта на списання матеріалів
 7. Бланки актів на списання матеріалів

Матеріали являють собою речовинний резерв, який купує організацією для виробництва або обслуговування певного процесу. Всі вони фіксуються на встановлених рахунках.

У тому випадку, якщо виявлено факт виявлення дефекту або пошкодження, здійснюється їх списання. Для того щоб це зробити, потрібно виконати встановлені інструкції. Відбувається це в певному порядку:

1. Насамперед, потрібно організувати комісію, що складається з осіб матеріально відповідальних. Вони уповноважені оформити акт списання матеріалів - особливе свідчення, що включає в себе дату, ПІБ і займані посади осіб цих зборів, перелік списаних матеріалів, їх обсяг, вартість і причину, по якій вони списуються. Підписувати акт повинні всі представники комісії, після чого він затверджується главою підприємства.

2. Після цього, бухгалтер відображає балансову ціну списаних матеріалів (рахунок К10) і розміри пошкодження або недостачі в рамках безпосередньої убутку (Д94). Ці записи здійснюються на основі акту зняття матеріалів з балансового обліку. У разі якщо в цьому задіяні винні особи, розрахунки проводяться з кадрами по компенсації матеріального збитку (рахунок 73, субрахунок 2).

3. Якщо списування відбувається через природної катастрофи, здійснюється наступна позначка: Д99 "прибутки і збитки" К10. Подібна дія здійснюється на основі не тільки акту на зняття з лімітного обліку матеріалів, а й довідки з бухгалтерії.

Форма акта на списання матеріалів

Зняття з балансового обліку здійснюється через певну відомість, індекс якої обумовлений найменуванням матеріалу і галузі. Наприклад, акт списання матеріалів м 29 вдає із себе звіт про витрати будівельних матеріалів.

Форма подібного акту вважається підставою для їх списання і для звірки фактичних витрат будматеріалів з певними нормами витрат. Відомість за формою М-29 створюється окремо для кожного об'єкта і ведеться протягом року старшим виконробом (начальником стройучастка) з потрібними для цього числом вкладних аркушів.

Перед початком будівництва ПТО організації заповнює 1-й розділ форми 29, вказуючи норму потрібних матеріалів. Після цього виконроб фіксує в ній обсяги виконаних робіт.

Наступний (другий) розділ відображає витрати матеріалів під час будівництва, які вказуються виконробом і зіставляються (їм же) з виробничими обсягами.

Щомісяця, в період будівельно-монтажних дій, виконроб робить звіт по витратах матеріалу і його перевитрати, при цьому, вказуючи їх причини. Цей звіт він повинен щомісячно пред'являти в ПТО і бухгалтерію.

Для наступного місяця виконроб отримує його лише після перевірки начальника та його затвердження.

Для додавання даних в форму 29 основою вважаються такі первинні облікові документи, як транспортна накладна, форма КС-6 (облік проведених дій), порядок витрати будматеріалів.

У подібних організаціях їх списують по комплектувальної карті, яка оформляється в 3-х примірниках. Щомісяця виводяться відомості після закінчення року показують залишкову частину по всіх категоріях матеріалів (бетону, піску і т.д.) і за індивідуальним характером робіт (обробці, інженерних комунікацій і т.д.).

Після аналізу всіх документів ПТО і бухгалтерія спільно готують акт, згодом засвідчується підписом членів зібраної комісії і затверджується 1-м керівником будорганізації.

Приклад акту на списання матеріалів

Акт на списання матеріалів обов'язковий не тільки для того, щоб в ході будівельних робіт у підрядній організації не з'являлися всілякі суперечливі питання про витрату матеріалів.

Для органів контролю (аж до інспекції по податках) він є підкріплювальним і підтверджує витрата документом. Створюється акт списання на основі свідоцтва проведених робіт (КС-2).

Важливий момент, який потрібно враховувати, це той факт, що норми списання визначаються в строгій відповідності з розцінками акту КС-2.

У прикладі заповнення відомості на списання матеріалів можна побачити, скільки матеріалу було визначено нормативними мірками і який обсяг був реально витрачений.

Тим самим можна без зусиль визначити їх реальну економію або можливий перевитрата. За правилами заповнення цього документа, в ньому повинна бути неодмінно зафіксована наступна інформація:

 • - день (календарний) складання документа;
 • - місце проведених робіт;
 • - всі представники комісії (з іменами і їх займаними посадами);
 • - найменування матеріалу і його обсяг;
 • - ціна і загальна вартість;
 • - підписи членів комісії та начальника підприємства.

Таким чином, акт списання - це документ вельми корисний, причому не тільки для звітності, а й для самих керівників: він дає можливість елементарно простежити матеріальний витрата на дорученій будівельному об'єкті.

Зразок акту передачі матеріальних цінностей

Для реєстрації факту прийому і передачі матеріальних цінностей формується належний акт, де вказуються якісні показники цінностей, переданих під відповідальність на зберігання.

Цей документ підписується зберігачем і поклажодавцем і є документальним свідченням пересування цінностей. Число зразків даного акту і їх комплектація визначається окремо в кожному конкретному випадку, так як залежить від ситуації і виду цінностей.

Матеріальні цінності передаються як на зберігання побутове, так і передбачає особливі умови заощадження. Відповідно, акт списання матеріалів на увазі, спочатку, зберігання побутове.

