Статьи

1-т умови праці | форма, зразок заповнення

  1. 1-Т умови праці за 2018 рік
  2. Завантажити документи зі статті
  3. Хто здає Форму 1-Т умови праці
  4. Календар звітності на 2019 рік: як не пропустити потрібну дату
  5. Терміни здачі Форми 1-Т умови праці
  6. Скачайте зразки потрібних документів, які підготували для вас наші експерти:

За формою 1-Т (умови праці) здають річну звітність з охорони праці в Росстат. Як правильно і швидко її заповнити, в які терміни здавати в 2019 році - читайте в нашій статті. Скачайте бланк звіту в останній редакції 2018 року.

Читайте в статті:

1-Т умови праці за 2018 рік

Форма 1-Т (умови праці) використовується для щорічної передачі в Росстат відомостей про умови праці та наданих працівникам пільги за роботу зі шкідливими і небезпечними чинниками, а також про забезпечення їх ЗІЗ і проходженні медичних оглядів.

Завантажити документи зі статті

Звітність по ВІД на кожному підприємстві дозволяє сформувати зведену статистичну звітність за умовами праці та гарантіями, призначеним працівникам. За підсумками аналізу цієї інформації відбувається формування штатної чисельності інспекторів ГИТ, визначається кількість науково-дослідних установ за профілем охорони праці, а також формуються інші дані, необхідні для вироблення урядом і Мінпраці стратегії в області підвищення рівня безпеки праці .

Хто здає Форму 1-Т умови праці

Малий бізнес звільнений від здачі звіту 1-Т. До суб'єктів малого підприємництва відносяться індивідуальні підприємці і юридичні особи, середньооблікова чисельність персоналу у яких за попередній рік не перевищує 15 осіб - для мікропідприємств, 100 осіб - для малих підприємств. Не тільки середньооблікова чисельність має значення, але і річний дохід. Для мікропідприємств цей дохід не повинен перевищувати 120 мільйонів рублів, для малих підприємств - 800 мільйонів рублів.

Звіт за формою 1-Т зобов'язані надавати всі юридичні особи та роботодавці, не віднесені до категорії суб'єктів малого підприємництва і мікропредпредпріятій, незалежно від виду організаційно-правової форми. Повний перелік видів економічної діяльності представлений в ОКВЕД2 в розділах А-J в ОКВЕД2 - ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) (з урахуванням змін 14/2017).

Календар звітності на 2019 рік: як не пропустити потрібну дату

Редакція журналу "Довідник спеціаліста з охорони праці" розробила для вас унікальний календар, в якому зібрана звітність відразу по декількох напрямках - охорона праці, екологія, пожежна та промислова безпека. З ним ви завжди будете знати, куди і в які терміни необхідно здавати звіти.

До цього переліку входять підприємства, що займаються сільським господарством, полюванням, рибальством і рибництвом, видобутком і переробкою корисних копалин: вугілля, нафти, газу, металевих руд, а також підприємства харчової галузі, легкої промисловості, деревообробки, поліграфічної галузі, машинобудування, виробництво електричного, автомобілебудування, меблеве виробництво, ремонт і монтаж машин і устаткування, виробництво і продаж енергоносіїв, підприємства теплоенергетики, утилізація відходів, житлово-комунальне гос ство і т.д.

Терміни здачі Форми 1-Т умови праці

Січень - час здачі річних звітів для організацій, в тому числі з охорони праці. Звіт форми 1-Т за 2018 рік має бути сформований і направлений в Росстат не пізніш 21 січня 2019 року. Дата відправки звіту вказана в системі електронної бухгалтерської звітності. Якщо звіт переданий по СБО без помилок, переконатися в тому, що документ надійшов оператору, можна за звітом про відправку.

Якщо роботодавець відправить звіт із запізненням, організація і посадова особа, відповідальна за його відправку, будуть оштрафовані за статті 13.19 КоАП РФ . Тому встигніть здати звіт вчасно. Багато фахівців з охорони праці вже в грудні володіють майже всіма цифрами для його підготовки.

Багато фахівців з охорони праці вже в грудні володіють майже всіма цифрами для його підготовки

Тетяна Чиркина - Головний редактор сайту Trudohrana.ru

Скачайте зразки потрібних документів, які підготували для вас наші експерти:

Як заповнювати Форму 1-Т умови праці

Формування звітності по охороні праці є посадовим обов'язком фахівця з охорони праці, зазначеної в професійному стандарті № 524н . Звіт повинен бути зданий на бланку, затвердженому 6 серпня 2018 року наказом Росстату № 485.

У багатьох організаціях звітність формує головний бухгалтер в СБО - системи електронного документообігу. Спеціаліст з охорони праці повинен заповнити деякі дані звіту, зокрема, за результатами Соуто , А фахівець з кадрів заповнює чисельність персоналу. Тобто між службами інформація розподіляється і потім збирається воєдино, щоб піти по захищених каналах зв'язку в Росстат через операторів СБО - Такском, СБС-Контур і т.п.

Якщо ж звіт в Росстат направляється іншими способами, то для підготовки даних слід взяти потрібну інформацію у відділі кадрів, в бухгалтерії, дані ж по проведеної Соуто у фахівця є в електронному вигляді.

Не можна затримувати відправку звіту. Його можна відправити в перший робочий день січня 2019 року. А ось якщо звіт піде 22 січня, організація буде оштрафована за статтею 13.19 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ на 70 тисяч рублів.

