Статьи

Як правильно скласти акт на списання основних засобів

 1. причини списання
 2. Порядок дій
 3. документи
 4. Проводка - особливості
 5. Комісія
 6. інші нюанси

Акт на списання основних засобів повинен вміти складати кожен бухгалтер, оскільки на будь-якому підприємстві рано чи пізно оформлення згаданої процедури необхідно здійснювати Акт на списання основних засобів повинен вміти складати кожен бухгалтер, оскільки на будь-якому підприємстві рано чи пізно оформлення згаданої процедури необхідно здійснювати.

Правильне заповнення документів дозволяє уникнути багатьох проблем в майбутньому і забезпечити точне відображення в звітності реальної ситуації, наявної на підприємстві.

причини списання

Компанія може списати зі свого балансу найрізноманітніші об'єкти:

 • обшарпані споруди;
 • дефектний автотранспорт;
 • виробниче обладнання застаріле або зламане;
 • інше майно.

Причина в цілому одна - прихід в непридатність.

Все, що є основними засобами, списують лише в тому випадку, якщо відновити його неможливо або економічно невигідно. Також необхідно відзначити, що передача основних засобів від однієї підпорядкованої структури до іншої в межах підприємства не вважається вибуттям і відповідно не оформляється списанням.

Читайте також: Чи будуть виселяти валютних ипотечников

Порядок дій

У разі якщо врахована вартість того чи іншого що стало непридатним об'єкта вибуває, відповідні дії завжди знаходять відображення в бухгалтерській звітності, а конкретно в доходах-витратах.

На підставі дебету за рахунком під номером 91, вказують, що виробляється вибуття майна з приведенням його залишкової вартості. В кредит же враховують:

 • вартість зносу;
 • можливий прибуток після продажу об'єкта або передачі його на правах оренди.

Само по собі правильніше списання проводиться після відкриття рахунку 01 і ще додаткового субрахунку під це конкретне списання.

документи

Процедура здійснюється обов'язково з оформленням низки документів. Це може бути:

 • форма акта ОС-1 (будь-яких заходів, крім капітальних споруд);
 • ОС-1а (для всієї нерухомості);
 • ОС-1б (оформляється при груповий передачі власності).

Бланк конкретно форми ОС-4 заповнюється в такому порядку:

 • вгорі вказується назва компанії;
 • нижче - ІПН;
 • далі - КПП;
 • після цього наводиться найменування структури, за якої основний засіб було закріплено;
 • наводяться і підстави для вибуття майна з посиланням на відповідне розпорядження керівництва (без конкретизації), і особа, яка несе матеріальну відповідальність на місці.

На правій стороні вписують:

 • ОКПО підприємства;
 • дату виключення власності з бухгалтерських документів;
 • табельний номер співробітника, відповідального матеріально;
 • причину списання;
 • вихідний номер і дату складання акта.

Форма завіряється власноруч директором.

Даний приклад дозволить створити більш чітке уявлення про заповнення:

http://images.vfl.ru/ii/1495878005/e5edc8d1/17366162.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1495878047/16fd7694/17366166.jpg

Проводка - особливості

Якщо зняття з балансу проводиться через остаточного зносу, алгоритм передбачає списання:

 • початкової вартості;
 • амортизації;

Крім того, проводиться ще видалення безпосередньо з переліку амортизованих ОС.

Оформлення виявленої недостачі супроводжується вказівкою точної ціни зниклого майна (початкової і після амортизації), а крім того, списанням загального розміру недостачі з перекладом на борг винуватця (якщо такого не виявили, сума визначається в графу інших витрат).

Комісія

Тільки рішення комісії дозволяє підтвердити неможливість використовувати певний до вибуття майно або виправдати його продаж або ж передачу за договором іншій компанії.

Уповноважені керівництвом особи зобов'язані:

 • вивчити ретельно стан об'єкта;
 • оцінити дієвість заходів спрямованих на відновлення;
 • з'ясувати, з якої причини проводиться списання;
 • вказати винних.

Результат діяльності комісії відображається в ув'язненні Результат діяльності комісії відображається в ув'язненні. Приклад складання тут не потрібен, оскільки форма цього документа не встановлена ​​законодавством. На підставі висновку комісії оформляється наказ керівництва по підприємству, за яким відбувається вибуття.

Акт на списання ОС стверджує керівництво. Заповнений документ переправляється в бухгалтерію, де на його підставі роблять позначки в інвентарній обліковій картці переданого майна. Аналогічні записи вносяться в формуляр, відкритий за місцем перебування власності.

Картки необхідно зберігати протягом терміну, встановленого керівництвом письмовим розпорядженням, проте він не може бути менше передбачених законом 5 років.

Бюджет на оплату послуг запрошеного бухгалтера виділяється індивідуально, на підставі обсягу заповнених ним документів та іншої специфіки.

інші нюанси

Сама по собі амортизація починається з моменту постановки на бухгалтерський облік майна. Переоцінка ОС проводиться регулярно до тих пір, поки його вартість не буде повністю погашена або не відбудеться списання власності по зносу.

Амортизаційні відрахування проводяться тільки за рахунком 02. По ньому (в кредиті) вказують як в пасивах, так і в балансі загальну суму, по конкретному об'єкту.

Читайте також: В якому рядку пишуться поточні пасиви в бухгалтерському балансі

Дебетове списання амортизаційних коштів проводиться лише щодо вибуття необоротних активів. Тут є кілька методик:

 • лінійна;
 • за терміном;
 • по залишку;
 • в пропорції до загального обсягу товарів, вироблених підприємством.

Який з них вибрати, вирішує начальник підприємства, грунтуючись на економічній доцільності. Відповідне правило вводиться внутрішнім нормативним документом, яким бухгалтерія зобов'язана керуватися при забезпеченні обліку.

Новости