Передача і отримання оформляються актом, який складається згідно з обумовлений термін договору зберігання. Тут може бути вказаний як певний часовий проміжок, так і період з визначенням "до запитання". Тут потрібно чітко розрізняти подібні документи за своїми типовими особливостями:

 • - акт прийому-передачі матеріальних цінностей на зберігання;
 • - прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей;
 • - прийому-передачі основних засобів;
 • - передача грошових коштів.

Зрозуміло, що договір зберігання має на увазі передачу речі з її подальшим поверненням. Даний ознака дозволяє зробити відміну зберігання від охоронних зобов'язань.

В останньому випадку ні передача, ні повернення речі не включені. Крім цього, слід враховувати, що при наявності договору зберігання передачу і повернення матеріальних цінностей можливо проводити через оформлення і затвердження традиційних накладних з заміткою, що передача виробляється на зберігання під відповідальність.

Бланк акту передачі матеріальних цінностей

Акт передачі матеріальних цінностей - необхідна свідоцтво, оформлення якого є мірою загальнообов'язкової при обліку наявності зберігання товарно-матеріальних або інших цінностей.

Законодавством РФ встановлена ​​єдина форма подібного документа - МХ-1 (код 0335001 по ОКУД). Кожному підприємству надається право заповнення цієї готової форми або на її подобі розробити власний бланк, якщо є потреба у звуженні або, навпаки, для введення додаткових граф або листів в документі. Однак, суворо забороняється кардинальна зміна, а також виключення реквізитів, встановлених законодавством.

Так як дане свідоцтво є двостороннім, складається він в 2-х зразках, також як і акт списання матеріалів. Заповнюється бланк і зберігачем, і поклажодавцем.

У ньому потрібно чітко кваліфікувати передається товар або іншу цінність, детально вказавши його істотні показу. Дуже істотний ціновий еквівалент переходить товару, з огляду на те, що організація-зберігач представляється фігурою матеріально відповідальною.

За фактом втрати або інших позаштатних обставин вона повинна буде компенсувати завдані збитки, сумірний з ціновим гідністю переданої матеріальної цінності.

Дивіться відео Підрядні роботи. Акт прийому-передачі.

Акт прийому-передачі

Бланк акта на списання матеріалів

Бланк акта на зняття з балансового обліку матеріалів носить характер довільний - уніфікованої форми подібного документа немає. Залежно від специфіки організації і виду матеріалу форму акта бухгалтер розробляє самостійно.

І незважаючи на те, що такий документ для полегшення роботи з документацією можна не складати (через відсутність встановленого бланка), податкова інспекція грунтовно перевіряє саме документальне підтвердження про витрати матеріального плану. Тому існують деякі правила для заповнення бланків.

Складається акт списання матеріалів таким чином:

 • - вгорі (правої його частини) ставиться підпис начальника організації (з розшифровкою підпису і зазначенням займаної посади);
 • - далі йде дата і місце складання документа;
 • - потім - перерахування представників комісії (ПІБ, посади і підписи);
 • - причина вилучення з балансу матеріалів (розкрадання, псування, непридатність для подальшого використання і т.п.);
 • - таблична частина бланка призначена для переліку списаних матеріалів, їх обсяг і вартість (сума вказується прописом).

);  - таблична частина бланка призначена для переліку списаних матеріалів, їх обсяг і вартість (сума вказується прописом)

Бланки актів на списання матеріалів

Будь-яка фірма або підприємство набувають матеріали, а після витрачають їх на всілякі потреби. Для цього оформляються належні відомості:

1. Для регулярного виведення матеріалів зі складу існують лімітно-забірні карти. На будівництві, наприклад, це буде цемент або цегла. Заповнення таких бланків робиться з розрахунком на місячний термін. При цьому, один зразок зберігається на складі, а інший - у матеріально відповідальної особи. Після закінчення терміну документ віддається бухгалтеру для фіксування вибуття матеріалів.

2. Разовий відпуск товару фіксується в накладній або вимозі на його висновок. При знятті з балансового обліку бухгалтер вказує як рахунок матеріалів, так і розрахунок витрат. Однак в бухгалтерії матеріальний витрата враховується лише у фінансовому еквіваленті. З огляду на те, що матеріали надходять неоднаковими частинами, в різний час і за різними цінами, діє кілька варіантів для зняття їх з балансового обліку:

 • Метод середньозваженої вартості. Середня вартість одиниці (на основі отриманого товару і його обсягу) множиться на кількість списаних матеріалів;
 • Метод ФІФО. Спочатку списуються матеріали 1-ї партії, а потім наступні;
 • Метод ЛІФО. Спочатку знімається з обліку остання партія, а потім - перше надходження матеріалів. Цей спосіб часто застосовується в будівництві, результат якого записується в акт списання матеріалів м 29;
 • Метод ідентифікації. Зняття з балансового обліку тут проводиться за собівартістю одиниці матеріалу.

При заповненні бланків даних актів вказуються всі необхідні дані: номер, дату, матеріал, кількість, ціну, місце зберігання, причину списання та загальні витрат.

Крім підпису комісії (3 людини) і друку керівника, подібний акт підписує і особа матеріально-відповідальне, яка не є членом комісії.

Новости