Якщо працівник в 2018 році пройшов попередній медогляд , обов'язковий психіатричний огляд і встиг пройти періодичний медичний огляд , То з метою статистичного обліку вважається, що він пройшов медогляд один раз. Не потрібно вказувати в звітності для цього працівника загальна кількість медоглядів, рівне трьом. У звіті дається інформація щодо кількості осіб, які пройшли обов'язковий медичний огляд, при цьому враховуються всі види медоглядів, встановлені 213 статтею Трудового Кодексу РФ .

Розділ 1 "Стан умов праці"

У першому розділі звіту повинні бути представлені відомості про стан УТ. Його заповнюють за результатами Соуто.

У рядку 01 звіту 1-Т вказують загальну Облікова чисельність працюючих. В обліковій чисельності кожен співробітник враховується один раз (як 1), при цьому за кожен календарний день враховуються як фактично працюючі, так і відсутні на роботі з будь-яких причин.

Виняток становлять працівники, які не включаються до Облікова чисельність - жінки, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами , Працівники обох статей, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною. Спеціаліст з охорони праці відомості про чисельність може дізнатися у керівника служби з управління персоналом.

У Облікова чисельність працюючих включаються наймані працівники, які отримали заробітну плату в звітує. Сюди можна включати працюють за договорами цивільно-правового характеру, а також зовнішніх сумісників. Вважається, що звіт по ним вже був складений за основним місцем роботи.

З рядка 01 формується рядок 02 - спискова чисельність працюючих, зайнятих на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці. Ці дані потрібно взяти з зведеної відомості Соуто. З рядка 02 потрібно розподілити дані по кожному шкідливому виробничому фактору, наведеним в рядках 03 - 13.

Розділ 2 "Гарантії і компенсації, що надаються працівникам"

За результатами проведеної в організації Спецоцінка керівник організації видає наказ про призначення пільг і компенсацій працівникам. З працівниками, зазначеними в наказі, повинні бути укладені додаткові угоди до трудового договору .

У 20 рядку слід перерахувати всіх працівників, яким за результатами Соуто встановлено додаткову відпустку, в рядку 21 - для кого призначена скорочений робочий тиждень, в рядку 22 - лікувально-профілактичне харчування, в рядку 23 - кому покладена видача молока і рівноцінних продуктів, в 24 - кому покладено підвищений оклад за результатами Спецоцінка.

Таким чином, в цих рядках зазначаються працівники з класами УТ 3.1-3.4 і 4 (небезпечного) класу УТ. У 25 рядку потрібно вписати кількість працюючих, які пройшли обов'язкові медичні огляди, як попередні, так і періодичні. При цьому врахуйте, що медогляд в деяких випадках проходять і ті, чиї робочі місця віднесені до класу оптимальних і допустимих умов праці .

У 26 і 27 рядках відповідно вказується кількість працюючих, які претендують на дострокову пенсію за роботу в шкідливих умовах праці. Дані за списком 1 формуються за пунктом 1 частини першої статті 30 ФЗ № 400 . Дані за списком 2 формуються за пунктом 2 частини першої статті 30 ФЗ № 400. У рядку 28 звіту повинні бути перераховані всі інші пенсії, в т.ч. за вислугу років.

за вислугу років

Зверніть увагу на те, що один і той же працівник повинен бути зарахований відразу в декількох рядках. Облікова чисельність працюючих, яким встановлено хоча б один вид пільг, перелічених у рядках з 20 по 28, вказується в 29 рядку звіту.

У 30 рядку вкажіть кількість працюючих, які отримують ЗІЗ , В тому числі і дерматологічних. Для заповнення рядка 31 з кількості всіх отримують ЗІЗ і дерматологічні засоби виключіть працюють при допустимих умовах праці, залишивши тільки 3.1-3.4 підклас і 4 клас УТ. Якщо в рядку звіту написати нічого, не слід ставити нулі або прочерки.

Для отримання відомостей щодо видачі ЗІЗ потрібно взяти інформацію за 2018 рік через даних бухгалтерського обліку. При цьому не потрібно вважати кількість видаваних комплектів, досить врахувати кількість особистих карток видачі ЗІЗ . Якщо ж працівник отримує ще й дерматологічні засоби захисту, то для звіту потрібно вважати дані за 1 працівника.

  • Готові рішення згідно з чинним законодавством
  • Більше 3 000 заповнених шаблонів
  • Можливість задати питання в експертну підтримку

Звіт за формою 1-Т повинен підписати фахівець з охорони праці або керівник служби охорони праці, якщо інша особа не призначено відповідальним за первинну статистику наказом роботодавця. Іноді в звіті вказується головний бухгалтер або інша особа, уповноважена за здачу звітності в організації.

Поставивши в звіті свій підпис, фахівець з ОП бере на себе відповідальність і стає посадовою особою, яка може бути оштрафовано за надання недостовірних або неповних даних.

На титульному аркуші форми вказують повну назву компанії за установчими документами, а в дужках - коротке. У рядку «Поштова адреса» потрібно вписати поштовий індекс і юридична адреса. Якщо ж юридична адреса не збігається з фактичною адресою, складіть звіт за фактичною адресою організації. Відокремлені підрозділи здають звіт окремо від головного підприємства.

Дізнайтеся, що називають умовами праці і якими вони бувають >>>

Новости